Geplaatst

Linde(n) op de Heuvel (2)

Op het stukje ‘Het Eeuwige Leven’ volgden uitgebreide reacties van Jan van Beurden en zelfs een apart stukje van Arjen Roos. Beide zijn zeer betrokken bij de Linde en enthousiast over de plannen om op de Heuvel straks geënte stekken te planten van de Lindeboom. Hoe sta ik als uitpluizer van de hele geschiedenis van de Lindeboom tegenover die plannen, vragen ze zich af. Mijn reactie kreeg uiteindelijk de lengte van een apart stukje en staat hier nu ook als nieuw stukje.

Op zich is het natuurlijk een geweldig initiatief. Maar waar het om gaat is dat het straks ook geweldig uitpakt. Er moet straks iets gebeuren wat ook echt bijzonder is, betekenis heeft en de betekenis van de Linde en de oude Lindeplek weer in ere herstelt. Gaat dat lukken, wil de gemeente dat? Ik hoop het van harte, maar er zal dan toch nog heel veel moeten gebeuren.

De tussenbalans op dit moment is toch echt dat al die jaren nu de inhoud van mijn boek over de Lindeboom toch eigenlijk volledig verzwegen is. En wat is verder de aandacht geweest voor tentoonstellingen, lezingen en latere publicaties over de Lindeboom en de betekenis van die boom? Uit de gemeentelijke geschiedschrijving werd zelfs met het aan de kant zetten van de aanvankelijke auteur alles wat die man had geschreven over de Lindeboom geschrapt.
En is er sindsdien wezenlijk iets veranderd?
Mogen we begrippen als ‘Oranjeboom’ en ‘hét symbool van de stad’ inmiddels weer een niet-commerciële invulling geven? Mogen we daarbij weer aan de Lindeboom denken?

En wat horen we in Tilburg buiten deze site over de naam ‘Tilburg’ als afkomstig van tilia/lindeboom? Na ‘Moderne Industriestad’ wordt nu de nadruk weer in volle hevigheid verlegd naar de ‘T’. En kijk maar eens op de site van T-2009 hoe belangrijk daar de ‘T’ is en hoe belangrijk de Lindeboom. En waar hebben de Tilburgers over de betekenis van die boom nog ooit iets gelezen of gehoord? Hoe vaak is in Stadsnieuws of het Brabants Dagblad de mirakelse overlevingsstunt gememoreerd, geschreven over de doorgroei van die boom en de eeuwenoude betekenis juist ook in die sfeer van ‘Eeuwig Leven’?

Voorafgaand aan het planten van de linde(n) zou je toch eigenlijk de bevolking weer moeten vertellen over de jarenlang verzwegen betekenissen van die boom. Maar ik heb in die sfeer eigenlijk nog niets gezien, ben zelf ook nog nergens voor benaderd. En zijn de te planten bomen al in een heel speciaal model gesnoeid, zoals eeuwenlang de gewoonte bij de Tilburgse etagelinde? Is er al iets bijzonders bedacht in de sfeer van terugplaatsing van het oude hek of plaatsing weer van 32 stutten "in Gemeentens Couleur"? Ik heb er allemaal nog niets van gehoord. Komt er weer een "huysken", geschonken door de abdij van Tongerlo? Wordt er iets bijzonders gedaan met het door mij aangeboden nog goede, oude hout van de Linde?
Het is vanwege ‘Lindeonvriendelijke omstandigheden’ uiteindelijk (vanuit de gemeente zelf!) in veiligheid gebracht bij mij in de berging. Maar het kan zo benut worden om ter plekke de link naar het eeuwenoude verleden van de boom voor iedereen weer meteen zichtbaar te maken.
Maar ook daar nog niets over gehoord.

Zoals de zaken er nu voor staan acht ik de kans heel reëel dat het planten straks van de Lindeboom een demonstratie juist wordt van de visie dat die boom toch echt ‘dood’ was en toch eigenlijk niets te betekenen had. Die campagne loopt in elk geval nog steeds. "Definitief afrekenen met de lindeboom", zo heb ik in kringen van dhr Huët iemand ook letterlijk horen zeggen. Hoe moeten we dat interpreteren? Ik acht in elk geval de kans reëel dat er al een draaiboek klaarligt om alles omtrent de Lindeboom straks nog eens te overschreeuwen met ‘T’, acties rond de T en acties rond T-2009. Wie weet krijgen we op de eigenlijke, originele Lindeplek straks een breimachine die een kilometerslange sjaal gaat weven met daarop in miljoenvoud de T en in miljoenvoud de kruikenzeiker, als de enige échte symbolen van Tilburg. En wie weet liggen er nu al reclameafspraken dat daar straks alle media-aandacht naar toe gaat. Achterdochtig van mij? Nee, gewoon de campagnes van heden en verleden doortrekken naar de toekomst.

Het planten van die linde(s) echt tot een succes maken zal in elk geval geen geringe opgave zijn. Maar dat betekent niet dat je niet inderdaad moet proberen wat je kunt, de kansen die zich voor doen in elk geval moet benutten. Ik ben blij hier in uitgebreide reacties te lezen hoe betrokken in elk geval Jan van Beurden en Arjen Roos zijn. Laten we er hier in Tilburg en met elkaar nog maar eens stevig over doorpraten. In elk geval veel succes, inspiratie en doorzettingsvermogen voor iedereen die zich inzet en in wil zetten voor eerherstel voor de Linde.

Reacties

7 reacties op “Linde(n) op de Heuvel (2)”

 1. onkundoloog avatar
  onkundoloog

  nou ok

 2. chris avatar
  chris

  We zetten er gewoon een kunst-kerstboom neer als icoon van de consumptie, als scharnierpunt tussen wegvluchtende winkeliers en naar wijnegem trekkende dagjesmensen

 3. henk avatar
  henk

  Laat niemand het in het zijn hoofd halen om ook maar enige linde te kapen of te kappen. Er wordt nu ingezet op de stekken die vele jaren voor de boom gekapt werd al zijn geoogst en ge

 4. onkundoloog avatar
  onkundoloog

  druk bezig met de voorbereidingen voor die burgerlijk ongehoorzame actie van het kapen van lindes die geruild worden tegen stekken van de echte enige linde van de heuvel

 5. arjen avatar
  arjen

  Geen enkele fractie heeft gereageerd op mijn oproep om een feestje te bouwen (met aansluitend exposities, lezingen etc) rondom de terugkeer van de linde op de Heuvel. Dat wordt blijkbaar maar aan het burgerinitiatief overgelaten!

 6. jan v. beurden avatar
  jan v. beurden

  Hallo Henk,

  we zullen binnenkort enkele harde Tilburgse koppen bij elkaar steken en spijkers met koppen gaan slaan ter viering van de terugkomst van de drie (reg)enten van de oorspronkelijke Tilbugse Vrijheidsboom op de nieuwe Heuvel. Die (reg)enten kunnen dan de terugkeer van de, volledig onbetwiste nazaat, de wortelscheut, als volle neven voorbereiden. Ik laat binnenkort wat horen en heb al contact gezocht met de betreffende wethouder Hamming. Dit moet goed komen.

  Vriendelijke groeten,
  Jan van Beurden

  PS je wenst me veel wijsheid, sterkte, inspiratie en doorzettingsvermogen. Die eerste wordt een probleem misschien maar die drie laatste en zeker de allerlaatste gaat goedkomen

 7. arjen avatar
  arjen

  daar gaan we aan werken Henk. Hierbij nodig ik collega-raadsleden uit om bijvoorbeeld een initiatiefvoorstel te maken waarin rondom het terugplanten vd nazaten (die daarmee vooruitlopen op het terugplanten van jouw linde) veel aandacht wordt gevraagd voor de punten die jij hier noemt!