Geplaatst

Het Eeuwige Leven

"Al het leven is eindig, ook dat van de lindeboom". Met deze plechtige geloofsbelijdenis werd in 1994 het kappen van de Vrijheidsboom verantwoord. Maar is het leven wel inderdaad zo eindig? En hoe zit dat bij lindebomen?
Waarom stond de Tilburgse Linde symbool juist voor het ‘Eeuwige Leven’?

"Was entstanden ist, muB vergehen", zo klinkt het overtuigd en onvermijdelijk in de tweede symfonie van de bekendste leerling van de hier pas genoemde Bruckner. Maar onmiddellijk daarop zingt het slotkoor: "was vergangen auferstehen". Die Mahlersymfonie heet niet voor niets "Auferstehungssymfonie". En waarom zou je inderdaad die kant van het leven niet ook bezingen? Het valt in elk geval niet te ontkennen dat je overal juist leven ook nieuw geboren ziet worden, bewustzijn weer ziet ontstaan. Waar komt dat dan weer vandaan? Hoe zeker is het dat alle leven eindig is? Het leven op zich lijkt ‘eeuwig’, lijkt in nieuwe gedaantes alleen maar door te gaan. In elk geval hebben in Tilburg mensen eeuwenlang geloofd in zoiets als ‘Eeuwig Leven’. En niet toevallig werd midden in Tilburg dat wonder gesymboliseerd door de Lindeboom. Niet toevallig had die boom vroeger 32 stutten om zelf als stut nummer 33 te verwijzen naar het jaar waarin in de christelijke traditie Christus opstond uit de dood. De lindeboom is namelijk bij uitstek de boom die elke generatie weer imponeert met ongelofelijke staaltjes van
‘Eeuwig Leven’.

Het is bij oude lindebomen geen kwestie van zich in of rond de stam voortplanten, maar gewoon een kwestie van door blijven groeien. Van onderuit gaat het lindeleven rond of zelfs in de stam voortdurend door met nieuwe stammen en nieuwe scheuten. En van boven naar beneden uit die levenskracht zich telkens weer in nieuwe wortels en adventiefstammen. Tegelijkertijd kan oud hout voor een groot deel of zelfs geheel wegrotten. Op die manier heeft de Oisterwijkse lindeboom zich zo’n 110 jaar geleden helemaal geregenereerd, werd de oude boom helemaal vervangen door de huidige gedaante van nog steeds diezelfde, genetisch niets veranderde, lindeboom. In Tilburg hebben we ook nog steeds de boom waarvan wortels en takken genetisch gezien geen gen zijn veranderd. Die op eigen kracht doorgegroeide boom vertelt het indrukwekkende verhaal dat de Levensboom nooit dood is gegaan, maar op eigen kracht alle aanslagen overleefde. Die boom vertelt het fantastische verhaal van een oude heilige Levensboom die zelfs een moorddadig zogenaamd ‘infuus’ overleefde, de kettingzagen, ja zelfs de laatste truc met een zogenaamde ‘couveuse’. Alleen die boom vertelt het verhaal dat hier eerder met veertig foto-links werd geïllustreerd.

Recht doen aan de Heuvel, de betekenis en groene cultuurhistorie van die plek kan maar op één manier: die mirakelse, spontane doorgroei van de oude Linde weer terugplanten. Dat zou een geweldig feest zijn. Maar er zijn al miljoenen geïnvesteerd in een groot T-feest, het afleiden juist van de aandacht van ‘til’ (tilia/lindeboom) naar T. Ooit geënte stekken worden straks zelfs ingezet om nog eens het verhaal te vertellen van ‘de boom is/was toch echt dood’, de aandacht nog verder af te leiden van de doorgegroeide boom, het eigenlijke Levensverhaal en ‘Eeuwige Leven’ van de boom.

Maar het is ook om een andere reden uitgesloten dat die mirakelse overlevingsboom weer wordt teruggeplant. Behalve de Levensboom is het namelijk ook nog steeds de Vrijheidsboom. En dus zou terugplanten volkomen ongepast zijn. Nee, dan zullen we toch echt eerst de tirannie moeten verdrijven, een eind moeten maken aan de mall-idioterie, af moeten rekenen met de corruptie, de consumptieslavernij en de reclamedictatuur.

Reacties

17 reacties op “Het Eeuwige Leven”

 1. jan v. beurden avatar
  jan v. beurden

  Hallo Henk,

  we zullen binnenkort enkele harde Tilburgse koppen bij elkaar steken en spijkers met koppen gaan slaan ter viering van de terugkomst van de drie (reg)enten van de oorspronkelijke Tilbugse Vrijheidsboom op de nieuwe Heuvel. Die (reg)enten kunnen dan de terugkeer van de, volledig onbetwiste nazaat, de wortelscheut, als volle neven voorbereiden. Ik laat binnenkort wat horen en heb al contact gezocht met de betreffende wethouder Hamming. Dit moet goed komen.

  Vriendelijke groeten,
  Jan van Beurden

  PS je wenst me veel wijsheid, sterkte, inspiratie en doorzettingsvermogen. Die eerste wordt een probleem misschien maar die drie laatste en zeker de allerlaatste gaat goedkomen

 2. henk avatar
  henk

  Beste Jan,

  Zoals je al wel gezien zult hebben heb ik een nieuw stukje helemaal gewijd aan de nieuwe lindeplannen met de Heuvel Speciaal naar aanleiding van de uitgebreide reacties van jou en Arjen. Maar ik wil je hier toch nog wel speciaal ook laten weten dat vooral jouw opmerkingen over de mall (helemaal bezijden het onderwerp) zeer gewaardeerd werden. Please, no mall in this town.

  Maar waar ik toch ook nog speciaal op wil reageren is jouw opmerking over hoe de Lindeboomopvolger in de Tilburgse beleving straks wordt neergezet. Dat zie je als een belangrijke taak en verantwoordelijkheid voor mij. Jan, je weet waarschijnlijk niet half wat ik wat dit betreft allemaal gedaan en geprobeerd heb. En hoe dat verzwegen is, onmiddellijk verwijderd, meteen afgebroken, overschreeuwd nog weer door tegenovergestelde geluiden en acties om toch maar zoveel mogelijk de aandacht af te leiden.

  De verantwoordelijkheid ligt toch echt vooral bij gemeente en plaatselijke media. Welke geluiden laten die naar het grote publiek wel en niet doorklinken. Wat blijven ze verzwijgen en wat voor onzin wordt breed uitgekraamd, krijgt alle aandacht? Ik heb dat echt niet in de hand.
  Een dik boek, diverse andere publicaties, veelzeggende fotoseries, liedjes, gedichten, materiaal voor een complete tentoonstelling, het ligt er gewoon allemaal, zelfs het levende bewijs dat de boom alles behalve dood was, zoals Brokx en Horvers destijds beweerden. Het enige punt is: wanneer wordt het opgepikt, wanneer krijgt het serieuze aandacht, hoe lang blijven we de verhalen en feiten nog verzwijgen, wanneer stopt de krankzinnige campagne om de Linde letterlijk en figuurlijk omlaag te halen?

  Als jij daar iets aan kunt veranderen, heel graag. In elk geval veel wijsheid, sterkte, inspiratie en doorzettingsvermogen.

  vriendelijke groeten
  Henk

 3. jan v. beurden avatar
  jan v. beurden

  @ Henk
  Ik ben geen wetenschapper zoals jij en dat bedoel in deze in mijn definitie van wetenschapper, de positieve dus. Ik ben een maatschappelijk betrokken ondernemer met misschien wat overdreven emotie met betrekking tot mijn roots. De aard van het beestje moet je maar denken. Misschien wel wat opportunistisch en grijper van kansen. Wie weet? Ik zag in die bedenkelijke hoedanigheid een gaatje, om een ontzettend verkeerd proces, het dissen (ontkennen, vernederen) van onze Lindeboom, misschien na bijna 15 jaar een ommekeer te geven. Ook ik heb redenen om de overheid te wantrouwen maar sta graag wat positiever in het leven en ben bereid ruimte te geven aan verandering en probeer niet rancuneus te zijn. Ik blijf dan ook zeggen dat die mall het slechtste is wat Tilburg is overkomen sinds de crises en de daarop volgende tweede wereldoorlog. Dat het college echt niet snapt wat ze doen en goed gemeende waarschuwingen wegwuift met vage randvoorwaarden. Ik begrijp je gram ten opzichte van het recente verleden met betrekking tot de vermoedelijk oudste Tilburger de Lindeboom. En weet dat als je daar zo persoonlijk mee bezig bent de dimensie alleen maar dieper wordt en terecht. Ik wens dat alles op geen enkele wijze te bagataliseren. Het tegendeel. Om die reden pleit ik voor, op dit onderwerp een positieve insteek, naar aanleiding van de positieve handreiking die het gemeentebestuur op dit gebied doet.

  Je mag, wat zeg ik je moet dan net als ik even kritisch blijven met betrekking tot de bestuurlijke dwalingen die een ondoordacht risico nemen met de adhesie aan een Amerikaanse ConsumeerTempel. Tilburg verdient die oplettendheid. Maar als je de gelegenheid hebt een knop om te zetten bij hakken in het zand, zoals jij die vooral hebt ervaren is mijn advies duidelijk; omzetten die knop. Strand het schip uiteindelijk, zoals jij voorspelt dan is dat een typisch geval van jammer maar kan ons, dat niet verweten worden. En hoe de nieuwe Lindeboomopvolger in de Tilburgse beleving wordt neergezet is voor een groot deel aan jouw als trouwste vazal. Minder maar misschien ook aan mij, als wel trouwe vazal maar hoogstens schildknaap in het licht van jouw inspanningen. Probeer met mij positief te zijn over een, toch wel niet gering historisch keerpunt. Laten we afspreken dat we beiden zullen waken over de beeldvorming over de Vrijheidsboom zoals jij en ik die ervaren en vooral jij die met zoveel inspanning en passie hebt blijven verdedigen. En daar ons stinkende best voor willen doen.

  Maar laten we ook aangeboden kansen niet liggen vanuit een misschien terecht wantrouwen. Een vicieuze cirkel kan alleen maar doorbroken worden als een geste van

 4. arjen avatar
  arjen

  Zou ie ook zoiets gezegd hebben als het om een appelboom ging?

 5. henk avatar
  henk

  Jezus Christus. Inderdaad. En met heidense boomverering moest het toen afgelopen zijn. Bij de inwijding van het beeld richtte de bisschop zich speciaal tot de Lindeboom:

  "Want Tilburgenaar en vreemdeling zal niet meer zien naar uw breede bladerenkruin, maar naar dit beeld van Jezus' Hart…. En eerder zullen uwe oude wortelen verdorren dan dat verdwenen is uit de harten van de Roomsche bevolking de trouw aan hun koning van welker trouw dit monument het symbool is".

 6. arjen avatar
  arjen

  Er staat een symbool voor eeuwig leven voor de kerk: Jezus Christus.

 7. henk avatar
  henk

  En hoe krijgen we het in de huidige materialistische reclametijd voor elkaar dat we midden in de stad weer een symbool hebben voor wat de titel van dit stukje is: "het eeuwige leven".

 8. henk avatar
  henk

  Beste Wies,

  Ik had inderdaad miljoenen kunnen verdienen in de reclame. Daar heb ik niet voor gekozen. Algemeen belang vond en vind ik belangrijker dan eigen belang. Vandaar ook mijn inzet voor erkenning en eerherstel voor "des Gemeentens Lindenboom". Dat is niet bepaald een eigen commercieel, winstgevend belang. Integendeel het heeft me alleen maar heel veel geld gekost om in te gaan tegen grote campagnes om die Lindeboom omlaag te halen en als betekenisvol symbool te vervangen door 'Moderne Industriestad', 'T'. kruikenzeiker enzovoort. Toch doe ik dat volgens jou uit "hoogst persoonlijk eigenbelang". Leg eens uit. Hoe bedoel je dat of hoe zie je dat? Ik snap het echt niet.

  Frappant ook dat je de resultaten van mijn jarenlange archiefonderzoek en naspeuringen uiteindelijk juist betitelt als het verlenen van een persoonlijke betekenis aan de Lindeboom. En het ontkennen van die betekenis vanwege een bouwplan en op basis van totaal geen onderzoek dat is dan juist geen persoonlijke betekenis toekennen? In mijn boek over de Lindeboom vind je alles met bronnen verantwoord hoor.
  Het doen van uitgebreid onderzoek is naar mijn smaak toch echt van een heel andere orde en van een heel ander niveau. Zoals ook de daaruit voortvloeiende coclusies en constateringen. Onderzoek leidt juist tot feiten en tot ontmaskering bijvoorbeeld van de persoonlijk verleende betekenissen toen door Horvers, Brokx, 'Tilburg Moderne Industriestad' et cetera.

  Maar het kost jou moeite om dat te accepteren, zo krijg ik de indruk uit argumenten als "arrogant" en verwerpelijke morele superioritiet.

  Henk

 9. henk avatar
  henk

  Beste Jan,

  Ik begrijp je wel denk ik en begrijp dat je enthousaist bent over de plannen die er nu zijn. Ik ben ook blij dat je zo betrokken bent. En wellicht dat met jouw inzet de plannen die er nu liggen inderdaad een succes kunnen worden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar mijn zorgen en twijfels bij heb. Maar misschien ben jij de aangewezen figuur om een aantal belangrijke zaken nog eens bij Jan Hamming en andere verantwoordelijken neer te leggen.

  Mijn zorgen betreffen niet eens zozeer wat er straks op de Heuvel wel of niet geplant wordt, maar welke betekenis die plek krijgt. De Linde werd namelijk vooral in figuurlijke zin omlaag gehaald, ontdaan van elke betekenis.

  We kregen ondermeer de volgende betekenisverschuivingen: Tilburg van tilia/lindeboom? Nee, Moderne Industriestad! De nadruk weer op 'til'? Nee, "T"! De Linde een oude Oranjeboom? Nee, Oranjeboombier! Oude Vrijheidsboom? Nee, "pro-Duits"! De Linde h

 10. onkundoloog avatar
  onkundoloog

  er schijnt een actie gepland te worden om de te planten stekken overnacht in actie van burgerlijke ongehoorzaamheid te vervangen door stekken die nog over waren van de oorspronkelijke lindeboom van de heuvel

  er zullen daarbij gordels met zure bommen met pickels ter versterking van de inwendge mens gedragen worden

  verder was de storing vooral te wijten aan de opmerkingen van wies
  een beetje een stootje van het plaagje richting haars

 11. henk avatar
  henk

  Beste onkundoloog,

  Sorry voor dat 'garistelijke' plaatje, maar onze geschiedenis en cultuur is nou eenmaal sterk bepaald door het christendom. Zelfs de heidense lindeboom is later helemaal in de christelijke sfeer getrokken, evolueerde van boom van Freya naar boom die alom werd gewijd aan Maria. En het 'eeuwige leven' van de boom moest verwijzen naar het 'eeuwige leven' van onszelf en met name Christus.
  Maar als dit garistelijke verleden jou stoort, dan zeg je toch gewoon dat dit allemaal persoonlijke betekenistoekenning van mijzelf is. Er zijn mensen die zo zelfs elke betekenis van de Lindeboom ontkennen en wegpoetsen. Om niet te zeggen dat dit in Tilburg nog steeds een krankzinnige campagne is.
  Tilburg van tilia/lindeboom? Nee, Moderne Industriestad! De nadruk weer op 'til'? Nee, "T"! De Linde een oude Oranjeboom? Nee, Oranjeboombier! Oude Vrijheidsboom? Nee, "pro-Duits"! De Linde h

 12. onkundoloog avatar
  onkundoloog

  @Jan
  je echtgenote heeft echt genoten, zul je bedoelen

  en als die enten gezet zijn, dan worden die 's nacht, tijdens een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid, waarvoor we wijnand duijvendak vragen, vervangen door die scheuten van Henk.
  Iedereen die meedoet krijgt na afloop een gordeltje zure bommen met pickels

  @wies
  recht doen is nog niet altijd rechtvaardig
  en omgekeerd
  rechtvaardig is nog niet altijd recht doen
  hangt af van het standpunt

  de "arrogantie" haalt Henk uit de historie, die heeft hij ter degen bestudeerd dus hij is daar niet arrogant dan wel dom in, en het gesundenes folksempfinden van april 1994, toen veel mensen en ook gekozen politici kozen tegen sloop van de boom

  en verder zie ik hier geen ingewikkelde kleurschema's die verwarring zaaien wat nu hier bedoeld wordt met een kleurtje terwijl dat zelfde kleurtje elders weer iets anders betekend en ten derde malen dat kleurtje weer iets anders betekend

  hier worden verbanden gelegd, tussen verleden, heden en voor de toekomst

  Henk geeft aan hoe men een gebaar kan maken naar de natuur en de destijds gesloopte/vernielde/mishandelde lindeboom
  vermoorde lindeboom kan men hier zeggen, want de lindeboom leeft nog voort in zijn scheuten

  en even een hele seksistische opmerking, maar dat is men gewoon van mij
  een vrouw die zo tegen het leven de natuur is……………………..

  overigens dat plaatje, dat quasi garistelijke plaatje van devotie
  ik als overtuigd athe

 13. jan v. beurden avatar
  jan v. beurden

  Tja Henk,
  Mijn echtgenote heeft weer genoten van je lezing afgelopen woensdag. Het is duidelijk dat je onze eigen Tilburgse Midas Dekkers bent. En je weet dat ik ook je strijd tegen het reclamegeweld van harte ondersteun. Je hoeft niet enthousiast te zijn over de drie ge

 14. wies van wessem avatar
  wies van wessem

  "Recht doen aan de Heuvel, de betekenis en groene cultuurhistorie van die plek kan maar op

 15. onkundoloog avatar
  onkundoloog

  bedankt voor je uitleg
  maar niet voor niets onkundoloog, jaja laat maar weer komen de opmerkingen als inkoppertjes,
  maar ik snap het nog niet geheel
  zo'n linde hoeft dus niet bevrucht te worden door bijtjes met pollen en stuifmeel wat dan ergens invalt en dat zo'n boom gaat schudden van climax, want dat doet de wind toch h

 16. henk avatar
  henk

  Er valt over van alles te praten met mij. Het is en blijft uiteindelijk "des Gemeentens Lindenboom", bezit van de gemeenschap. Maar je kunt toch niet serieus menen dat we onder de huidige omstandigheden wat betreft persvijheid, corruptie en reclamedictatuur zomaar even de Vrijheidsboom weer terug kunnen planten alsof er in Tilburg niets aan de hand is? Dictatuur, campagnes en propaganda die de Vrijheidsboom veroordeelden tot een leven in ballingschap (en eigenlijk zelfs dood hadden gewild) zijn toch alleen nog maar erger geworden?

 17. arjen avatar
  arjen

  Henk, het is dus Uwe Voorzienigheid die bepaalt wanneer de linde terug mag naar de Heuvel?