Geplaatst

Debat Mall Tilburg

Het Brabants Dagblad gaat in Tilburg het Mall debat organiseren. Dat belooft wat. Al vóór de plannen voor de Mall openbaar werden, maakte die krant al reclame voor die Mall (zie ‘Het stond al in de krant’). Vervolgens kwamen de redactionele kolommen met nog meer Mallreclame (zie o.a. ‘Het staat in de krant’‘Malle taal in Tilburg’  en ‘Tilburgse Mall in het Brabants Dagblad’). En tot op de dag van vandaag is verder in de discussie alleen maar de aandacht afgeleid van de zaken waar het eigenlijk om gaat.

Als een voorraadkast sneller wordt leeggegeten dan aangevuld, dan zul je de consumptie moeten matigen. Dat is de grote opgave waar de mensheid nu voor staat: de voorraden van Moeder Natuur niet sneller opmaken dan de natuur ze weer aanvult. Op die ecologisch gezien doodlopende weg kunnen we niet verder. De mens zal moeten beseffen dat ook wat hij in de economie "productie" noemt in feite steeds consumptie is: consumeren van wat in werkelijkheid de natuur produceert (zie ‘Malle economie’). Hij zal met zijn consumptie (en zogenaamde "productie" in economische zin) een stap terug moeten.

De plannen voor de Mall echter staan haaks op dit bewustzijn, gaan volledig voorbij aan de ecologische realiteit op deze planeet. Het is alsof bij een grote brand wordt besloten om het vuur niet te blussen, maar nog verder op te stoken. In de berichtgeving lijkt zelfs het enige bezwaar tegen de Mall de kans dat door het creëren van deze nieuwe brandhaard de bestaande brandhaarden wellicht minder hard door zullen branden.

Met het oog op de omzet in die Mall moeten we in elk geval vooral niet minder gaan consumeren. Nee, we zullen met zijn allen nóg meer moeten consumeren. En of dat ecologisch gewenst is, daar mogen we kennelijk niet eens aan denken. Hoeveel regels heeft het Brabants Dagblad daaraan gewijd? "Wij verhinderen u te denken", zo biechtte een reclameman op die walgend zijn vak de rug toekeerde (Beigbeder). En dát is omtrent die Mall inderdaad nog het meest alarmerend: het in de reclamegelieerde media nergens verder over doordenken, het zwijgen over de consequenties wat betreft milieu, ecologie en duurzaamheid. De met de media gemaakte reclameafspraken gaan kennelijk verder dan ooit. En ook dat zouden in het debat over de Mall belangrijke aandachtspunten moeten zijn: willen we nog verder reclameverziekte media, een nóg meer door de reclame gemuilkorfde pers. Willen we reclamediscriminatie straks naar mensen zelfs die niet gaan shoppen in de Mall, maar nog boodschappen doen in de stad. Willen we nóg verdere afbraak van Tilburgs symbolen, cultuur en identiteit, omdat al die herinneringen aan vroegere eenvoud en minder consumptie moeten worden vervangen door agressief T-materialisme en Amerikaanse Mall-cultuur.