Geplaatst

Wel en niet betaald onderzoek

Met name mijn stukjes ‘Stadsbuizerd‘ en ‘Stadsnatuurreservaat‘ had ik natuurlijk nooit moeten schrijven. Pal achter mijn flat moeten alle bomen nu wijken voor een uitgerekend dáár gepland fietspad. En dat terwijl aan de voorkant al twee wegen ofwel potentiële fietspaden liggen. Nog vreemder echter dan de plannen zelf zijn de daar onderliggende onderzoeksrapporten. Net als bij al die plannen waarover ik in mijn vorige stukje schreef!

Het geplande fietspad komt door een besloten, intensief gebruikt gazon, zo bleek op de informatieavond. Het gazon is regelmatig het toneel van barbecue, picknick of zwemmen in een opblaasbad. Complete schoolklassen hebben daar zelfs sportlessen en speciale buitenactiviteiten. En onder andere Antilliaanse jongeren waren er deze zomer weer avond aan avond aan het voetballen. Maar hoe waren die belangen gewogen en onderzocht?
Gewoon helemaal niet! Wel lag er een onderzoeksrapport ter inzage over de flora en fauna.
Daarin kon ik lezen dat hier wat betreft natuur in de stad niets bijzonders was geconstateerd.
Nee maar!

Hadden ze mij dan niet even kunnen raadplegen? Ik had zo kunnen vertellen dat het hier gaat om een belangrijke corridor voor stadsnatuur met egels, mollen, konijnen, buizerd, groene specht, fitis en ’s winters appelvinken en kepen. Soms hoor je hier zelfs een fluiter, een draaihals of een bladkoninkje. Ik heb er verdorie over geschreven in een speciaal boek en hier op TilburgZ.

En diezelfde merkwaardigheid ook bij ál die andere plannen (zie vorige stukje). 
Die lindebomen aan het Piuskanaal beschreef ik speciaal vanwege hun cultuurhistorische betekenis in ‘Piushaven levende have’. Maar ze staan niet op de zogenaamde "Gemeentelijke Lijst Monumentale Bomen". Buitengewoon merkwaardig.
Ook die oude leiperen bij het Missiehuis staan niet op die bomenlijst. Toch had ik ze via Stichting Stadsbomen doorgegeven. Maar betaald werd daarna niet Stichting Stadsbomen, maar iemand die werd ingeschakeld om die cultuurhistorisch waardevolle bomen in tweede instantie toch weer waardeloos te verklaren. Net als bij al die inmiddels gekapte bomen bij het Factorium! In een officiële nota (‘Tilburg boomT’) werden de inventarisatiecriteria zelfs geherdefinieerd (waar de Raad gelukkig niet mee instemde).

Ook volgens de zogenaamde ‘Ecologische Kaart’ is er in die kloostertuin van het Missiehuis op stadsnatuurgebied niets bijzonders. Wat zonde dan achteraf dat de gemeente destijds voor die ‘Ecologische Kaart’ geen prijs stelde op gegevens en aangeboden hulp van Henk Kuiper.
Dan was die Missiehuistuin toen al in beeld gebracht met voor de stad bijzondere vogelsoorten (Vlaamse gaai, kuifmees, zwarte mees, goudhaantje, bosuil). En dan was de Bokhamer toen al op de kaart gezet met oude heggen, notenbomen, peren, sleedoorn, braamsluiper, boerenzwaluw enzovoort. Ja, in die tijd zelfs nog met nachtegaal, steenuil en ransuil!
Nou ja, bij deze dan alsnog de gevraagde en zo noodzakelijke informatie.
Plus een rekening natuurlijk. Er wordt duur betaald voor rapporten die alles verzwijgen en voor onderzoeken waarbij over alles wordt heengekeken. Het zal toch niet zo zijn dat het omgekeerde niet met een veel hoger bedrag wordt betaald en gehonoreerd?

Reacties

2 reacties op “Wel en niet betaald onderzoek”

 1. henk avatar
  henk

  Het wordt natuurlijk langzaam maar zeker iedereen wel duidelijk dat we hier leven in een ToTaliTaire T-sTaaT.

 2. chris avatar
  chris

  Zo krijg je toch nog gelijk uit onverwachte hoek. Lees dit maar eens van de LST hier op TilburgZ.

  Tilburgse Huizen, donker, stil en dicht tijdens de T-mars geplaatst: 26-08-2008

  Het Draaiend Huis op de Hasseltrotonde staat regelmatig stil; Het Huis van de Wereld, aan de Spoorlaan vertoont ook te pas en onpas geen teken van leven. Na vele tonnen aan subsidies en verbouwingskosten, zou het Huis van de Wereld, volgens het college, een "mondiaal en multicultureel brandpunt in de stad" moeten zijn. Deze