Geplaatst

Met de discriminerende reclameterm "modern" verklaarde ‘Tilburg Moderne Industriestad’ niet alleen de Lindeboom ouderwets. Binnen de Ringbanen werden op alle oude Frankische driehoeken demonstratief alle struiken zelfs vervangen door staal en zicht op bebouwing. Een gigantische campagne moest de hele stad (en met name het groen) degraderen tot ‘uit de tijd’, rijp om te worden vervangen door ‘Tilburg Moderne Industriestad’. Op grote borden lezen we nu terecht "T gaat verder", want inderdaad: T gaat nóg verder.

Achter een bord nu met in tienvoud de T zagen we midden in de stad al het T-respect voor een unieke binnenstadstuin. Dat hier van sommige boomsoorten Tilburgs oudste exemplaren stonden was kennelijk extra reden ze om te zagen. En waren oude fruitbomen daar zelfs een herinnering nog aan een oude boomgaard? Extra reden kennelijk om ze met wortel en tak uit te roeien, te vervangen door cultuurhistorie T (van ná 1994).

En niet toevallig natuurlijk is de eerste foto in mijn stadsnatuurboek een foto van de Bokhamer. Als het gaat om Tilburgs historie en ontstaansgeschiedenis is dit nog altijd het meest representatieve stukje stad. Precies hier komen bovendien twee groene corridors voor stadsnatuur bij elkaar. Niet toevallig is dit de enige plek waar midden in de stad de boerenzwaluw nog broedt. Buitengewoon typerend voor Tilburg en zijn verleden van boerendorpen en boerengehuchtjes. Heel bijzonder is ook de oude sleedoorn in een houtwal daar. Niet later aangeplant, maar daar nog van oorsprong inheems. Ook in Tilburg zelf verder nergens meer te vinden. Dus moet uitgerekend dáár zicht en aandacht weer worden verlegd naar moderne T-architectuur.

Precies dezelfde cultuuragressie zien we in de Oude Warande op de plek van het historische, betekenisvolle boommiddelpunt. En wat te denken van de vijf monumentale lindebomen langs het Piuskanaal. Niet voor niets krijgt deze voor Tilburg zo karakteristieke oude boerderijherinnering een hele pagina (en drie foto’s) in het boek ‘Piushaven levende have’.
En precies dáár worden dus weer verwoestende acties gepland. Het genoemde boek beschrijft ook het daar achter liggende groen langs het kanaal als natuurcorridor van bijzondere betekenis. Uitgerekend dáár dus wil men overal zicht op beton realiseren. Net als eerder op plekken, speciaal geroemd en beschreven in ‘Tilburg daar leeft meer dan je denkt’: het Quirijnstoktracé, het Groenweoudpark, de Spoorzone, het weitje bij Station West, het groen bij de Kamer van Koophandel, de kloostertuin aan de Gasthuisring!

Ja, van later datum, maar o zo karakteristiek zijn ook de oude kloostertuinen. Achter het oude Missiehuis heeft Tilburg zelfs een compleet en buitengewoon gevarieerd coniferenbos met zwarte mees, kuifmees en goudhaantje. Waar vind je die vogels elders binnen de ringbanen? En waar vind je buiten deze bijzondere stadsnatuurplek zoveel tongvarens en oude leiperen? Dus worden ook voor deze plek ruige plannen beraamd en acties voorbereid.

Wat betreft Tilburgs wortels en cultuurhistorie wil ook de T-campagne weer het meest bijzondere en karakteristieke verwoesten en zichzelf daarvoor in de plaats stellen.
"T je bent er"???? Tilburg je bent er straks helemaal kapot van.

Reacties

3 reacties op “Tilburg je bent er straks helemaal kapot van”

 1. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  NEDERLAND EN 'DE KAART VAN TILBURG'

  Vandaag praten EU-milieuministers over versoepeling van de regels voor 'gengewassen'. Als het aan onze minister van Milieu (Cramer, PvdA) ligt worden er binnenkort in de landbouw veel meer van die gewassen toegestaan. Dat die planten bij consumptie mogelijk een gevaar vormen voor de volksgezondheid telt blijkbaar niet. Net zo min als het risico van kruisbestuiving met wilde planten, wat waarschijnlijk zal leiden tot een afname van soortenrijkdom. Het ergste van alles is misschien nog wel dat een versoepeling van de regels betekent dat de productie van zaden, en dus onze voedselvoorziening, n

 2. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  DE KAART VAN TILBURG (2)

  Wat opvalt aan de nieuwe, uitgebreide BD website 'De kaart van Tilburg' is dat een belangrijk nieuwbouwproject daarop ontbreekt. Een industrieterrein dat al jaren wordt voorbereid aan de westrand van Tilburg staat er namelijk niet op. Dit is opmerkelijk daar andere projecten die ook nog niet helemaal zeker zijn, zoals bijvoorbeeld de shoppingmall en de Tilburg Dome, wel zijn aangegeven en ook zijn meegenomen in de zes miljard euro, het bedrag dat volgens het Brabants Dagblad hier de komende jaren ge

 3. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  DE KAART VAN TILBURG

  De kredietcrisis en problemen met het mondiale ecosysteem lijken Tilburg niet te raken. Als je het Brabants Daglad mag geloven leven we hier zogezegd in een zonneschijneconomie. Afgelopen zaterdag pakte de krant flink uit. Onder de kop 'De kaart van Tilburg' lezen we dat er hier de komende jaren doorgebouwd gaat worden voor een bedrag van maar liefst zes miljard euro. Om de omvang van deze 'economische impuls' te illustreren: dat is een investering van honderd Westpointtorens!
  Volgens de krant toont Tilburg lef en ambitie