Geplaatst

Betaald en onbetaald

"Ik pieker er niet over om hier nog langer ONBETAALD energie in te steken".
Met een verwijzing naar allerlei werk dat wél werd betaald, gaf zo een vrouw pas de brui aan in mijn ogen juist hoogstnoodzakelijk werk. Jammer, maar inderdaad krankzinnig wat er allemaal niet en juist wél wordt betaald.

Ik schrijf hier de prachtigste stukjes, maar beur geen rooie cent. Bij Stichting Apart Wonen nemen ze zo’n stukje over, en die plagiaatpleger krijgt dan wél geld. En hoe vaak heb ik dat nou zo al meegemaakt!
In Tilburg is het helemáál van de zotte. Mijn "Lindebomenfietstocht" had mij alleen maar geld gekóst. Maar de VVV vervangt in mijn tekst de Tilburgse Lindeboom door T, Schrobbelèr, kruikenzeiker en dergelijke, en de verantwoordelijke voor dat zwaar verminkte plagiaat kreeg toen wél betaald. Het is echt krankzinnig. Nooit heb ik één cent gebeurd voor brieven die ik naar het Brabants Dagblad schreef. Maar degene die zelfs mijn kop "Heuvel" verving door "Horvers ereburger maken" en mijn foto van de Lindeboom door een promotiefoto van de toenmalige wethouder kreeg voor die vuile streek een dik salaris.
Net als de journalist die mijn gratis informatie "oudste Vrijheidsboom van het land" verving door "boom was pro-Duits". Enzovoort enzovoort.

Ik schrijf onbetaald een prachtig boek over de Tilburgse stadsnatuur en duur betaald komen er nu rapporten en ‘groenanalyses’ waarin mijn informatie juist allemaal is geschrapt. Ik maak pro Deo een prachtige groenstructuurkaart en duur betaald komen er nu kaarten waarop juist alles ontbreekt wat ik gratis al op de kaart had gezet. Ik gaf gratis allerlei informatie voor de zogenaamde ‘Ecologische Kaart’ en duur betaald werd al mijn informatie juist afgevoerd.
Het is écht zot! Je zou bijna uit protest geld ongeldig verklaren!! Ja, geheel gratis gaf ik ooit een advies in die richting. Miljarden zijn er daarna uitgegeven aan recláme juist voor geld, bankieren, beleggen, enzovoort.

Vanuit idealen van eenvoudig en milieubewust wonen heb ik ook ooit helemaal voor niks een prachtig klein huisje gebouwd (zie ‘Denkend aan Huttonia‘). Kapitalen werden daarna betaald aan ambtenaren, burgemeester, wethouders, knokploegen en vandalen om dat huisje te slopen. Enorme bedragen werden zelfs uitgegeven aan acties en jurisperversie om een door mij gratis gecreëerde natuurvijver met salamanders en al te dempen, aan mijn gratis natuur- en milieueducatie een eind juist te maken.

En dan mijn artistieke bijdragen aan de gemeenschap, mijn gratis aangeboden kunstwerken! Ik trakteerde kunstminnend Tilburg op het rondfietsend huis! Met gordijntjes, bloembakken, schilderijtjes en prachtige Huttoniaspreuken. Nooit één cent voor gebeurd. En nou heeft Tilburg als prominent kunstwerk een huis dat alleen maar saai hetzelfde rondje steeds fietst!
En wat die kunstenaar daarvoor gekregen heeft!!

Ja, uit protest volhard ik in mijn schrijfstaking. Maar dan nog, zo constateer ik, schrijf ik hier veel meer dan ‘Milieucafé’ en ‘Duurzaam Tilburg’ bij elkaar! En wat nog veel zotter is: die krijgen subsidie en ik niet! Nee, ik pieker er niet over om hier nog langer ONBETAALD energie in te steken.  

Reacties

17 reacties op “Betaald en onbetaald”

 1. bramvanbeurden avatar
  bramvanbeurden

  Beste Ruevert,

  Als lid van de commissie in kwestie kan ik u vertellen dat de parameters voor de commissie mede worden bepaald door de leden zelf en hun achterban zijnde ivn, knnv en de stichting stadsbomen Tilburg (SST). Alle drie de belangengroepen (en wat mij betreft anderen ook) kunnen op elk moment de bel luiden wanneer ze twijfelen aan de betrouwbaarheid van de commissie.

  "That

 2. ruevert avatar
  ruevert

  @Jan,
  "Zolang deze aktieve burgers positief zijn en blijven over het functioneren van zo'n bestuurlijk instrument"

  En wie bepaalt de parameters van zo'n commissie. That's the question.

 3. jan van esch avatar
  jan van esch

  @ruevert
  Voor mij is het geen wedstrijd beste Ruevert, maar misschien kan ik hiermee scoren. Door te luisteren naar deskundige mensen in het veld (oa stichting Stadsbomen) hebben enkele partijen het initiatief genomen om een adviescommissie stedelijk groen in te stellen zodat deze deskundigen gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren. Zo is o.a. de voorzitter van stichting stadsbomen actief lid van deze commissie. Zolang deze aktieve burgers positief zijn en blijven over het functioneren van zo'n bestuurlijk instrument, wordt voor mij duidelijk aangetoond dat niet alle commissies zinloos of overbodig zijn. "Luisteren en daarop goed reageren is een kunst die jullie helaas niet verstaan" deze uitspraak is daarmee ongenuanceerd en bovenal onwaar.

 4. henk avatar
  henk

  Met mij nog als werknemer weigerde de gemeente Stichting Stadsbomen Tilburg te betalen voor mijn inventarisatiewerk, weigerde de gemeente dat werk serieus te nemen. Ontslag voor mij werd zelfs onvermijdelijk. Maar nu Henk Kuiper dan geen werknemer meer is bij Stichting Stadsbomen worden ze meteen

 5. Armand van Gils avatar
  Armand van Gils

  Ter informatie aan Arjen en Jan;

  Gemeente is, na overleg met voorzitter van Stichting Stadsbomen en ondergetekende, tot een ruimhartig akkoord gekomen en de stichting is inmiddels betaald voor al haar activiteiten rond de inventarisatie.

  Het is begrijpelijk dat de verdere inventarisatie niet meer door Stichting Stadsbomen zal worden gedaan, omdat belangenbehartiging en het verrichten van werk voor de gemeente elkaar wel eens in de weg kunnen zitten. We zijn er nu alleen nog voor de bomen in de stad.

  Vrijwilligerswerk is het meest eerlijke werk dat je kunt doen. Bevalt het (doel van dat) werk niet, dan doe je dat werk gewoon niet. Waarmee niet gezegd is dat vrijwilligerswerk vrijblijvend is. Ook in dat werk geldt "zeg wat je doet, en doe wat je zegt".

  Als eigen baas kun je ook prima alleen dat werk doen wat je zinnig, nuttig en waardevol acht. Je moet niet van de betaling afhankelijk zijn natuurlijk.

 6. ruevert avatar
  ruevert

  @ Jan,
  helaas het blijft -1
  Niet alles moet gereguleerd worden in verstikkende overkoepelende commissies die naast het produceren van een hoop papier niets wezenlijk toevoegen.
  Maar ik begrijp het wel: probleem we stellen een commissie in; dat is de gebruikelijke reactie van de politiek. Of het iets relevant oplevert is niet belangrijk. De politiek is gedekt "wij hebben toch een commissie, volggroep of stuurgroep ingesteld"
  Het probleem is dat jullie telkens terug grijpen naar instrumenten van bestuur, waarvan iedereen buiten jullie gremium al lang weet dat het niet werkt. Ondertussen worden mensen zoals Henk vermalen in de molen van het bureaucratische en politieke systeem. Maar we hebben toch… zal wel het antwoord zijn. Luisteren en daarop goed reageren is een kunst die jullie helaas niet verstaan.

 7. arjen avatar
  arjen

  Jan van Esch, onze redenering was dat een adviescommissie wellicht ingekapseld zou worden in bestaande structuren en voor bestaande belangen. De weg naar Henk Kuiper en anderen kunnen we toch wel vinden. Ook zonder commissie. Was onze insteek.
  Toen een meerderheid vond dat er toch een commissie moest komen, vonden we dat de Stichting Stadsbomen, en met name Kuiper, daar dan in vertegenwoordigd moest zijn.
  En je ziet het: een selectiecommissie heeft anders gestuurd. Helaas, helaas.

 8. renee avatar
  renee

  Misschien klopte de inhoud niet???? M.a.w. was het niet in praktijk te verwezenlijken? Misschien wilde dit initiatiefvoorstel de Adviescommissie Stedelijk Groen teveel sturen en de touwtjes in handen houden?????
  Ook de kleine lettertjes worden nu eenmaal door LST goed bestudeerd.

 9. jan van esch avatar
  jan van esch

  @Arjen
  En het was ook de Lijst Smolders die tegen het initiatiefvoorstel (van SP, PvdA en GL) stemde in de commissie Fysiek om een Adviescommissie Stedelijk Groen in het leven te roepen,… iets klopt hier niet.

 10. renee avatar
  renee

  😀

 11. ruevert avatar
  ruevert

  ok dan
  -1

 12. arjen avatar
  arjen

  @ ruevert

  Het was toch echt de Lijst Smolders Tilburg, ruevert, die Henk Kuiper voordroeg als lid van Adviescommissie Stedelijk Groen en die een pleidooi hield om alle onbetaalde facturen van de Stichting Stadsbomen richting gemeente met spoed alsnog te betalen.
  De reden waarom ik dat niet meteen meld, ligt natuurlijk in een stukje bescheidenheid die je van de LST gewend bent.

 13. ruevert avatar
  ruevert

  Oei,
  wat een oorverdovende stilte van alle politiekers, die anders onmiddellijk klaar staan met hun partij ingegeven mening. Foei!

 14. henk avatar
  henk

  Wat een prachtige bijdragen hierboven. Ja, wat nu? Mijn persoonlijke situatie is inderdaad, zoals ik op 7 april al aankondigde in het stukje 'Financi

 15. renee avatar
  renee

  Mensen kijken alleen maar naar "the cold hard cash" die ze in hun handen/rekening krijgen als ze iets doen.
  En dat terwijl ze vaak betaald worden met dingen die niet in geld uit te drukken zijn!
  Hmmm ja, money rules the world!

 16. ruevert avatar
  ruevert

  Henk,
  tranen biggelen langs mijn bebaarde wangen met de intensiteit van een tropische wolkbreuk zodat mijn aangezicht veranderd is in een mangrovebos.

  Mijn laatste icoon, onafhankelijke natuurvorser, kritisch volger van het wel en wee van wat groeit en bloeit geeft zich over aan de cultuur van de milieuactivisten.

  Gelijk hun gaat u nu ook aan het onontbeerbare infuus van de subsidie.
  Gelijk hun zult u nu de bijbel van de milieu maffia moeten verkondigen.
  Gelijk hun is de waarheid over de natuur en het milieu niet meer belangrijk.
  Gelijk hun corrumpeert u nu uzelf aan de macht van de kapitaalverschaffer.
  Gelijk hun zult u compromissen moeten sluiten die overeenstemmen met uw inborst.
  Gelijk hun zult u dan lid moeten worden van Groen Links en uw overtuigingen moeten verloochenen.

  Heer, ik smeek u, laat u niet verleiden door mammon, zet uw queeste voort en denk in donkere dagen van vertwijfeling aan Huttonia en waar zij voor staat.

  Overigens gaat het zeer goed met het milieu, ondanks alle professionele gesubsidieerde zwartkijkers, de vos zit op het strand van Zandvoort, de zwarte wouw broeit in de Gelderse poort en de kleine plevier wil zich inschrijven bij de KvK. De natuur is d

 17. repelsteeltje avatar
  repelsteeltje

  Henk toch, je hebt wel de leeftijd om te beseffen dat alle vrijwilligerswerk onbetaald is.
  Verder doe jij gewoon heel veel dingen vanuit je eigen persoonlijke levensovertuiging, je staat daar als persoon helemaal achter!
  Verder kan en mag ik hier niet over oordelen zonder verder te weten hoe jij aan je dagelijks brood komt, en dat doet er ook eigenlijk niet toe.
  Dat het er in de wereld niet eerlijk aan toe gaat dat weten we ook allemaal al lang, zoals een van onze kinderen ooit aangaf: school is k.t, maar je moet nu eenmaal een diploma hebben om werk te krijgen…werk is ook vaak k.t is,maar je moet wonen en eten, het leven is ook vaak k.t! (maar iedereen heeft wel eens zo'n dag of van die dagen!)
  Maar wie zegt er nu eigenlijk dat jij geen subsidie zou krijgen als je dat aan zou vragen?
  Doe een gooi….mijn handtekening zet ik wel onder, maar jammer genoeg is die van weinig waarde voor hen die daar over gaan!
  Vergeet niet te genieten van de natuur en alles eromheen, tot nu toe is dat allemaal gratis!
  En dankzij mensen zoals jij worden we vaak met de neus op de feiten gedrukt, maar leren we ook kijken en waarderen…..hopelijk is je dag nu wat beter?!