Geplaatst

Wat betreft waarden op het gebied van stadsnatuur was het jarenlang niet eenvoudig om met de gemeente te communiceren. Er komt nu echter een Adviescommissie Stedelijk Groen. Maar komt hiermee ook echt een einde aan de jarenlange communicatiepraktijk op dit gebied?
Zijn eerdere communicatie-ervaringen nu definitief verleden tijd?

"Alles is al geïnventariseerd", zo was aanvankelijk zelfs de smoes om niet in te gaan op aanbiedingen van mij tot hoognodige inventarisatie. Om mij als ongewenste pottenkijker buiten de deur te kunnen houden, werden zelfs kwalificaties gebruikt als ‘de nieuwe Zot Joke’. En dat ik een bomenboek had geschreven heette een verzinsel om nog serieus te worden genomen ook. Nee, ook al werd er gewerkt aan een kaart met natuurgegevens over de stad (‘Ecologische Kaart’), ik hoefde echt geen stadsnatuurgegevens aan te dragen.
Van gegevens die ik desondanks toch doorgaf, zag ik ook niets terug in Groenstructuurplannen’, ‘Ecologische Kaart’, een Bomenlijst of iets dergelijks. Om hier verandering in te brengen werd ik voor het Tilburgse IVN speciaal afgevaardigd in de zogenaamde ‘Klankbordgroep Ecologische Kaart’. Prompt echter stopte de gemeente toen met die groep, werden die mensen nooit meer bijeen geroepen. Vragen en brieven van mij werden toen, volgens officieel Collegebesluit ook, niet beantwoord.

Later werd ik via Stichting Stadsbomen, na aandringen vanuit de gemeenteraad, betrokken bij de inventarisatie van monumentale bomen. Maar op ambtenarenniveau diende ik me vervolgens met de openbare bomen toch echt niet te bemoeien. En wat ik nog wel mocht inventariseren ging de gemeente gewoon nog eens overdoen, maar dan volgens een geheel eigen interpretatie van de inventarisatiecriteria (resulterend in weer ongedaan maken van mijn werk). Met de nota ‘Tilburg boomT’ was die afwijkende interpretatie van criteria bijna nog zwart op wit officieel geworden ook.
En welke belangstelling had de gemeente voor mijn correcties van duur betaalde, valse constateringen ten aanzien van de Lindeboom, bomen aan de Leijparkweg, bomen in Jeruzalem, bomen bij het toekomstige Factorium? Nee, adviezen en gegevens van mij liever niet dan wel, zo bleek keer op keer.

Gelukkig beseften ook plaatselijke politici dat de communicatie over stadsnatuur anders moest. Een gesprek met mij leidde zelfs tot het idee van een Adviescommissie Stedelijk Groen. Ja, aan mij zou men straks in die nieuwe commissie om advies vragen, zo reageerde hier op deze website al enthousiast een raadslid. "En waar vinden we voor die commissie nog meer mensen met kennis zoals jij?", zo vroeg men. Nog niet zo eenvoudig inderdaad. De beste oplossing leek mij om me in elk geval zelf kandidaat te stellen. En zo kwam aan het licht dat dus mensen met echt precies dezelfde kennis en ervaring als ikzelf juist niet in aanmerking kwamen voor die adviescommissie. Ikzelf was de eerste die bij de eerste selectieronde meteen afviel, niet eens werd uitgenodigd voor een gesprek.

Toch was van allerlei kanten al gezegd dat ik de eerste was die in die commissie moest komen. Maar men heeft blijkbaar liever drie architecten in die commissie dan de schrijver van het Tilburgse stadsnatuurboek. Verbaasd vroeg ook ikzelf me af: "Hoe kan dat nou?"
Maar rondom stedelijk groen blijft normale communicatie kennelijk toch heel moeilijk voor de gemeente. Mijn vraag waarom ik nu meteen ben afgevallen is nog steeds niet beantwoord. Zelfs over zo’n vraag is het blijkbaar moeilijk communiceren. Maar misschien kan een van de betrokken ambtenaren hier in een reactie op deze website de reden toch even uit de doeken doen?

Voor overzicht per onderwerp van eerdere en latere stukjes zie weblogoverzicht.

Reacties

10 reacties op “Adviescommissie Stedelijk Groen”

 1. arjen avatar
  arjen

  Hier baal ik dus als een stekker van. De LST heeft TEGEN die adviescommissie gestemd omdat we sommige partners in de stad toch al serieus namen en dat officiele tintje helemaal niet nodig vonden. HELAAS krijgen we gelijk.

 2. henk avatar
  henk

  Het gaat mij hier helemaal niet om de vraag hoe zinnig die adviescommissie wel of niet is. Na een lange traditie van niet reageren, rare beeldvorming of nog gekkere acties om mij te negeren was dit d

 3. arjen avatar
  arjen

  Natuurlijk gaat het OOK om de zinnigheid van die commissie. Zonder mensen met de goede kennis en affiniteit stelt die commissie straks toch niks voor!

 4. Louise avatar
  Louise

  Onbegrijpelijk. Maar wat ik ook heel jammer vind is dat in jouw stukjes nu geen enkele link meer werkt. Sinds jij bij Milieucaf

 5. arjen avatar
  arjen

  Waarom geef je hier het antwoord niet, Henk. De voorzitter van jouw Stichting Stadsbomen is wel genomineerd als lid van die commissie. Hij zit dicht bij het vuur en moet er toch het fijne van af weten?

 6. Bram van Beurden avatar
  Bram van Beurden

  Beste Arjen,

  tot op heden heb ik me nog niet kunnen warmen bij dit vuur waar je over spreekt, de voorlopige adviescommissie moet nog steeds voor het eerst bij elkaar komen.

  Zoals je weet vind ik het belangrijk dat de natuur in Tilburg meer status krijgt en dat alle mensen die in Tilburg wonen, werken of besturen zich meer bewust worden van de waarde van de natuur. En je weet dat ik, net als Henk en de andere bestuursleden van de stichting, veel hoop heb gevestigd op de commissie als een communicatief middel om niet meer achter de feiten aan te blijven lopen wat frustrerend is voor zowel de stichting als de betrokken ambtenaren en uiteindelijk ook voor de Tilburgers. Want we weten allemaal hoe gevoelig de betrekkingen in het verleden zijn geweest en dat er behoefte is aan een nieuwe start.

  hoewel ik het liever niet op het internet zet mag je best weten dat ik heb overwogen mijzelf terug te trekken als kandidaat om de gemeente te dwingen alsnog Henk aan te nemen. Een dergelijke provocatie zal wederom zorgen voor nieuwe spanningen en dat willen we niet. Maar ik heb wel een dringend verzoek geschreven om deze keuze te herzien, met het uitgebreide advies om alsnog voor Henk te kiezen.

  Het zou niet van bescheidenheid getuigen om zelf op internet te gaan speculeren waarom ze voor mij hebben gekozen, ik voel me al opgelaten genoeg door de situatie. Maar je begrijpt dat ik ook niet kan zeggen dat ik ongeschikt zou zijn. Als je volgende week in de raad vragen hierover wil stellen dan zal ik het niet persoonlijk opvatten. Maar ik zie nog steeds veel kansen met de nieuwe commissie en ik wil niet de eerste zijn om te vegen op een schone lei.

 7. Bas avatar
  Bas

  Als ambteaar van de gemeente T kan ik u mededelen dat Henk niet aangewezen is om zitting te nemen in de adviescommissie stedelijk groen omdat Henk het gewaagd heeft zich negatief uit te laten over het prachtige logo van onze stad, de T. Als je het waagt om ons o zo schone logo te bekritiseren dan willen we niets met je te maken hebben. Wij verwachten dat Bram zich meer gedwee ten opzichte van vigerend PR-T beleid zal op stellen.

 8. arjen avatar
  arjen

  Gelukkig is het 1 april, Bas

 9. Hein van der Schoot avatar
  Hein van der Schoot

  TILNORM

  Vroeger had je nog geen tilnorm en sjouwden arbeiders zich het schompes. Tegenwoordig hoeven werklieden niet meer dan vijfentwintig kilo te tillen, dus dat is goed geregeld. Maar kan er misschien ook een tilnorm komen voor de manier waarop je in Tilburg zelf wordt getild?

  Onlangs plaatste de gemeente namelijk informatiezuilen in het Wilhelminapark waarop is te lezen dat

 10. henk avatar
  henk

  Er werd mij verteld dat ik via de 'stadsecoloog' nog wel de de gemeentelijke motivatie en argumenten zou vernemen. Maar de stadsecoloog schijnt nu een jaar met onbetaald verlof te zijn. Drie maanden later dus nog steeds geen enkele reden, verklaring of uitleg.