Geplaatst

Ingezonden brief hier toch geplaatst

Het BD kreeg vorig jaar de roe. "Te innige connecties met reclamebureau Scheepens", zo oordeelde de Sint. En nu is dus de directeur van het BD directeur zelfs van dit dubieuze reclamebureau geworden. Hoe zou Sint dit jaar dan wel niet uitpakken? Tot mijn verrassing kwam de Sint naar mij! Hij had voor mij een in het BD niet geplaatste ingezonden brief. "Wilt u zo goed en heilig zijn", zo vroeg de Sint, "om die hier op uw steeds meer gelezen weblog te plaatsen".

De betreffende brief is een reactie van Ir. Cees van de Wouw op een wél in het BD geplaatste brief van Thierry Konings en Thijs van Riel. Met de constatering dat beweringen van Al Gore door anderen weer worden ontkend, vroegen ze aandacht voor het onderwerp CO2 en klimaatverandering. "Zijn we ten onrechte bang gemaakt", vroegen ze zich af. Reacties hierop werden  daarna echter niet meer geplaatst. "Ten onrechte wordt zo de indruk gewekt alsof dit te onbelangrijk is om verder over door te praten", aldus de Sint, "alsof we rustig door kunnen gaan met plannen voor een megamall." Op verzoek van Sint hierbij de betreffende, toevallig bij de Goedheiligman terechtgekomen brief.

Beste Thierry Konings en Thijs van Riel uit Hilvarenbeek,

Heerlijk zoals jullie als 16- en 17-jarige de spijker op de kop slaan! Er is geen sprake van dat jullie voor niks bang zijn gemaakt betreffende de klimaatsverandering. Integendeel, de werkelijkheid is nog veel erger! Anderzijds is het wel degelijk mogelijk dat wereldwijd de neuzen dezelfde kant op gaan wijzen. De beheersing van de CFK-uitstoot waardoor de ozonlaag is hersteld is een voorbeeld van de mogelijkheid dat alle mensen samen iets aan een probleem kunnen doen. Dit voorbeeld wordt overigens door Al Gore zelf in zijn documentaire gegeven!

Jullie zijn terecht erg geschrokken van al deze berichten en jullie idee is correct dat de politiek en de economische belangen voorrang krijgen. Daar is een simpele verklaring voor. Mijn generatie heeft jullie toekomst afgepakt en weigert daarvoor het boetekleed aan te trekken. Tot nu werd die uitdrukking "toekomst afgepakt" als semi-grap gelanceerd. Maar het is de harde werkelijkheid, evenals het feit dat het geen twee voor twaalf is, maar vijf over twaalf. Als de mensheid weet te overleven zal dat met zeer grote verliezen aan mensen en natuur gepaard gaan. Van onze "cultuur" zal weinig meer overblijven.

Wat doen we ondertussen? De meeste mensen begrijpen niet wat er aan de hand is. "En dus is het niet waar" is dan een veel voorkomende reactie. Kooldioxide is een gas in een cyclisch proces. CO2 wordt door planten opgenomen en deels ook weer door planten geleverd. Alleen dood hout, turf en steenkool halen die CO2 uit de kringloop en leggen die vast. Als de overheid CO2 wil vastleggen zal ze ons duidelijk moeten maken welke planten ze daarvoor in de grond gaat stoppen en waar! Dat is de enige oplossing! En daar wil ik graag met iedereen over praten. Ik ben een oude man aan het worden (65 nu) en kan in mijn eentje niet veel méér uitrichten dan brieven schrijven. Maar ik zou dolgraag een en ander uit willen leggen aan jongere mensen, van wie wij de toekomst hebben afgepakt.

Ir. Cees van de Wouw

Voor overzicht van eerdere en latere stukjes zie weblogoverzicht.