Geplaatst

Lof zij het CDA

Ach gut. Els Aarts in tranen? Had de wethouder zich zó verheugd op een positief stukje hier over het CDA? Ik had dat inderdaad beloofd, maar alleen als hier "worstenbroodjescultuur.nl" exclusief gekoppeld zou blijven aan de website van het CDA. De onderscheiding "worstenbroodjescultuur" blijkt echter een wisseltrofee, in schaamrode handen nu van de bibliotheek. Pech dus voor de Christendemocraten. Ja, té sneu en té zielig eigenlijk. En een huilende wethouder, dat wil je toch niet op je geweten hebben. Dus toch een paar lofregels op het CDA.

De partij verdient dat ook. De partijnaam verwijst nota bene naar een ‘partijleider’ van tweeduizend jaar geleden. En die doet nog altijd mee, want "waar twee of drie in mijn naam tezamen zijn, ben ik in hun midden", zo sprak hij (AΩ Theos, ‘Verbum Dei’, Spiritu Sancti, Jeruzalem 0033). Geen enkele andere partij heeft zo’n prominente leider, laat staan dat zijn naam in de partijnaam doorklinkt. Nee, ‘Dresiaans Socialistisch Appèl’, of ‘BosUyl partij’, dat werkt niet. Dus is het ‘Partij van de Arbeid’. Het is ook niet ‘Democraten van Mierlo’, maar D’66. En zelfs dat jaartal betekent niet 66 jaar na de geboorte van Hans van Mierlo, maar 1966 jaar na de geboorte van Christus.

Terecht dat zelfs een niet confessionele partij aan Christus refereert. Want wat een prachtige politieke uitspraken deed het voor eeuwig benoemde erelid van het CDA, het orakel van Nazareth! Bijvoorbeeld: "Slaat iemand u op de ene wang, keer hem ook de andere wang toe". Met die strategie kunnen we in Uruzgan wereldfaam verwerven. Schiet een Talibanstrijder de ene soldaat overhoop, geef hem nog een andere soldaat. "Wie zijn leven geeft die zal het behouden." Toch? Ja, met deze V.O.C.-mentaliteit* zal NAVO-baas de Hoop Scheffer vriend en vijand bekeren tot de geloofsbekentenis: "Jezus Christus". In Tilburg had zich met die CDA-beginselen ook een PvdA-dame onlangs onsterfelijk kunnen maken. In de originele Hebreeuwse grondtekst namelijk staat letterlijk die oude Chinese wangwangwijsheid als volgt vertaald: "Trekt iemand u aan de haren op uw hoofd, biedt hem ook de haren op uw buik". Ja, dat had in één opzienbarende daad geleid zelfs tot algehele acceptatie van prostituees.

En wat te denken van Christus’ oplossing voor het armoedeprobleem met zijn economische grondprincipe en beleggingsadvies "geef al wat gij bezit aan de armen". In de Sociaal Economische Raad is men maar voor één partij beducht: het CDA. Doodsbang is men dat Rinnooy Kan ineens verkondigt: "je kunt niet God en het geld tegelijk dienen". En stel je voor dat de minister-president met een eigentijdse vertaling komt van ‘Het Gebed des Heren’ en de bede uitspreekt "verlos ons van de economie". Ja, wat als hij dan ook nog Christus’ woorden beaamt over "oordelen" en publiekelijk opbiecht: "wat zag ik de splinter in het oog van de ander en niet het balkenende in mijn eigen oog". En stel je voor dat vervolgens minister Maria (Moeder van Christus!) van der Hoeven – Economische Zaken – de hele economie laat instorten met het motief: "vergaart u geen schatten op aarde". En wat zouden hier in Til-burg de consequenties zijn van strikte handhaving der Christendemocratische normen en waarden! De Tilburgse wethouder Grote Projecten zou hier dan niet de vestiging realiseren van een Shopping Mall, maar van het Aartsparadijs! Nou Els, zo zijn de tranen weer gewist neem ik aan.

(* V.O.C.: Vertrouw Op Christus!)

Voor overzicht eerdere en latere stukjes zie weblogoverzicht.