Geplaatst

Twee bomen in het Wilhelminapark, kappen of laten staan

Voortdurend worden er in Tilburg bomen gekapt en waardeloos verklaard die in mijn ogen juist extra boeiend en extra interessant zijn geworden. “Geen normale boom meer”, hoor ik dan zeggen, terwijl ik dan juist denk: een hele bijzondere boom. Zo staan er in het nog altijd prachtige (klik hier voor foto’s) Wilhelminapark twee bomen die in mijn ogen een heel indrukwekkend verhaal juist vertellen.
Maar mogen ze blijven staan?

Een van die bijzondere bomen is de treurbeuk aan de westkant van het park (foto’s).
Die boom werd aan één kant in zijn groei beperkt door ernaast geplante coniferen. Om het licht te zoeken groeide de boom steeds schever en steeds meer één kant op. Uiteindelijk ging de boom, geholpen door een storm, er aan zijn takkenkant helemaal bij liggen. “Treurbeuk legt het loodje”, zo concludeerde meteen de krant, “de boom wordt over enkele weken gerooid”. Ik dacht er anders over. “Laat die boom zo maar liggen”, zei ik, “dan groeit hij zo gewoon verder”. Via Stichting Stadsbomen ging dat geluid ook naar de gemeente.
En warempel! De gemeente liet de topzware boom zo liggen! Voor het eerst dat de gemeente naar mij luisterde! Weliswaar indirect, maar toch! Die beuk is dus absoluut uniek. Geen enkele boom in Tilburg kan zo’n verhaal vertellen. En de boom, hij groeit gewoon door. De enige klimboom nu ook in het park en misschien wel de hele stad.

Spannend is ook het verhaal van de meer dan vier meter dikke populier langs de vijver (foto’s). Ondanks zijn kwaliteiten van dikste boom van het park en hoogste boom van de stad stond hij bij het renovatieplan van 1996 ineens op de kaplijst. De in allerijl toen opgerichte ‘Vrienden van het Wilhelminapark’ wisten die kap nog te voorkomen, maar wat de boom toen meemaakte was bijna net zo erg. De vijver kreeg een hogere waterstand, waardoor, net als bij de rode beuk langs het pad (foto’s), de diepste wortels werden verzopen. En aan de kant van het pad werden de wortels van deze bomen van water en zuurstof afgesloten met een ondoordringbare leemachtige verharding. Het park kreeg overal ook ‘tochtgaten’ waardoor veel meer dan voorheen de wind niet over, maar dóór het park waaide. De populier heeft dat allemaal aan den lijve ondervonden. Na de januaristorm van dit jaar was het afgelopen met zijn status van “hoogste boom van de stad”. De hele kroon is er nu zelfs uitgesnoeid. Op aanzienlijk lager niveau gaat de boom nu als knotpopulier een nieuwe kroon vormen. Daaronder verschijnt al de reusachtige populierenzwam (foto’s) op een stam die uiteindelijk hol zal worden. Wie weet vinden niet alleen kauwen, maar ook kinderen straks zo’n holle stam nog mooier en interessanter. Naast een beuk waar je in kunt klimmen een populier waar je in weg kunt kruipen en je verstoppen. En wat een prachtig verhaal kun je daar dan horen als je luistert naar de spannende avonturen die de boom met zijn vorm en uiterlijk vertelt!

Toch is het nog maar de vraag of deze bomen verder de kans krijgen om hun boeiende verhaal te vertellen. Zoals tegenwoordig mensen meer en meer pas meetellen als ze voldoen aan reclamenormen als ‘modern’, ‘jong’, consumptief et cetera, zo lijkt er ook voor bomen een soort ongeschreven code waaraan elke boom moet voldoen. Lage takken, scheve stammen, meerstammigheid, zwanger van een nieuwe boom, het lijkt allemaal niet te mogen. We hebben in Tilburg zelfs een heilige boom die met zijn uiterlijk vertelt en laat zien dat hij ooit helemaal gekapt is en daarna, hoewel doodverklaard, uit de laatste achtergebleven wortelresten nog weer doorgroeide. Maar wat hoorden we nog voor positiefs over die boom toen hij niet meer voldeed aan de Tilburgse reclamecode voor bomen in een moderne industriestad? Daarom beloof ik u: in het volgende stukje nog eens speciale aandacht voor de Tilburgse Lindeboom!

Zie over het Wilhelminapark ook ‘Verboden kunst’.
Voor overzicht per onderwerp van eerdere en latere stukjes zie Weblogoverzicht.

Reacties

11 reacties op “Twee bomen in het Wilhelminapark, kappen of laten staan”

 1. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  laat nou de gemeen te tilburG gemeen te tilburG zijn
  en voor bomen is de gemeen te tilburG gewoon hartstikke gemeen, te tilburG dus gemeen
  daarom zijn ze ook gemeen te tilburG en dat doen ze nou gewoon in heel de gemeen te tilburg

 2. Jan van Esch avatar
  Jan van Esch

  @henk
  Het kan verkeren Henk, de gemeente heeft jouw advies gevolgd. Sterker nog Henk, de gemeente gaat groenkenners zoals jij in de toekomst zelfs om advies vragen via de Adviescommissie Stedelijk Groen. Dit is het resultaat van het initiatiefvoorstel van PvdA, Groen Links en SP dat de raad heeft overgenomen en waarvan de taakstelling morgen in de commissie Fysiek wordt besproken. Het is o.a. jouw verdienste Henk dat het beleid in de stad steeds groener wordt.

 3. Henk avatar
  Henk

  Beste Jan,
  Nog bedankt voor je complimenten. Ten aanzien van mij lijkt inderdaad bepaalde beeldvorming bij veel mensen niet meer te werken. Dat is mooi. Maar van de krachten achter die beeldvorming zijn we nog lang niet af. En voortdurend zijn er weer nieuwe slachtoffers, omdat ze bijvoorbeeld niet passen in het T-plaatje. Die T moet zelfs een "no nonsense stijl" propageren, zo lazen we meteen bij de introductie. En met name zaken als een Adviescommissie Stedelijk Groen lijken in die campagne bij voorbaat het tegenovergestelde: w

 4. Jan van Esch avatar
  Jan van Esch

  @henk
  Durf te draaien kun je ook positief zien. Die T-campagne is leuk voor de verpakking maar het gaat toch om de inhoud. Laat het nou die inhoud zijn die mij de drive geeft om me in te zetten als volksvertegenwoordiger. Dat doe ik van de ene kant volgens het programma waar we voor staan en daarnaast op basis van individu

 5. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  als je de T een kwartslag draait lijkt ie op de I van Ilburg
  Is Theo blij mee

 6. Henk avatar
  Henk

  @Jan,
  Voor de duidelijkheid Jan: dat 'durf te draaien' zie ik juist heel positief. Zeker als omstandigheden zich wijzigen of een situatie verandert, moet je durven draaien, een mening durven herzien. Aan het negatief geduide 'draaien' van de PvdA moet de partij een positieve inhoud geven. Gewoon met lef naar buiten treden en zeggen: ja, als het nodig is dan draaien wij. En om de veel gehoorde beschuldiging van 'draaien' om te buigen tot een positieve en extra kiezers trekkende kwaliteit gewoon als nieuwe slogan: "durf te draaien".
  Geef dit advies maar door aan Jan Hamming, Liliane Ploumen, Wouter Bos, Ruud Vreeman en andere prominente partijleden. Ze zullen al snel inzien dat deze leus in elk geval stukken beter is dan bijvoorbeeld een grote T of een grote P.

  groeten
  Henk

 7. Henk avatar
  Henk

  Er is gisteren (11 december) een mooi plan gepresenteerd voor het Wilhelminapark. Daarin worden diverse interessante bomen geplant en herplant op plekken waar de laatste jaren bomen zijn omgewaaid. Maar de hier besproken, juist heel markante, oude bomen worden in dat plan toch opgeruimd. Waarom? Mag een boom niet een bijzondere vorm hebben, waarmee hij een bijzonder verhaal juist vertelt? Of had ik gewoon dit stukje niet moeten schrijven?

 8. John Geerts avatar
  John Geerts

  Henk,

  Wat mij betreft is dit een terecht stukje. Ik heb gisteren ook het mooie plan en dito presentatie gezien. Waarvoor hulde. Heel goed om te zien dat er zoveel speciale bomen in het Wilhelminapark bijkomen.

  Maar twee nominaties voor het rooien van bomen, kunnen mij niet overtuigen. "We willen het park na de uitvoering van het plan 10 jaar met rust laten", was de uitspraak. Prima. Maar wat mij betreft mag die mooie treurbeuk (die gewoon gezond is) blijven staan. E

 9. Henk avatar
  Henk

  Er is deze week voor die treurbeuk een kapvergunning afgegeven. Een openbare boom waar kinderen nog in kunnen klimmen! Nee, zo'n boom kan toch echt niet getolereerd worden. Straks krijgen we misschien ondanks alle reclame kinderen die toch nog in bomen gaan klimmen in plaats van geld uitgeven in de MacDonalds, filmzaal, disco, kroeg et cetera.

 10. Arjen avatar
  Arjen

  Twijfelgevalletje voor de Adviescommissie?

 11. Bart avatar
  Bart

  Misschien dat daarom bij de eerste selectie voor die commissie Henk Kuiper al is afgevallen?