Geplaatst

Weer drie nieuwe Nederlandse woorden bijgeleerd vandaag: "outlet centre", "leisure boulevard" en "shopping mall". Daarnaast weer diverse woorden in een nieuwe, materiële en economische betekenis. Verder weer mooie praatjes in de publiciteit, terwijl de werkelijke plannen precies het tegenovergestelde zijn.
Een bloemlezing uit de opvallendste malle taal van vandaag.

In de Koerier profileert de gemeente zich met een grote groene advertentie "autovrije zondag". Maar de gemeente ontwikkelt in werkelijkheid juist plannen om het autoverkeer de komende jaren enorm te stimuleren. De bedoeling is dat in een cirkel van zo’n 150 kilometer rond Tilburg de mensen op en neer gaan rijden naar Tilburg om hier in een megawinkelcentrum te bulkshoppen.

En aangaande die zogenaamde ‘Mall’ viel na de termen ‘groen’ en ‘duurzaam’ nu ook met nadruk de term ‘milieu’. "Wij gaan meer dan ooit de nadruk leggen op de milieuaspecten", zo lazen we. Het is niet te geloven. Wie vroeger ook maar enigszins over milieu nadacht haalde het niet in zijn hoofd om met dit soort megaconsumptieplannen te komen. Maar nee, milieu is tegenwoordig iets heel anders. Juist wat betreft dit soort plannen spreek je nu van "aandacht voor het milieu". En waar eindigt deze reclameraddraaierij? Nog even en je krijgt te horen: "We gaan u levend verbranden, maar maakt u zich niet druk: we steken het vuur aan met lucifers van biologisch geteelde lindebomen".

Bij die presentatiesfeer van ‘groen’, ‘duurzaam’ en ‘milieu’ past ook prachtig de nieuwe term voor het fantastische landschap dat daar zal verrijzen. Nee, u moet niet denken dat daar landschap verdwijnt of dat daar oude zandverstuivingen of landschapselementen met dennen, eiken, bosdroogbloem, struikhei enzovoort teloor gaan. Nee, er ontstáát daar juist een landschap: het zogenaamde "winkellandschap". En dan niet zómaar een winkellandschap. Nee, "een geheel nieuwe categorie wordt aan het bestaande winkellandschap toegevoegd":
Het Nationale Winkellandschapspark!

Realisering van dit project "past bij de kernwaarden van Tilburg", zo lazen we ook.
De kernwaarden van Tilburg !? Worden die niet met krankzinnig reclamegeweld juist afgeschreven, omgehakt en zelfs weggewist uit de geschiedenis ten behoeve van een materialistische, Amerikaanse consumptiementaliteit? Maakten we hier ter voorbereiding van de stap ‘landschap – winkellandschap’ eerder al niet de overstap van ‘til’ naar T? Was het niet heel symbolisch dat op een foto in Stadsnieuws van directeur Andrew Roud van de Amerikaanse projectontwikkelaar MDG (zie boven) de ‘T’ daar gepaard ging met het maar voor de helft afbeelden van de naam "Tilburg"?
Ja, hoe toevallig is het dat die T-campagne zo is geïntensiveerd in de periode waarin naar nu blijkt overleg werd gevoerd over die Mall? In de jaren zestig wilde zich hier een zogenaamde "gigant" vestigen. Die probeerde toen met een reclamecampagne de opinie al rijp te maken (zie ‘gigant’). Hoe zit dat bij nader inzien met die T? Het is wel sterk dat ik hier bij herhaling aan de alarmbel trok wat betreft het via die T-campagne bevorderen van een materialistische consumptiementaliteit, terwijl we nu horen van plannen voor een gigantisch, materialistisch consumptiepaleis. Vroeger werd in dergelijk verband nog wel gesproken van "manipuleren van de bevolking" en "sturen van de opinie". Maar in de moderne malletaal heet dat nu "Tilburg-promotie". Tja, dus wie begrijpt mij nog? Ik zal proberen nog iets duidelijk te maken in vandaag geleerde malletaal: Het zal een leisure zijn als the shopping centre outlet de boulevard van the green mall blijft.

Zie voor eerdere stukjes over de Mall: Mallonië, Tilburgse Mall in Brabants Dagblad en Malle economie.

Voor overzicht per onderwerp van eerdere en latere stukjes zie weblogoverzicht.

Reacties

2 reacties op “Malle taal in Tilburg”

 1. GroenRechts avatar
  GroenRechts

  Zo'n mall zal in mijn ogen nooit opkunnen tegen de intimiteit en gezelligheid van de goede oude Heuvelstraat!

 2. de verenigde terrori avatar
  de verenigde terrori

  wij zijn voor zoveel mogelijk beton
  dat geeft de mooiste effecten bij een KABOEM!!!!!!
  bomen knappen slechts af als luciferhoutjes
  geen bal aan