Geplaatst

Nieuwe borden in Tilburg

De afgelopen week besteedde het Brabants Dagblad aandacht aan stadsnatuur. Na eerdere berichten over "mollenplaag", "ganzenplaag", "wespenplaag" en dergelijke waren nu de kauwen aan de beurt. "Oppassen, agressief gedrag", zo werden de lezers meteen al in de kop van het betreffende artikel bang gemaakt. De bijgeplaatste foto toonde zelfs een bordje met de tekst: "Let op. Agressieve kauwen". Tja, genieten van gratis stadsnatuur is niet in het belang van de adverteerders en blijkens de berichtgeving in de krant ook niet de bedoeling, laat staan de praktijk. Dat was toch wel ooit anders.

Als kleine jongen hebben veel Tilburgers eigenhandig kauwen nog grootgebracht. Onder andere Jan Snijders van het Tilburgse IVN vertelt nog altijd graag over de kauw die op de schouder mee naar school ging: "Op het schoolplein zat hij dan te wachten tot ik weer uit de klas kwam. Naar de vrolijke, opgewekte roep noemden we ze meestal ‘Tjan’. Pas nu weten we dat die roep in tientallen variaties klinkt met allemaal verschillende betekenissen."

Ja, je kunt je over kauwen blijven verbazen. Niet voor niets vind je hem op maarliefst twaalf bladzijden in mijn stadsnatuurboek. Het was oorspronkelijk een vogel van het platteland die zijn voedsel uit de akkers en de weilanden haalde. Eigenlijk herinneren die typisch Tilburgse kauwen nog altijd aan de oorspronkelijke boerengehuchtjes. Toen die aaneengroeiden tot grote stad zijn die boerenkauwtjes gewoon gebleven. De slimme vogels eten daar nu zelfs een aan de stoeptegels geplakte substantie die we natuurlijk niet voor niets "kauwgom" noemen. Samen sterk, zo demonstreert vooral ook deze kleine kraaiensoort die gezellig altijd samen met soortgenoten optrekt, zoals ook aan het nu door de kauwen onveilig gemaakte Burgemeester van de Mortelplein. "De bomen bieden volop gastvrijheid voor het bouwen van een nest", zo zijn daar volgens het Brabants Dagblad ook nog eens de bomen medeplichtig aan de kauwenoverlast. Maar kauwen zijn holenbroeders en bomen met holtes heb je maar weinig in Tilburg, voldoen absoluut niet aan de in Tilburg aan bomen gestelde gemeentelijke eisen. En dat is nou juist weer zo leuk aan die vindingrijke kauwen: ze broeden in de stad niet in bomen, maar zoeken daar hun toevlucht tot schoorstenen! Ze waren van nature toch al roetzwart. Vanwege hun schoorsteeninteresse zie je ook overal die korfjes op de schoorsteenpijpen. Maar op veel plekken in de stad heb je loze pijpen voor geplande kachels en open haarden die in werkelijkheid nooit zijn aangesloten. Daar heb je dan hele kolonies van deze zwarte pieten.

In grote groepen verzamelen ze zich nu weer elke avond in het Wilhelminapark. Onder de bomen liggen daar straks weer tientallen zwarte veren, want het wordt alweer ruitijd. Het Leijpark, de Centaurusweg, Zorgvlied en de Sportweg in de Reit zijn andere plekken waar de kauwen zich vaak verzamelen om gezellig samen te slapen. Maar wees niet bang. Met bordjes wordt u tijdig gewaarschuwd. Ja, door dit nieuwe waarschuwingsbeleid staat de hele stad straks vol met waarschuwingsbordjes en teksten als: "Attentie: loslopende honden." "Pas op: agressieve wijkbewoners.", "Let op: gevaarlijke kroegbaas.", "Wees op uw hoede: louche kermisexploitanten.", "Kijk uit: loslopende ambtenaren."

voor verbazing over deze zogenaamde "agressieve kauwen" zie ook http://www.spoenk.nl/weblog/?p=880

Voor overzicht per onderwerp van eerdere en latere stukjes: zie weblogoverzicht.

Reacties

9 reacties op “Nieuwe borden in Tilburg”

 1. John Geerts avatar
  John Geerts

  Leuk stukje. Het verbaasde me ook al. Wat me overigens nog meer verbaasde was het ontbreken van de "befaamde" kauwen op de foto naast het stukje in het Brabants Dagblad. Was de aandacht voor 't bord belangrijker ?

 2. Tine vd Weyer avatar
  Tine vd Weyer

  Het bordje bij dit weblog klopt want 'agressieve kauwen'. Het gemeentelijk bord rept echter van 'argressieve kauwen'.
  erretje teveel dus. Tja…… wie constateerde ook al weer dat er links en rechts enige taalachterstand wordt gesignaleerd?
  Laat de gemeente zich dus maar houden bij de T dan kan er niet al teveel fout gaan. Is ook maar

 3. Carla Visser avatar
  Carla Visser

  Op het afgebeelde bord in het Brabants Dagblad staat inderdaad "argressieve kauwen"! Echt iets voor de grrmeente Tilburg.

 4. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  eerder de gemeente tilburG is zelf een plaag voor bomen die zichtlocaties zijn en ander groen in deze stad
  zij is daar agressief in, getuige de kap van vele bomen en een bomenwaarderingszonekaart met een waarde van nul komma nul

 5. Rinus van Doorn avatar
  Rinus van Doorn

  Nou,of de kauw hier in Tilburg door die gehuchtjes nog aanwezig is lijkt me niet, in Leiden, toch een oude stad, wemelt het ook van de kauwen. De kauw is gewoon al lang bezig de stad te bewonen.
  Voor de roek gaat dit verhaal wel op.

  Lees meer over de kauw op http://members.home.nl/rjvandoorn/kr0201.html#kau

 6. Henk avatar
  Henk

  @Rinus
  Dat zou interessant zijn om eens goed uit te zoeken: waar, in hoeverre en sinds wanneer hebben kauwen zich van plattelandsvogels ontwikkeld tot stadsvogels. In Tilburg zitten veel kauwen nog altijd aan de rand van de stad. Van daar vliegen ze telkens op en neer naar het buitengebied. Maar in hoeverre pendelen ook kauwen midden in de stad nog heen en weer tussen stad en buitengebied voor eten, drinken en andere boodschappen? En is voor die Leidse stadskauwen wellicht ook altijd nog het groen buiten de bebouwde kom onderdeel van hun leefgebied? In de Randstad is bij veel vogelsoorten de ontwikkeling tot pure stadsvogel veel verder dan hier. En het kan goed zijn dat de kauwen in Leiden alleen maar een verleden hebben van echte stadsvogels. Maar ik kan me ook voorstellen dat die kauwen ook daar oorspronkelijk hun bestaan begonnen als vogels van het platteland die aanvankelijk vanaf de stadsmuren en de rand van de stad vrijwel alleen maar op het platteland nog leefden. In elk geval zijn het interessante beesten, zoals ook blijkt uit de informatie op jouw

 7. Rinus avatar
  Rinus

  Het kunstwerk met kauwen zit niet in de planning,maar ik heb ze in het verleden wel schetsmatig behandeld.
  Het zou inderdaad leuk zijn om mijn kauw te schilderen en dan te kijken hoe dat verschilt met de bekendste kauwenschilder , Achilles Cools.

 8. Theo Ilburg avatar
  Theo Ilburg

  Hallo Henk,
  missing link… naar Rinus. Overigens toevoegend aan de veel deskundigere opmerkingen is er ook een ander puntje. Juist omdat de Tjan vaak opgroeide op een boerenerf door nestuithaal zijn het typische vogelsoorten die de aangeboren angst voor mensen niet of beduidend minder hebben. En dus geen problemen hebben met aanvallen, vermeende aanvallen tegen in de buurt komende mensen. Niet ooit met mensen in contact gekomen wild zal de belangrijkste verdegingstactiek en meest effectieve tactiek toepassen. Heel stil houden en hopen niet gezien te worden. Zulke goed toegeruste jagers zijn en waren we eigenlijk niet. Niet alleen wij, de meeste, bijna alle predators/roofdieren zien iets pas als het beweegd.
  Kijk uit naar de link,
  Groeten Theo

 9. Henk avatar
  Henk

  @Theo
  De informatie van Rinus over kraaiachtigen vind je via http://members.home.nl/rjvandoorn/kr0201.html#kau… waarbij je allereerst bij de kauw terecht komt.
  De afdeling 'kunst' op zijn website is te bereiken via http://members.home.nl/rjvandoorn/kuframe.html
  groeten Henk