Geplaatst

The Great Global Warming Swindle

De KRO bracht gisteren op de televisie de documentaire ‘The Great Global Warming Swindle‘. Hierin wordt een verband tussen CO2 en broeikaseffect juist volledig ontkend. In mijn stukje ‘De truth inderdaad inconvenient‘ wees ik op 13 maart al op punten waarmee in mijn ogen deze documentaire duidelijk door de mand viel. En wat zag ik gisteren op tv: de gedeeltes waarop mijn kritiek zich met name richtte waren niet meer te zien, waren allemaal afgevoerd blijkbaar. Met andere woorden: laat ik nog maar meer commentaar geven op deze documentaire.

"Klimaatveranderingen zijn er altijd geweest", zo relativeert de documentaire meteen de huidige situatie. Maar de gememoreerde, vroegere klimaatveranderingen verliepen zo geleidelijk dat planten en dieren voldoende tijd hadden om mee te verhuizen. De klimaatverandering nu kunnen we in één mensenleven al meten en vaststellen en zorgt nu al voor grote ecologische problemen. Bepaalde dieren namelijk kunnen niet tijdig of gelijktijdig mee verhuizen, zoals heel simpel, dicht bij huis, natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en de kastanjemineermot (zie ook ‘Gevolgen klimaatverandering‘).

In de documentaire laten prachtige grafieken ook zien hoe stijgende CO2-waarden in het verleden juist helemaal niet gepaard gingen met stijgende temperaturen. Maar wat de documentaire daarbij verzwijgt is dat in diezelfde periode andere stoffen in de atmosfeer nog veel meer toenamen, waaronder roet en met name zwavelverbindingen. Die zorgden in die tijd juist voor het temperen van de temperatuur. Maar gezien de problemen van zure regen, smog en aantasting van longen en luchtwegen is het weer terugkeren naar deze mate en vormen van luchtvervuiling toch ook niet bepaald gewenst.

Het uitkomen van eerdere klimaatvoorspellingen is in de documentaire ook puur toeval. De zon is ineens feller gaan branden, zo verkondigt men. En de mening dat door mensen aan de atmosfeer toegevoegde CO2 de oorzaak zou zijn noemt de documentaire geen mening, maar "een religie".

Volgens de documentaire is er ook met het ijs op de polen weinig aan de hand. Het smelten van ijs op de Noordpool en op Antarctica is een daar jaarlijks in het voorjaar optredend verschijnsel, zo hoorden we geruststellend verklaren. In de zomer smelt het ijs, in de winter vriest het weer aan. Maar dit is het vergelijken weer van volkomen verschillende zaken. Op de Kilimanjaro fluctueert ook nog altijd de hoeveelheid sneeuw door het jaar heen. En in de Alpen neemt de hoeveelheid sneeuw nog elk jaar in de winter toe en in de zomer af. Maar waar het om gaat is dat in de loop der jaren de sneeuw op de Kilimanjaro steeds verder gesmolten is, dat de gletsjers in de Alpen zich terugtrekken, dat permafrost verandert in ‘permadooi’, dat het ijs op de polen minder dik wordt of over grote oppervlaktes de afgelopen jaren is verdwenen.

Ik ben benieuwd naar de volgende uitzending van deze documentaire en wat er dan allemaal weer is geschrapt.

Latere toevoeging: Als vervolg op dit stukje schreef ik op 16 juli
Great Global Warming Swindle 2

Voor overzicht per onderwerp van alle eerdere stukjes: zie weblogoverzicht.

 

 

Reacties

7 reacties op “The Great Global Warming Swindle”

 1. F van de Pol avatar
  F van de Pol

  Waarom heet Groenland, Groenland. Dat geeft toch wel aan dat het daar ooit niet bedekt was met ijs. Dat die situatie zich nu herstelt zal dus wel niet tot problemen leiden.

 2. Henk avatar
  Henk

  Waarom heet Groenland 'Groenland'? Leuke vraag. Maar vooralsnog geen antwoord. Een theorie is dat rond het jaar 1000 een ondernemende Viking met de aanlokkelijke naam "Groenland" ook andere Vikingen wilde overhalen tot pionieren aldaar. Erg veel groener dan nu zal het toen toch niet geweest zijn lijkt me. Wel honderdduizend jaar eerder. Uit die tijd zijn in ijslagen DNA-sporen gevonden van sparren, dennen en berken. Maar of een terugkeer naar een dergelijke groene situatie probleemloos zal verlopen? Ook heel lang geleden al was dat waarschijnlijk niet het geval, getuige sporen van enorme komeetinslagen en veranderde stand van de aardas.

  Interessant is overigens ook de naam IJsland. Inmiddels zijn daar misschien niet toevallig diverse nieuwe vogelsoorten gaan broeden. En misschien niet toevallig nemen bepaalde soorten daar nu toe die in Nederland juist afnemen. Kortom: leve de klimaatverandering. Of toch niet?

  In elk geval blijft dat vooralsnog mijn grootste bezwaar tegen het voortdurend toevoegen van CO2 aan de atmosfeer: je bent als mens iets aan het doen waarvan je de gevolgen niet kunt overzien.

 3. Bas Visser avatar
  Bas Visser

  Groenland was aan de randen groen, maar verder bedekt met ijs. Net als het IJsland genoemde IJsland. Als al dat landijs zich als water bij de zee gaat voegen, zal dat wel degelijk tot problemen leiden. De gevolgen daarvan kunnen we wel degelijk (enigszins) overzien.

 4. G.de Graaf avatar
  G.de Graaf

  Onder andere op http//www.durangobill.com/Swindle_Swindle.htm kun je goed en wetenschappelijk onderbouwd lezen dat die Swindle documentaire op de eerste plaats zelf 'swindle' is. Maar de in die documentaire verkondigde opvattingen zullen veel mensen maar wat graag willen geloven. Niet voor niets wordt in de documentaire de visie dat CO2 voor broeikaseffect zorgt een religie genoemd. Dat leidt mooi de aandacht af van de zaken die zich al vele jaren werkelijk als absoluut niet bediscussieerbare religie manifesteren: onbeperkte economische groei, onbeperkte consumptie en als grote verkondiger van dit geloof, de reclame.

 5. Wereldburger avatar
  Wereldburger

  Over de zg. 'global dimming' die ervoor heeft gezorgd dat de opwarming van de aarde minder snel verloopt dan anders het geval zou zijn geweest, (geluk bij een ongeluk dus) heeft Canvas op 17 maart de documentaire 'Het kwijnende licht' uitgezonden. Een korte beschrijving van de inhoud van die docu;
  http://www.canvas.be/canvas_master/progra

 6. Wereldburger avatar
  Wereldburger

  Dat was op 17 maart 2005, maar het is recent nog eens elders uitgezonden.

  Zoek "global dimming canvas be" op Google en je hebt de link (bovenaan).

 7. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  Dag Henk,

  Het zonnetje brandt hier op de 'Hentse feesten'.

  In ons eigen Tilburg was begin dit jaar een bijeenkomst, waar alle bovenstaande onderwerpen aan bod kwamen vanuit vele perspectieven bezien. Nota bene in de Koninlijke Harmonie.
  Wellicht dat via de DT-contactambtenaar een weergave van alle daar voor het voetlicht gebrachte meningen en feiten te verspreiden is? Of dat een follow-up debat saman met de provinciale duurzaamheidsgedeputeerde in Tilburg te organiseren is?