Geplaatst

Tilburg overstroomT

Tilburg boomT aflevering 5 laat ik nu maar aan anderen over. Bijvoorbeeld het Milieucafé. Donderdagavond werd daar in een prachtige groene ambiance nog eens doorgeboomd. Ze hadden mij zelfs geïnterviewd voor een filmpje over de bomennota. Maar nu was het niet meer Tilburg boomt, maar Tilburg overstroomt! En dan zie je toch hele vreemde dingen.

Vanaf Station West stond tot aan het Wandelpark de hele Wandelboslaan, inclusief de paralelwegen, helemaal onder water. Het water stroomde over de bermen heen. De eiken kwamen helemaal in het water te staan als wilgen in overstroomde uiterwaarden. Ook in de aangrenzende straatrivieren stonden de bomen helemaal in het water. Niet alleen het wegdek, maar ook de trottoirs stonden blank. Golven spoelden de tuinen in. En overal werden foto’s gemaakt van unieke natte omstandigheden, zoals ter plekke nooit eerder meegemaakt. In de krant zullen straks ook wel dergelijke foto’s staan. Maar misschien een foto zoals hierboven niet. En de daarop vastgelegde situatie bewijst dat we de problemen echt zelf veroorzaken. Niet alleen voorafgaand aan de hoosbui, maar ook tijdens en na de hoeveelheid regen zoals ik nooit eerder in zo korte tijd heb zien vallen ging men aan de Sportweg in de Reit gewoon door met nog urenlang sproeien en beregenen. Tja, dan vraag je er toch ook om dat Tilburg overstroomT.

Zie voor overzicht per onderwerp van eerdere en latere stukjes:

‘Van Adje tot Lindeboom’
‘Van Mall tot Zot
‘Van Mall tot Zot (vervolg)’

Reacties

29 reacties op “Tilburg overstroomT”

 1. wwwTheoilburg.nl avatar
  wwwTheoilburg.nl

  Humor Henk. De maakbare maatschappij draait dol.
  groeten Theo,
  euh Ilburg dus

 2. Henk avatar
  Henk

  Bedankt voor je reactie Jacques.
  Een reactie waar iedereen mee in kan stemmen.

  groeten Henk

 3. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Nog steeds wordt er – onterecht naar mijn idee – in Tilburg wat lacherig gedaan over mijn voorstel (zie: de hangende tuinen van Tilburg) daar waar mogelijk de platte daken in de stad te voorzien van een hoogwaardige, groene dakbedekking. De economisch, ecologisch en esthetische drieslag die daarbij kan worden gemaakt wordt onvoldoende op zijn merites beoordeeld en over de relevantie ervan wordt her en der badinerend gedaan. Ik vind dat buitengewoon spijtig, want het is bewezen dat een goed aangelegd groen dak het hemelwater kan bufferen, waardoor het langzamer in het riool stroomt waardoor in een (deze) tijd van klimaatverandering, waarbij de kans bestaat van regelmatig terugkerende zware hoosbuien, minder kans is op overstromingen waardoor ook het riool zwaarder wordt belast en eerder zal moeten worden vervangen. Een groen dak is echter niet alleen om esthetische redenen belangrijk. Economie, ecologie en esthetiek vormen in het beheer en onderhoud een bijna volmaakt driemanschap. Het evt. moeten vervangen van rioleringssystemen betekent extra wegwerkzaamheden en die kosten niet alleen geld maar zorgen ook – en misschien met name – voor overlast niet alleen voor stadsbewoners, maar ook voor flora en fauna. Bomen bijvoorbeeld houden domweg niet van gewroet in de aarde.
  Alle wegwerkzaamheden kosten geld.
  Alle overstromingen kosten geld.
  Natuurlijk kost ook het aanleggen van groene daken geld maar het rendement is – in een veranderend klimaat – evenredig, zo niet groter. Ik ben er vrijwel van overtuigd dat ons aller -immer kritische – columnist Henk het met mijn pleidooi voor hoogwaardige groene daken eens is. Het is jammer dat hij vanuit zijn toonaangevende en gerespecteerde visie op het gebied van natuur en milieu het laat bij kritische schermutselingen in de achterhoede. Het is jammer dat hij een constructief voorstel over kwalitatief groene daken, zoals ik dit enige tijd geleden heb gelanceerd over de aanleg van dit type daktuin ter verbetering van het milieu (biodiveriteit) en om de overlast van overstromingen enigszins te beperken, vanuit deze plek en vanuit zijn positie als kritisch denker over groen, bomen en stadsklimaat niet – en bij voorkeur van harte – ondersteunt door ernaar te verwijzen. Een veranderend klimaat vergt om een pakket van (vooralsnog misschien incidentele) maatregelen. Is mijn voorstel voor groene daken na

 4. jacques willemen avatar
  jacques willemen
 5. jacques willemen avatar
  jacques willemen
 6. Henk avatar
  Henk

  Helemaal mee eens Jacques.

 7. Arjen Roos, LST avatar
  Arjen Roos, LST

  Groene daken zijn niets nieuws. Zelfs in Tilburg niet. We treffen ze al jaaaaaaren aan in de Dongewijk en de Blaak bijv. Ooit weleens naar de vele rieten daken gekeken in de gemeente met de groene aangroei? Maar je moet niet doen alsof het een must is, of alsof het ideetje groen op straatniveau kan vervangen.
  Het is inderdaad een naief voorstel. Weet Tine ook weel dat de soort plantanen die nu rond de cityring wordt geplaatst, in hete zomers (EN DIE GAAN ER STEEDS MEER KOMEN!!) buitengewoon SCHADELIJK zijn voor de volksgezondheid!!

 8. www.theoilburg.nl avatar
  www.theoilburg.nl

  Tine, het is echt te laat dus het wordt morgen. Maar onbegrijpelijk en negatief (in milieuzin) zijn twee statements waarop ik Henk, die ik vanuit publicaties al ruim 30 jaar ken nog niet op heb kunnen betrappen. En je kent me ik zoek naar negatieve statements. Heb er door de jaren een zesde of zeuvende zintuigje voor ontwikkeld. Niet altijd makkelijk maar ondertussen wel vermakelijk af en toe. Ook ik ben harstikke voor jouw groene daken maar las tussen de regels door een compensatiemogelijkheid voor groen op ooghoogte. Ik heb geen toegang meer tot mijn eigen archief alhier maar heb er een soortgelijk artikeltje aan besteed. Dakhazen was een sleutelwoord in dat stuk. Want mijn content (stukkies) zijn nog niet de wereld (internet) uit als het traficgenerende content betreft. Bijzaak.
  Henk milieunegativisme verwijten is zoiets als beweren dat de Paus niet rooms is, of Jan Marijnissen niet meer links. Sorry hou het op de paus tot nader onderzoek.
  Dus enthousiaste, groene daken harstikke toppie, maar geen compensatiegroen voor beleefbaar groen op ooghoogte.
  Zeg voluit ja tegen de laatste stelling en duik even in de geschiedenis van Henk. Raadpleeg geen, Herhaal raadpleeg geen Tilburgse (of Goolse) ambtenaren. Ze pikken je herinneringen in tussen 1933 en 1994.
  Misschien zijn er wel mensen met een beetje meer ervaring die net iets verder kijken dan jouw lieve neusje lang is. Is misschien helemaal niet zo maar zou best kunnen, nie dan? ja toch? Bietje door de wol geverfd en zo?
  Lieve groetjes,
  Theo, eeuh Ilburg.

 9. Arjen Roos, LST avatar
  Arjen Roos, LST

  O, ja… waterbuffering… Je moet eens gaan kijken in de de Brant, Noord, Reeshofbos hoe door rechte, gekanaliseerde 'sloten' (leij…) het water wordt wegge..leij..T

 10. stadsdichter avatar
  stadsdichter

  PERSBERICHT Tilburg, 6 juni 2007

  Collegepartijen willen enorm veel geld zonder visie/beleid! De LST geeft alvast wel enige visie voor duurzaam beleid:

  Geef voorrang aan jeugd en stop nu eens met die milieuhypocratie

  Afgelopen maandag 4 november nam een meerderheid van de raad een motie aan die het college opdraagt een substantieel deel van het extra Essent-dividend te besteden aan 'duurzaam beleid'.
  Er werden bedragen genoemd van circa 15 a 16 miljoen. De indieners van de motie konden helemaal niet aangeven wat voor visie er aan ten grondslag ligt aan het verzoek om dit enorme bedrag bij de komende begrotingsbehandeling voor dit doel te reserveren. Er komt dus voor de collegepartijen PVDA, CDA en Groen Links nu een budget bij gebrek aan beleidsvoorstellen. De SP-fractie heeft doormiddel van een open brief de fracties in de gemeenteraad uitgenodigd deel te nemen aan een milieu-/duurzaamheidsoverleg om invulling te geven aan dat beleid. De LST wil graag alvast enkele punten inbrengen.

  De Lijst Smolders Tilburg wijst in het kader van het nieuw te formuleren beleid op de vele burgerinitiatieven in de gemeente Tilburg en onderschrijft de noodzaak van educatie en voorlichting op het gebied van duurzaamheid. Met name hecht de fractie belang aan de vorming van de jeugd. Tot onze verbazing toont het college blijkbaar meer belang aan de inrichting van Moerenburg met kunst-elementen en een vestiging van een milieueducatiecentrum aldaar. En dat terwijl er in het kinderrijke Tilburg-West/Reeshof al jaren, zo niet decennia, burgers vragen om een milieueducatiecentrum en kinderboerderij in die wijk.

  De LST hecht dus veel waarde aan de vorming en betrokkenheid van jongeren en opteert voor een milieu-educatie/annex bezoekersruimte in de groene gordel aan de rand van dit stadsdeel: van de Groene Kamer, Dongevallei, Reeshofbos, Drijflanen, (Zeven Geitjes en Boslust) naar de Oude Warande en in het verlengde daarvan de Spoorzone waar nog veel van ecologische waarde is te vinden.

  De LST vraagt om een versterking van het gebied qua infrastructuur: een gratis parkeervoorziening, wandel- en fietspaden: elementen waar inmiddels een burgerinitiatief onder ligt, getrokken door burgers als Dion Voskens, Jan en Bram van Beurden, Max Verhoeven en Ed Jacobs.

  De LST wil meer samenhang in het gebied dat nu nog te versnipperd wordt beleefd. Bijvoorbeeld zou het verblijf in het gebied veraangenaamd kunnen worden met bijvoorbeeld een kiosk en toiletruimtes in het Reeshofpark waardoor er vanaf De Kievitshoeve (voormalig Peerke van de Staak) een recreatiezone gecre

 11. Arjen Roos, LST avatar
  Arjen Roos, LST

  sorry

 12. Zeggutmar avatar
  Zeggutmar

  Als IK het voor het zeggen had – maar we leven nu eenmaal in een denocratie, dus IK heb het nu eenmaal niet voor het zeggen – dan zou ik zeggen: IK eis democratie!
  Maar ja, ik heb nu eenmaal niks te zeggen…

 13. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  Het spijt me als ik ben overgekomen als dat Henk altijd negatief zou zijn, dat is niet zo. Hij is hoogstens wat mopperig, daar word ik een beetje moe van. En dan altijd weer die T d'r bij gesleept. En Arjan, ja er zijn in Tilburg een paar groene daken, de rietgekapte villa's met groen tellen niet mee als het gaat over hoogwaardige substraatdaken. En het woord compensatiegroen komt geloof ik inderdaad ergens voor in het voorstel, maar dat is dan misschien meer bedoeld voor dat huis met een tuintje (VVD) dat vervolgens volgeplemt wordt met van kant tot kant plavuizen, lekker makkelijk en geen onderhoud. Het mag natuurlijk nooit een alibi zijn om minder groen op zichthoogte aan te brengen. Als ik in die zin ben overgekomen wil ik dat absoluut rechtzetten. Er moet meer, veel meer groen in Tilburg. Wel eens op visite geweest in de Kattennrugflat? Kijk naar het oosten en krijg een fijn gevoel van binnen bij het zien van een enorm groot zwart dak over de Emmapassage, voor bewoners vd flat een permanent uitzicht. Ga in het Tweestedenziekenhuis een dagje bed houden en geniet van het geweldige uitzicht van de grindwoestijn op de daken om je heen, daar knap je echt van op. Als ik zeg 'compensatiegroen' is dat bedoeld voor de grote bedrijfshallen die aan de randen vd stad vele ha's van de natuur wegvreten. In Duitsland is het verplicht dat bedrijven het bezette oppervlak dat ze stelen van de natuur compenseren door die natuur terug te leggen op het dak. Stuttgart bijv. is onvindbaar vanuit de lucht omdat de stad verdwijnt onder het groen. Bijkomend voordeel: ook fijn bij evt.(ongewenst) bombardement, kunnen ze ons niet meer vinden.(grapje)

 14. Theo Ilburg avatar
  Theo Ilburg

  Hallo Tine,
  Ik vond onze bijdrage over de hangtuinen terug op het wereldwijde web. Hij staat nu op onze site. http://www.theoilburg.nl Wel degelijk mee eens dus, hangende tuinen van Babylonienbroek, sorry daktuinen van Tilburg. Ook met genoegen je site bezocht.
  groetjes Theo

 15. Hein van der Schoot avatar
  Hein van der Schoot

  @ Tine

  Dat er met groene daken een economische, ecologische en esthetische drieslag gemaakt kan worden, daar heb je gelijk in. Maar dat je even verderop beweert dat Henk 'de T erbij sleept' is grote onzin. Het is een club binnen de gemeente die ons namelijk bestookt met T's, je moet de zaak niet omdraaien. Je hebt het blijkbaar nog niet door, maar de T staat voor een beleid waarbij natuur het moet ontgelden en de Tilburgse bevolking wordt belazerd.

 16. Hein van der Schoot avatar
  Hein van der Schoot

  @ Tine

  Dat er met groene daken een economische, ecologische en esthetische drieslag gemaakt kan worden, daar heb je gelijk in. Maar dat je even verderop beweert dat Henk ‘de T erbij sleept’ is grote onzin. Het is een club binnen de gemeente die ons namelijk bestookt met T’s, je moet de zaak niet omdraaien. Je hebt het blijkbaar nog niet door, maar de T staat voor een beleid waarbij natuur het moet ontgelden en de Tilburgse bevolking wordt belazerd.

 17. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  Die T, beste Hein, daar hou ik van want is mijn voorletter.

  De T die Tilburg als logo voert heeft uitsluitend en alleen met communicatie te maken en heeft niets maar dan ook echt niets met groen van doen. Accoord de T staat voor strak en modern en niet voor nostalgisch, dat klopt. Maar strak, modern en functioneel kan uitstekend samengaan met rondom weelderig groen. De T-mopperaars lijden aan een ingebeelde ziekte, te weten de T-complotziekte.

 18. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  "De T-mopperaars lijden aan een ingebeelde ziekte, te weten de T-complotziekte."
  @tine
  de t-mopperaars lijden aan tieteritisch?

 19. Arjen Roos avatar
  Arjen Roos

  Tine, volgens mij zijn veel produktiehallen van bedrijven qua constructie niet eens geschikt voor groene daken. Die bedrijven kan je niet lastig vallen met compensatievoorschriften. Maar de platte daken die jij in je reactie noemt, zijn wellicht bij uitstek wel geschikt voor een groene bedekking. "Daar waar mogelijk" lijkt me een prima uitgangspunt.
  (PS volgens mij zijn er talloze VVD-en LST-stemmers die wel degelijk graag een tuintje willen hebben zonder dat ze die meteen volplempen met tegels. Dat zijn eerder de buren van GroenLinks-raadsleden.)

 20. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  die hele groendakenrij is al zo'n meer dan dertig jaar oud
  en het milieuprobleem al zo oud als het universum
  en het is nog steeds niet opgelost

  kwestie van aanpassen mensen
  zorgen dat je longen fijnstofresistent worden
  we kunnen inmiddels al hoger op de Alpen wonen omdat de sneeuw er is afgesmolten, dus als we natte voeten hier in NL krijgen…..
  de winters worden alweer warmer, dus minder co2 in de lucht van het warmstoken

  wat zijn gesloten systemen toch een uitkomst
  er komt altijd wel een nieuwe balans

 21. Hein van der Schoot avatar
  Hein van der Schoot

  Beste Tine

  Terwijl je dit leest zijn wereldwijd duizenden reclamemensen bezig miljarden-budgets te gebruiken om onze waarden, ons zelfbeeld en onze koopgewoonten te be

 22. Arjen Roos, LST avatar
  Arjen Roos, LST

  Zijn ondernemers allemaal groen-kapers?

  De aanleg van bedrijventerreinen waar PvdA-wethouder Moorman onlangs nog een compleet bos voor liet wegkappen bij ind-terrein Kraaiven, wordt al elders gecompenseerd aan de rand van de stad. Tenminsten dat vertelt het college ons!

  Wat een afstandelijkheid tegenover het bedrijfsleven overigens dat ons die 10.000 extra banen moet bezorgen.

 23. Eco Paul avatar
  Eco Paul

  Hoeven jullie niet
  Naar het festival
  Van het levens liet
  Ons sch

 24. arjen avatar
  arjen

  Even iets recht zetten: met afstandelijkheid richting bedrijfsleven bedoelde ik in dit kader NIET wethouder Moorman. Ik reageerde op een uitspraak van Tine.
  Op de rest kom ik nog terug.

 25. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Kan iemand me uitleggen wat er

 26. Arjen Roos avatar
  Arjen Roos

  Beeldvorming Tine: citaat: "bedrijven die groen weg kapen". Klinkt negatief. Er moet staan staan: "Fijn dat die bedrijven zich in Tilburg willen vestigen. Daar willen we graag ruimte voor reserveren. En als ze met een groen dak willen komen…. helemaal prima."

 27. Wereldburger avatar
  Wereldburger

  @ alle anti-T-adepten,

  De campagne van de T doet op zich niks. Het staat alleen op papieren, en papier is geduldig. Het gaat (dat is gebruikelijk bij de gemeente) na enige jaren vaak ongelezen weer de schredder in.

  De grote afleidingstruuk is nu dat jullie je allemaal tegen de grote T verzetten, en vergeten dat politiek mensenwerk is. Dientengevolge lezen jullie kennelijk ook geen beleidsstukken meer, want alles komt toch voort uit de grote T. Zo plaats je jezelf buiten de discussies, net zoals die mensen die steevast zeggen "dat God het zo wel zal hebben gewild", of "die politici doen toch wat ze zelf willen".

  Zoals sommige mensen de mamon vereren, zo verachten jullie de grote T. Het houdt jullie af van de kern van de zaak; het beleid door mensen die door ons zijn gekozen op basis van bepaalde programma's. Die programma's worden er ook niet meer op nageslagen.

  Jullie hebben een grote T voor de kop.
  Campagne geslaagd!

 28. Lijst Smolders avatar
  Lijst Smolders

  Beste Wereldburger

  Op Tilburg.nl kunt u de agenda's van de raad en commissies bekijken alsmede via raad online meeluisteren met de vergaderingen. Dat heeft u blijkbaar niet gedaan, want dan had u kunnen weten dat we afgelopen maandag bijvoorbeeld over het groen in de binnenstad hebben gesproken.

 29. Wereldburger avatar
  Wereldburger

  @ Lijst Smolders

  Hoe komen jullie erbij dat ik niet zou weten waar burgers de raadspapieren kunnen ophalen, en dat ze de raadsleden op internetradio kunnen beluisteren?

  Ik zou afgelopen maandag zelfs naar de commissie Fysiek zijn gekomen, als De Vijfsprong niet van de agenda was afgehaald. Da's ook groen in de binnenstad, maar dat is de veel weerbarstigere praktijk. Op papier is alles altijd heel groen.

  Maar het is ook helemaal niet terzake.
  Evenmin terzake; ik heb gisteren ergens met iemand gesproken over het onderscheid tussen kruid en onkruid.

  Lijst Smolders is een anti-T-adept want ze voelen zich aangesproken. Da's wel duidelijk.