Geplaatst

Tilburg boomT (4)

Een knol is geen citroen, de nota ‘Tilburg boomT’ bepaald geen bomennota. Toch heb ik niet de indruk dat instanties als Milieucafé en gemeenteraad dit T-product als ongewenste reclame retour afzender sturen. Er werd aan mij zelfs serieus commentaar gevraagd, onder andere voor een kort filmpje in het Milieucafé. Eén stukje dan nog met nog wat opmerkingen. Maar onder protest, want eigenlijk is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om uit te leggen hoe het T-syndicaat haar reclameknollen nu zelfs brengt in de vorm van een bomennota.

In de nieuwe conceptnota hoeft er voor een boom pas een kapvergunning te worden aangevraagd bij een stamomtrek die meer dan het dubbele is van wat steden als Breda, Waalwijk en Rotterdam hanteren. Maar juist Tilburg ligt op de zandgronden en veel bomen groeien daar zodoende veel langzamer. Dus zou juist daar een boom met kleinere maten al kapvergunningplichtig moeten zijn. Zeker waar het kleiner blijvende soorten betreft. Die kunnen straks zelfs met een monumentale leeftijd gewoon zonder vergunning gekapt worden.

Frappant is ook het door de gemeente gehanteerde criterium voor een zogenaamde "waardevolle boom". Een boom kan die kwalificatie pas krijgen bij een stamomtrek van minstens twee meter. Maar heel veel kleiner blijvende boomsoorten bereiken zo’n dikte nooit. Ja, de oudste, meest karakteristieke en meest betekenisvolle bomen in Tilburg vallen zo allemaal buiten de boot. Als herinnering zelfs nog aan oude boerderijen en Tilburgs agrarische verleden heeft de stad bijvoorbeeld nog heel veel oude notenbomen en oude leilindes. Ze zijn typerend en karakteristiek voor het uit afzonderlijke boerendorpjes ooit gegroeide Tilburg. In mijn boek ‘Tilburg daar leeft meer dan je denkt’ staan niet voor niets kaartjes van alle oude notenbomen en alle oude café- en boerderijlindes. Maar die bomen staan geen van alle op een lijst of kaart bij de gemeente. Ook andere in het boek afgebeelde groene cultuurhistorie, zoals oude peren- en kersenbomen en monumentale magnolia’s, staat bij de gemeente nergens geregistreerd. Het valt allemaal niet binnen hun definitie van "waardevol".

Niet toevallig missen we in de literatuurlijst het genoemde boek ‘Tilburg daar leeft meer dan je denkt’. Maar ook een inventarisatie van oude plekken met nog oorspronkelijk inheemse bomen en struiken ontbreekt. Net als het rapport van een inventarisatie vanuit de Provincie van cultuurhistorisch waardevolle groenelementen. Van deze gegevens (deels door mijzelf verzameld) vinden we ook niets terug in de nota, noch in lijsten of kaarten waar de nota naar verwijst.

De gemeente hanteert ook een beperkte definitie van cultuurhistorische waarde. "Herdenkingsbomen voor het Koninklijk Huis", is het enige wat we lezen. In de praktijk blijken voortdurend andere cultuurhistorische waarden inderdaad niet mee te tellen, zoals de herinnering nog aan oude wegen, waterlopen, boerderijen, fabrieken, kloosters, bijzondere tuinstijlen, oude landschapsarchitecten of zelfs het feit dat een boom nog een oude Gerechtsboom is of de oudste Vrijheidsboom van het land.

Heel merkwaardig is ook het dwingende criterium ‘vitaliteit’ voor erkenning als monumentale boom. Temeer daar het in de praktijk geen probleem blijkt om zo’n boom desnoods te wurgen met een zogenaamd "infuus" of de wethouder te laten verklaren "niet meer te redden", ook al zit de stam vol nieuwe regeneratie en ligt er een rapport dat daar nadrukkelijk melding van maakt. Als een monumentale boom minder vitaal wordt, blijft die boom nog steeds monumentaal, heeft hij nog steeds zijn culuurhistorische waarde. Meestal wordt de boom dan zelfs nog markanter door bijvoorbeeld een holle stam. En meestal vertelt zo’n boom dan een nog indrukwekkender verhaal van overleven van bijvoorbeeld bouwschade, storm, blikseminslag of in zeldzame gevallen zelfs bijlen en kettingzagen. Krampachtig probeert in feite die hele T-nota nog steeds het kappen van de Lindeboom te rechtvaardigen!

Verbazend is ook hoe ons daarbij voor de zoveelste keer rustig wordt wijsgemaakt dat de gemeente veel meer bomen plant dan kapt. De clou achter die cijfers is dat kleine bomen worden geteld als ze worden geplant, maar niet geteld als ze worden gekapt, zoals recent een paar duizend bomen in het Quirijnstoktracé. Die kwamen ook niet in de krant, wel drie boompjes die er later geplant werden.

En waarom zou je in plaats van het propageren van de term "overlastgevende bomen" in zo’n nota geen paragraaf wijden aan mogelijkheden om volwassenen en schoolkinderen voor te lichten over nut en betekenis van bomen? Waarom zou je in plaats van speciaal en exclusief de lindeboom opvoeren als "overlastgevende boom" in het kader van bijvoorbeeld cultuurhistorie niet in een speciale paragraaf uitleg geven over de betekenis en levenskracht van de Tilburgse Lindeboom? Enzovoort, enzovoort, maar ik stop ermee. Uitleggen dat een rotte knol geen geurige citroen is daar kun je eindeloos mee doorgaan.

zie ook
Tilburg boomT (1)
Tilburg boomT (2)
Tilburg boomT (3) 

Bij de foto: Voorbeeld van overtreding van de regels boombescherming bouwlocaties (Perweide Udenhout). Bomen die in de beloftes naar omwonenden beslist zouden blijven staan. Maar in plaats van de verantwoordelijken aanspreken op hun gedrag werden ze door de gemeente ‘beloond’ met het afgeven van een kapvergunning.

Zie voor overzicht per onderwerp van eerdere en latere stukjes:

‘Van Adje tot Lindeboom’
‘Van Mall tot Zot
‘Van Mall tot Zot (vervolg)’

Reacties

19 reacties op “Tilburg boomT (4)”

 1. d'n boomguru avatar
  d'n boomguru

  de geest van den mensch is leeg
  gelijk zo zal
  den mensch zijn
  omgeving behandelen

 2. Theoilburg avatar
  Theoilburg

  Hallo Henk, ge het er toch maar weer ene hoop werk mee.
  Een gatje erin en een touwke erdoor en hij kan zo naar het kleinste huiske. Recycledingesen en duurzaam rappordingesen.
  Wah doen ze met boomkes van veur 1994? Meteen omhakken en ausradieren of ook net als al die andere bomen pas als ze in de weg staan.
  Groeten,
  Theo

 3. Arjen Roos avatar
  Arjen Roos

  PERSBERICHT Tilburg, 6 juni 2007

  Collegepartijen willen enorm veel geld zonder visie/beleid! De LST geeft alvast wel enige visie voor duurzaam beleid:

  Geef voorrang aan jeugd en stop nu eens met die milieuhypocratie

  Afgelopen maandag 4 november nam een meerderheid van de raad een motie aan die het college opdraagt een substantieel deel van het extra Essent-dividend te besteden aan 'duurzaam beleid'.
  Er werden bedragen genoemd van circa 15 a 16 miljoen. De indieners van de motie konden helemaal niet aangeven wat voor visie er aan ten grondslag ligt aan het verzoek om dit enorme bedrag bij de komende begrotingsbehandeling voor dit doel te reserveren. Er komt dus voor de collegepartijen PVDA, CDA en Groen Links nu een budget bij gebrek aan beleidsvoorstellen. De SP-fractie heeft doormiddel van een open brief de fracties in de gemeenteraad uitgenodigd deel te nemen aan een milieu-/duurzaamheidsoverleg om invulling te geven aan dat beleid. De LST wil graag alvast enkele punten inbrengen.

  De Lijst Smolders Tilburg wijst in het kader van het nieuw te formuleren beleid op de vele burgerinitiatieven in de gemeente Tilburg en onderschrijft de noodzaak van educatie en voorlichting op het gebied van duurzaamheid. Met name hecht de fractie belang aan de vorming van de jeugd. Tot onze verbazing toont het college blijkbaar meer belang aan de inrichting van Moerenburg met kunst-elementen en een vestiging van een milieueducatiecentrum aldaar. En dat terwijl er in het kinderrijke Tilburg-West/Reeshof al jaren, zo niet decennia, burgers vragen om een milieueducatiecentrum en kinderboerderij in die wijk.

  De LST hecht dus veel waarde aan de vorming en betrokkenheid van jongeren en opteert voor een milieu-educatie/annex bezoekersruimte in de groene gordel aan de rand van dit stadsdeel: van de Groene Kamer, Dongevallei, Reeshofbos, Drijflanen, (Zeven Geitjes en Boslust) naar de Oude Warande en in het verlengde daarvan de Spoorzone waar nog veel van ecologische waarde is te vinden.

  De LST vraagt om een versterking van het gebied qua infrastructuur: een gratis parkeervoorziening, wandel- en fietspaden: elementen waar inmiddels een burgerinitiatief onder ligt, getrokken door burgers als Dion Voskens, Jan en Bram van Beurden, Max Verhoeven en Ed Jacobs.

  De LST wil meer samenhang in het gebied dat nu nog te versnipperd wordt beleefd. Bijvoorbeeld zou het verblijf in het gebied veraangenaamd kunnen worden met bijvoorbeeld een kiosk en toiletruimtes in het Reeshofpark waardoor er vanaf De Kievitshoeve (voormalig Peerke van de Staak) een recreatiezone gecre

 4. Sheila avatar
  Sheila

  Hallo Arjen,
  4 november moet 4 juni zijn, denk en verder gaan met die banaan. Mocht er maandag niet iemand in het Tabloike roepen dat jullie geen visie hadden?
  Dolle Driek of zo, nie dan ja toch.
  Lieve groetje Sheila,
  Namens http://www.Theoilburg.nl

 5. LST avatar
  LST

  Dank Sheila, inderdaad 4 juni. Commentaar van Driek? Kunnen we wel tegen: bijvoorbeeld 'visie' 10.000 banenplan van de PvdA bleek meer op lucht dan op visie te hangen.

 6. Louise van Poppel avatar
  Louise van Poppel

  Die nota inderdaad "als ongewenste reclame retour afzender". Ook beslist niet "de inspraak in". Zoals je een huis niet kunt bouwen op drijfzand, zo kun je deze conceptnota niet gebruiken als basis voor een echte bomennota. Dat wordt nooit wat.

 7. Henk avatar
  Henk

  @ Arjen

  Een mooi, realistisch, uitvoerbaar idee,
  maar het komt wel van de LST !
  Dus zegt wellicht automatisch B en W:
  "sorry, maar wij doen niet mee".

  Of zijn we al dat partijgedoe zat,
  slaan we de handen ineen voor een mooiere stad?

 8. EcoPaul avatar
  EcoPaul

  Het idee komt n

 9. Arjen Roos, LST avatar
  Arjen Roos, LST

  Aan Ecopaultje

  De LST wijst op de vele burgerinitiatieven
  en is daardoor niet aan het dieven
  We wijzen echter op meer noodzakelijke samenhang
  De LST bestaat overigens ook uit burgers, wees voor ons niet bang!

  (of is de lokale overheid soms uw opdrachtgever?)

 10. avatar
  Anoniem

  @ Arjen.
  Henk Kuiper of wie dan ook schrijft iets.
  Ok.
  Maar om dan als eerste reactie gelijk het hele partijprogramma van de LST te kopi

 11. Arjen Roos, LST avatar
  Arjen Roos, LST

  Aan broodje d

 12. Durf nie meer avatar
  Durf nie meer

  Toetsen en hoesten rijmen niet helemaal met elkaar
  Dank u, ik ben u voor met commentaar

 13. Theoilburg avatar
  Theoilburg

  Vruuger, veur 1994 zeiden we in Groot Tilburg:
  Ik kan rijmen en dichten,
  zonder mijn hemd op te lichten.
  En veul verder kwamen we dan nie.
  Of wel?
  Groeten,
  Theo

 14. Henk avatar
  Henk

  Ik rijmde vroeger over dromedarissen en kamelen,
  maar nu hebben we Frank van Pamelen.

  groeten Henk

 15. EcoPaul avatar
  EcoPaul

  Ik geef je een Roosje mijn Roosje, kom gewoon ouweghoeren en zit me hier niet te kleineren en mijn integriteit in twijfel te trekken.

 16. AR avatar
  AR

  Zeg Ecopaultje dit zijn toch echt jouw eigen woorden: "Het idee komt n

 17. Dichterbij avatar
  Dichterbij

  "Ik rijmde vroeger over dromedarissen en kamelen,
  maar nu hebben we Frank van Pamelen."

  Wauw, Henk, als je het wilt rijmt het, als je het niet wilt, is het po

 18. Henk avatar
  Henk

  Solliciteren voor het stadsdichterschap??

  Aan mij storen zich vaak velen,
  in tegenstelling tot Frank van Pamelen.

 19. avatar
  Anoniem

  En dan is er koffie
  Douwe Engberts koffie
  Max Havelaar koffie
  Koffie VerkeerT
  Of T of zo

  "De VOC-mentaliteit":CDA keurt kunstwerk niet goed voor openbare ruimte. Wordt tentoongesteld in de NWE Vorst. Waarom niet in kelder van de parkeergarage Pieter Vreedeplein totdat deze geopend wordt?

  Kunt U me de
  Stamelen
  Alle balle