Geplaatst

Tilburg boomT (3)

Tussen de Groenstraat en de Mechtildisstraat lag tot voor kort nog een bosje met daarin bij mijn weten de laatste boomhutten in Tilburg. Onlangs zijn daar alle bomen gekapt ten behoeve van huizen en zodoende spreekt men nu al van "park". En dit ‘park’ staat nu al op de "Boomwaardenzoneringskaart"! Kennelijk is dit ‘groen’ belangrijker dan de oude lindebomen langs de Mechtildisstraat en de monumentale boomherinneringen nog aan ontwerper Springer op het nabijgelegen Merodeplein. Die staan niet op de kaart. Je blijft je verbazen over dat T-brouwsel ‘Tilburg boomT’.

Vorig jaar werden bij de Kamer van Koophandel ineens zo’n twintig lindebomen gekapt, tegelijk met alle kersen, berken, eiken, elzen, appelbomen en struiken. En wat zien we nu: dit ‘gemoderniseerde groen’ staat wél op de "Boomwaardenzoneringskaart" en het nog niet gekapte Spoorzonegroen aan de andere kant van de Oprit niet. Dat groen ontbreekt. En zo ontbreken zelfs de meest dringende en meest essentiële thema’s in die Tilburgse bomennota. Onder andere:

Hoe beschermen we bomen tegen praktijken waarbij ze ineens ter wille van bouwplannen ziek worden verklaard? Hoe voorkomen we het betalen van een zogenaamde "onafhankelijke boomtaxateur" voor valse en onjuiste conclusies? (zie ‘Juist geïnformeerd‘ en ‘Juist geïnformeerd (2)‘)

Hoe voorkomen we corrupte toestanden waarbij in het geval van bouwplannen monumentale bomen zelfs gewurgd worden met bijvoorbeeld een zogenaamd "infuus"?

Hoe maken we een eind aan het misleidende showen van boombescherming rond de stam, terwijl dan in werkelijkheid de wortels worden weggekapt?

Hoe stoppen we de voortdurende overtreding van de regels voor boombescherming op bouwlocaties? Hoe voorkomen we de voortdurende schade door bronbemaling bij bouwprojecten?

Hoe stoppen we de Tilburgse snoeipraktijken waardoor er voor kinderen en volwassenen zelfs in parken en plantsoenen geen enkel boomblaadje meer binnen handbereik is?

Hoe zorgen we ervoor dat kinderen in de toekomst weer meer plezier kunnen beleven aan bomen? Hoe zorgen we ervoor dat kinderen in Tilburg straks weer kunnen genieten van bomen met lage takken, klimbomen, holle bomen?

Hoe beschermen we bomen tegen zoutschade?

Hoe beschermen we in de toekomst bomen tegen omwaaien? Onder andere in het Leijpark en het Wilhelminapark hebben we kunnen zien wat er gebeurt als je bomen ontdoet van beschermende struiken en beschutting van andere bomen. Hoe voorkomen we dit in de toekomst en hoe voorkomen we in dit verband verder misbruik en oneigenlijk gebruik van het argument "concurrentiegroei" als reden voor kapvergunning?

Hoe voorkomen we dat het rond bomen zo kaal, stenig en steriel wordt dat zelfs de natuurlijke vijanden van bladluizen verstek laten gaan?

Hoe beschermen we bomen tegen het afsluiten van de bodem met schadelijke verharding? In parken werd zelfs het zogenaamde ‘dolomiet’ gebruikt, zoals voor de paden in het Wilhelminapark. Pal daarlangs zijn inmiddels al een monumentale beuk en een monumentale populier gesneuveld. Wanneer wordt dat soort wortelwurgende boomvijandigheid weer verwijderd?

Hoe en wanneer herstellen en verbeteren we de vrije ruimte rond de stamvoet van bomen, ofwel de zogenaamde "boomspiegels"? (Komt dit woord in de Tilburgse bomennota nog wel voor?)

Hoe herstellen we in Tilburg het respect voor het begrip ‘til’? Hoe en wanneer stoppen we met de reclamestrategie om de aandacht af te leiden naar alleen nog een ‘T’?

Hoe maken we een eind aan de systematische valse groenvoorlichting van de afgelopen jaren? Hoe voorkomen we dat in een bomennota met geen woord zelfs gerept wordt over inventarisaties van en belangrijke literatuur over historische groenstructuren, inheemse genenbronnen, waardevolle bomen en belangrijke ecologische corridors in Tilburg? Hoe voorkomen we dat zelfs een bomennota onderdeel wordt van de T-campagne?

Zie voor overzicht per onderwerp van eerdere en latere stukjes:

‘Van Adje tot Lindeboom’
‘Van Mall tot Zot
‘Van Mall tot Zot (vervolg)’

Reacties

4 reacties op “Tilburg boomT (3)”

 1. Wereldburger avatar
  Wereldburger

  De conceptnota Tilburg BoomT rept wel over 'boomspiegel'.
  Dat staat in paragraaf 4.3 'Voorkomen van overlast', op pag. 36.

  Bedreiging: Betreding boomspiegel
  Maatregelen: Boomroosters
  Bedreiging: Verharding boomspiegel
  Maatregelen: Open verhardingen

  Dat zijn technische middelen om het boombedreigende menselijke gedrag vol te kunnen blijven houden. Dat staat er zo 'Als de groeiplaats van de boom meerdere functies moet vervullen'.

 2. Ruud van Berkel avatar
  Ruud van Berkel

  In de jaren '90 werden niet alleen de bomen overal veel hoger ineens opgesnoeid, ook verdwenen op tal van plekken de boomspiegels. Hoewel dat geleid heeft tot veel meer maaischade, staat in die nota niets over herstel van boomspiegels. Waar boomspiegels ter sprake komen lees ik alleen maar over vervanging door roosters en open verharding, ofwel nog verdere verdwijning van echte boomspiegels.

 3. henk avatar
  henk

  En dus zul je wel begrijpen waarom van deze tuin geen enkele boom op de zogenaamde Gemeentelijke Lijst Monumentale Bomen stond toen zogenaamd toch echt alle monumentale bomen door de gemeente waren geregistreerd. Het gaat al lang niet meer om een paar bomen, maar om systematisch bedrog, verregaande corruptie. Investeerders in de mall bepalen nu weer de berichtgeving en zelfs de gemeentereclame en gemeentevoorlichting in Tilburg. En wie durft er van die praktijken iets te zeggen? Bang voor baan, subsidies en opdrachten, zo heb ik inmiddels als excuus te horen gekregen. Z

 4. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  MONUMENTALE CEDER EN TREURBEUK BEDREIGD

  Op het ogenblik worden in de Spoorzone twee monumentale bomen bedreigd. Het gaat om een ceder en een treurbeuk achter het zorgcentrum Joannes Zwijsen aan de Gasthuisring, bomen die nog herinneren aan wat vroeger de Fratertuin werd genoemd. De onderbegroeing bij die bomen, die bestond uit onder meer rhododendrons, is onlangs verwijderd en van de ceder zijn aan een kant een tiental takken afgezaagd, ook dikke takken. Woningbouwvereniging TBV wonen heeft bij de bomen vervolgens hopen zand en puin gestort met de bedoeling de grond op te hogen. Het ophogen van de grond bij de ceder en de treurbeuk zal de luchttoevoer in de bodem belemmeren en de waterhuishouding veranderen. Omdat zo'n ingreep in strijd is met de regels en de bomen hier zeker schade van zullen ondervinden heb ik vorige week een en ander doorgegeven aan het Centraal Meldpunt. Ik heb van het Meldpunt nog geen reactie gehad.
  Vandaag zag ik dat de hopen puin en zand er nog steeds liggen en dat TBV wonen, net zoals op bovenstaande foto, latten rond de ceder en de treurbeuk heeft geplaatst.
  (wordt vervolgd)