Geplaatst

De nota ‘Tilburg boomT’ (1)

Van diverse kanten werd mij dringend verzocht om de nota ‘Tilburg boomT’ toch als serieus stuk te beschouwen en in elk geval te lezen. Dus heb ik de afgelopen week niets geschreven, maar die bomennota gelezen. Ik kan niet anders concluderen dan dat het een mijlpaal is in de Tilburgse geschiedenis. Het is ook meer dan duidelijk waarom Stichting Stadsbomen er niet bij betrokken is.

In de titel van twee hoofdstukken zelfs lezen we de term "overlastgevende bomen". Vooral die term moet kennelijk geïntroduceerd en gepropageerd worden. Overlastgevende kabels, leidingen, riolen, auto’s, bouwplannen et cetera bestaan niet meer, alleen nog maar "overlastgevende bomen". En om welke boomsoort gaat het dan in het bijzonder? De lindeboom natuurlijk. Deze boom geeft niet langer feilloos aan dat de omgeving dusdanig is ontgroend en gesteriliseerd dat zelfs de natuurlijke vijanden van bladluizen verstek laten gaan. Nee, deze boomsoort zelf is nu het probleem, is als geen andere "overlastgevend". Tilburgs oude lindelanen en gebieden met historische, solitaire lindebomen ontbreken dan ook op de zogenaamde "Boomwaardenzoneringskaart".

En die kaart moet een belangrijk beleidsinstrument worden. Weliswaar wordt het kapvergunningenbeleid versoepeld, maar in gebieden en structuren aangegeven op de "Boomwaardenzoneringskaart" krijgen bomen juist extra bescherming, zo wordt ons prachtig voorgespiegeld. Op die kaart echter staan vooral locaties waar helemaal geen bijzondere of monumentale bomen staan, zoals net aangelegde parkjes of recent aangelegde of nieuw beplante wegen. Gebieden en structuren met wél historische en monumentale bomen staan juist niet op de kaart. Bijvoorbeeld de Leijparkweg, het Bokhamergebied, de bomen in de wijk ‘Jeruzalem’ of de levende herinneringen aan de oude "Zandsche bosschen" in de wijk ‘Wandelbos’.

Om de lezer extra te imponeren en te overtuigen wordt dan zelfs gezegd: "Als basis is de ‘Cultuurhistorische Waardenkaart’ van de Provincie gebruikt". Maar wat betreft de bebouwde kom beschouwt de Provincie inventarisatie van historisch groen al jarenlang als een taak van de gemeente. Dus geeft die kaart daarover geen enkele informatie. Wél op die kaart staan enkele historische groenstructuren in het buitengebied, zoals de oude bomen langs de lanen in de Oude Warande. Maar die ontbreken juist op de "Boomwaardenzoneringskaart". Wat betreft het buitengebied baseert de gemeente haar boombeleid op de Boswet (met recht tot kappen en herplanten) en worden inventarisaties vanuit de Provincie juist buiten beschouwing gelaten.

‘Tilburg boomT’ is inderdaad een mijlpaal in de Tilburgse geschiedenis. Niet alleen de titel (‘Tilburg boomT’) maar ook de inhoud verraadt dat voor het eerst in de Tilburgse geschiedenis een nota over bomen geen normaal ambtelijk stuk is, maar onderdeel van een uiterst bedenkelijke campagne: de blikvernauwing T.

(Op de foto: Lindeboom aan de Caeciliastraat. De kroon van nog geen drie meter breed werd vandaag – 21 mei – nog verder gereduceerd. Bovenin zit een houtduif nog te kijken naar wat er is overgebleven van zijn nest.) 

Zie voor overzicht per onderwerp van eerdere en latere stukjes:

‘Van Adje tot Lindeboom’
‘Van Mall tot Zot
‘Van Mall tot Zot (vervolg)’

  

 

Reacties

6 reacties op “De nota ‘Tilburg boomT’ (1)”

 1. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  "overlastgevende bomen" is een term verzonnen door overlastgevende mensen
  "Boomwaardenzoneringskaart" krijgen bomen juist extra bescherming"" maak mijn woord, omdat er ook Belgen meelezen hier, dat in dit soort gebieden het meest gekapt gaat worden omwille van zichtlijnen voor wandelaars, etc.

  bomen over bomen is dus gewoon ouwehoeren, gemeentelijke lulpraat, nietszeggendheid, eufemisme en ander verbloemend taalgebruik, de mens een loer draaien, etc, etc.

 2. sven avatar
  sven

  Auwww

  -overlastgevende bomen
  -kapvergunningenbeleid versoepeld
  -Gebieden en structuren met w

 3. Theoilburg avatar
  Theoilburg

  Oeps,
  we zullen em ook eens lezen, Tilburg BoomT?
  Groeten,
  Theo

 4. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  een bomennota kost wat aan papier
  maar das goed besteed
  je moet er altijd enkelen offeren voor het behoud van velen

  maar boom niet teveel over bomen
  voor je weet zijn de bomen nota's

 5. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  Beste Henk,

  Mijn blik viel een uurtje geleden op precies die bomen die je fotografeerde. Nu zijn binnen in die nieuwe winkel wellicht bomen te zien op die mooie moderne platschermen? De argumentatie voor het zo drastisch snoeien heeft wellicht weer van doen met de term zichtlokatie of zo.

  Ik heb de nota ook doorgenomen en onze oordelen ontlopen elkaar niet veel, al kun jij je oordelen ecologisch beter onderbouwen, natuurlijk!
  Die bwz-kaart is met de huidige beperkte invulling inderdaad een slechte onderlegger voor het nieuwe beleid, dat ben ik volkomen met je eens. Dat Stichting Stadsbomen of andere organisaties met kennis en kunde op bomengebied niet bij de totstandkoming van deze concept-nota betrokken zijn geweest is meer dan betreurenswaardig, maar een gelopen koers. Alle hens aan dek de komende weken om te pogen wat zeilen bij te stellen, zo zou ik de natuur- en milieubeweging in Tilburg willen toevoegen.

  Dat er wel aandacht is voor overlastgevende omgevingen mbt bomen vind ik een prima zaak, zoals er wel meer goeds in de nota staat. Maar helaas: vooral qua cultuurhistorie komt het groen er bekaaid vanaf, zeker ook op de bwz. Zouden ze je prachtige boek nou nog steeds niet gelezen hebben, laat staan de essentie van je boodschap vatten?

  Ik ga de bloemetjes buiten hangen in West, geniet van al het groen, er is gelukkig nog veel, koesteren en laten koesteren Henk!

  En Jacques en Sven: willen jullie de nota lezen? Ik heb hem thuis liggen, voorzien van mijn commentaar. Kom 'm maar ophalen, kunnen we meteen een beetje 'bijbomen'. Virtueel bomen hier en ouwehoeren kost trouwens geen papier…

 6. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  ik digiboom hier
  da kost wel wa van d'n essent
  maar we kunnen niet anders