Geplaatst

Vrijheid

"Op 5 mei vieren we onze vrijheid", zo herhaalden wekenlang weer de reclamespotjes op radio en televisie. Tot het vieren van onze vrijheid moeten we tegenwoordig met reclame worden aangespoord? De vrijheid is dusdanig aangetast dat het vieren daarvan geen spontane vanzelfsprekendheid meer is? In Tilburg is in elk geval iets heel vreemds aan de hand.

"Eind april reclamestil, en met name de T-campagnel", zo werd hier pas vriendelijk verzocht. Maar wat lazen we daarover überhaupt in de niet reclamevrije media? Is er nog sprake van enige vrijheid om gevrijwaard te blijven van voortdurende reclame? En in hoeverre hebben we in Tilburg de vrijheid om vrij te blijven van de inprenting van die T en de daarmee gepropageerde meningen, waarden en normen? Met de leus "Tilburg zingt" werden we nog weer eens extra juist naar "T-binnenstad" gelokt. En daar werd nog eens extra de T er in geramd. Via billboards, folders, liedboekjes, parasols, affiches, tasjes, speldjes en niet te vergeten shirtjes rond de biertenten en vlaggen op het gemeentehuis.

En welke vrijheid is er gekoppeld aan die afleidingsstrategie T om het in Tilburg nog over de Vrijheidsboom te hebben, ofwel het begrip ‘Til’ van Tilia/Linde? Van de club T-2009 verscheen onlangs een boek met de titel ‘Tilburg met hart en ziel’. Het boek, zo lazen we in het Brabants Dagblad, is gewijd aan wat in Tilburg door de eeuwen heen als hart en ziel werd beschouwd of verbeeld. Maar wat is de werkelijkheid? Wat door de eeuwen heen werkelijk werd beschouwd en beleefd als hét hart en dé ziel van Tilburg, daarover wordt juist met geen woord gerept! Het is geen normaal boek, maar een reclameproduct van de T-campagne. En hoe vrij is nog de ‘vrije pers’ om dergelijke grote, doortrapte campagnes te analyseren en te becommentariëren? Na de acties van ‘Tilburg Moderne Industriestad’ stond vorig jaar de doorgroei van de oude Tilburgse Lindeboom voor het eerst weer in bloei. Maar met persberichten daarover werd niets gedaan. Een domme beschadiging aan de Hilvarenbeekse linde had onlangs als negatief lindenieuws wél nieuwswaarde. Daarover werd ik zelfs gebeld door de krant. Ik heb toen alleen maar verteld over en verwezen naar de groeikracht en overlevingskracht van de Tilburgse linde. Maar ook rond de gedenkwaardige Lindedatum over die Tilburgse Linde weer geen woord in de krant. Theo Ilburg schreef hier naar aanleiding van die Hilvarenbeekse linde op de eerste plaats over de Tilburgse Linde (zie Theo zwaar over den emmer). Maar nee, het Brabants Dagblad ligt volledig in de wurgende greep van T-tentakels. En dus zelfs in lindeverband in ‘Tilburg Plus’ de Tilburgse Linde in de min.

En tot hoe ver reiken die TenTakels in het gemeenTehuis? Ik kreeg daar pas van iemand zo’n visitekaartje met telefoonnummer en Emailadres (zie foto hier onder). Zelfs daarop weer die vette, doortrapte T! En welke vrijheid hebben ambtenaren en raadsleden om zich van die T te distantiëren? Zo iemand krijgt onmiddellijk te maken met allerlei sancties, zo lijkt het. Hij of zij heeft niets met Tilburg, zo wordt meteen op dat kaartje al min of meer gesuggereerd.

Toch blijft men verkondigen: "op 5 mei vieren we onze vrijheid". Dan wordt dus vandaag nog onze Vrijheid in ere hersteld en een eind gemaakt aan alles dicterende campagnes, alles dicterende reclametyrannie!

Zie voor overzicht per onderwerp van eerdere en latere stukjes:

‘Van Adje tot Lindeboom’
‘Van Mall tot Zot
‘Van Mall tot Zot (vervolg)’

Reacties

Eén reactie op “Vrijheid”

  1. jacques willemen avatar
    jacques willemen

    het gemeenTehuis is idd een gemeen Tehuis