Geplaatst

Wat was ecologie ook weer!

"Meningen verdeeld over klimaatrapport", zo kopte onmiddellijk de Telegraaf na de publicatie van het klimaatrapport van de Verenigde Naties. Ook onder het bewuste artikel illustreert een reeks reacties het grootste klimaatprobleem: de houding van ‘het kan en mag niet waar zijn’. Wie de gevolgen van CO2 wil ontkennen moet hier ook niet verder lezen, maar overschakelen naar de pas uitgezonden documentaire The Great Global Warming Swindle. Het is van vergelijkbaar niveau en voorziet in dezelfde behoefte als eerder in Nederland het boek "Broeikaseffect bestaat niet". Kortom: tijd om hier toch nog eens stil te staan bij de aanvankelijke betekenis van het begrip "ecologie".

De term ‘ecologie’ in zijn nog niet reclamegedegradeerde betekenis ontmaskerde de gevaarlijke eenzijdigheid en kortzichtigheid van "economie". De economie is in feite het geheel van regels en wetten (nomos) waarmee wij ons gezamenlijke ‘huis’ (oikos) draaiend proberen te houden. Ecologie is de allereerst noodzakelijke basiskennis (logos) van hoe onze ‘oikos’ in elkaar zit, in werkelijkheid functioneert.

Dus bekijkt de ecologie heel nuchter en wetenschappelijk wat in de totale huishouding, ofwel het totale ‘oikos-systeem’ productie en consumptie is. En dan komt meteen een cruciale fout aan het licht in het economische denken. Wat de economie ‘productie’ noemt is in werkelijkheid vrijwel altijd het tegenovergestelde: consumptie! Consumptie van wat de natuur produceert of ooit geproduceerd heeft. Economische begrippen als "energieproductie", "olieproductie" of "olieproducerende landen" zijn ecologisch gezien volkomen krankzinnig. Er wordt in al die gevallen geen druppel energie of olie geproduceerd. Miljoenen jaren lang heeft de natuur dat gedaan. En als we die energie nu weer uit de grond halen, verbranden en allemaal weer als CO2 terug brengen in de atmosfeer kan de economie dat wel "vooruitgang" noemen, maar het is ecologisch gezien de klok miljoenen jaren terug zetten. Terug zelfs weer in de richting van een situatie waarin op aarde het bestaan van dieren met longen nog niet tot de mogelijkheden behoorde. Vanwege een atmosfeer die daarvoor toen nog niet geschikt was. Er moest eerst nog heel veel CO2 uit die atmosfeer worden gehaald en onder de grond weggestopt in de vorm van wat we nu fossiele brandstoffen noemen.

Als wij die nu weer uit de grond halen en als CO2 terug in de dampkring blazen dan moeten we tegelijk zorgen dat we in hetzelfde tempo weer CO2 omvormen tot turf, steenkool, olie enzovoort en terug in de grond stoppen. Alleen dan is er sprake van een ecologisch evenwicht, een evenwicht tussen productie en consumptie. Dus je auto ook niet laten rijden op aardappelen, maïs, whisky, ethanol en dergelijke. Nee, die zogenaamde "biobrandstof" onder de grond! Alleen dan krijg je een duurzame economie. Maar ook de term ‘duurzaam’ was snel gedegradeerd tot loze reclamekreet van bedrijven en politici, met in Tilburg zelfs het milieucafé als podium. ‘Duurzaam’ werd zelfs etiket op nog meer CO2 uitstoot.

In de genoemde documentaire "The Great Global Warming Swindle" hoeven we echter bij ons menselijk handelen geen enkel vraagteken te plaatsen. Oceanen en rottende bladeren worden nota bene opgevoerd als de grote CO2-boosdoeners. Maar ecologisch gezien is de daarvan afkomstige kooldioxide deel van een ecologische kringloop. In die kringloop wordt door diezelfde planten, bomen en oceanen die CO2 allemaal weer omgezet in O2, ofwel zuurstof. Dat is een totaal ander iets dan ineens stoffen weer toevoegen die in de loop van de evolutie aan de kringloop juist waren onttrokken. Ook Karel Beckman maakte daar in zijn boek "Broeikaseffect bestaat niet" geen onderscheid tussen. Ook hij beweerde zo in feite al dat je een ballon rustig tot in het oneindige op kunt blazen, want de telkens toegevoegde lucht is te verwaarlozen in vergelijking met de in de ballon al aanwezige lucht. Tja, "ecologisch bewustzijn" was inmiddels een eigenschap van auto’s geworden! Niet zo vreemd dus dat we in diezelfde media prominent ook de redeneringen van Beckman kregen voorgeschoteld. En gezien reacties op de eerder genoemde documentaire lijkt ook die documentaire nu te voorzien in denkbeelden die veel mensen maar wat graag willen geloven.

De opgevoerde professoren in de documentaire verzekeren u ook dat het puur toeval is dat klimaatvoorspellingen naar aanleiding van CO2-toename inderdaad zijn uitgekomen. Nee, dat heeft niets met te maken met achteraf gezien toch juiste redeneringen van deze mensen. Laat nou toch net in die tijd de zon extra kolen op het vuur hebben gegooid. Toch werd pas nog in het blad ‘Nature’ elke mogelijke relatie met een mogelijk verhoogde zonneactiviteit naar het rijk de fabelen verwezen. Maar ja, als de "truth" inderdaad "inconvenient" is….

Wat de zon betreft is het ook frappant wat voor karikatuur er in die documentaire wordt gemaakt van het opwekken van energie via zonnecollectoren. Vooral daar lijkt de aap uit de mouw te komen. Het is in feite helemaal geen documentaire, maar reclame van en voor de oude (olie)economie, krampachtige verdediging van het oliedom. Die oude economie echter loopt onherroepelijk vast in de gevolgen van haar eindeloos herhaalde valse dogma’s en schijnzekerheden. Maar de ecologie staat klaar.

Zie ook de later nog geschreven stukjes 
The Great Global Warming Swindle  
Great Global Warming Swindle 2  

Zie voor overzicht per onderwerp van eerdere en latere stukjes:

‘Van Adje tot Lindeboom’
‘Van Mall tot Zot
‘Van Mall tot Zot (vervolg)’

Reacties

13 reacties op “De truth inderdaad inconvenient”

 1. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  link van de film werkt niet

 2. TilburgZ redactie avatar
  TilburgZ redactie

  link is gerepareerd

 3. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  tja, wie moet je nu geloven?
  ik houd het er maar op dat de waarheid ons soms niet uitkomt
  die waarheid is onze verspilziekte en vervuilingsdrift en dan maakt het even niet uit of die op het milieu effect heeft.
  ik vind het gewoon niet kunnen dat je vervuilt, dat leren we al van jongs af aan: zindelijkheidstraining
  onze ongelijke verdeling van rijkdom en welvaart
  de een is niet met meer rechten geboren dan de andere mens
  en als iemand dat wel vindt moet ie dat eens komen uitleggen

  oh heerlijk zo'n open deur intrappen
  h

 4. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  de een is niet met meer rechten geboren dan de ander

  moet er staan

 5. Weblogredactie avatar
  Weblogredactie

  fout is gerepareerd

 6. Henk avatar
  Henk

  Maar nu de fout in de economie.

 7. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  de fout in de economie is de fout in de mens

  we kunnen via bestuiving met menselijke genen als therapie een soort van genezing verkrijgen
  zoals dat gemodificeerde ma

 8. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  Fout in de economie: een mooie manier om uit te drukken. Oikos – nomos; economie, dus huishoudkunde, maar dan op globaal niveau. Meer vrouwen in bestuursfuncties, daar ben ik voor! Leen een tientje aan een man en hij zuipt het 's avonds op (ik ken mezelf), leen het aan een vrouw en ze voedt haar kinderen ermee

 9. Leo van Knegsel avatar
  Leo van Knegsel

  Het huidige belastingstelsel is een fout in de economie

  Het gebruik van grondstoffen en milieuvervuiling wordt in de 'oude economie' niet of onvoldoende doorgerekend in de prijs van goederen en diensten. Wel is er een zware belasting op arbeid (BTW 19%). Kleine zelfstandigen worden door de fiscus uitgeknepen en het wordt mensen moeilijk gemaakt om een eigen bedrijfje te beginnen.
  Om te zorgen dat een duurzame samenleving een stap dichterbij komt, is het nodig dat het belastingstelsel wordt hervormd! De kosten van milieu-effecten dienen volledig in de prijzen van goederen en diensten tot uitdrukking te komen, het subsidi

 10. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  Dag Leo,

  Ik ben op 1 april 2 jaar kleine zelfstandige. Was als opstart vanuit de WW lastig, maar nu ik voet aan de grond heb, maakt de fiscus het me erg makkelijk, dus wat dat betreft klopt je verhaal niet. BTW is geen belasting op arbeid, toegevoegde waarde is niet gheeel aan arbeid gerelateerd, daar gaat nu juist de marxistische economische analyse mank volgens mij.
  Wel ben ik net als jij voor een belasting(r)evolutie: belasting op arbeid (loonbelasting) omlaag, het hele scala aan aftrekposten voor kapitaalbezitters fiks reduceren, belasting op uitputbare hulpbronnen omhoog en subsidies die duurzame techologie-ontwikkeling stimuleren (her)introduceren.
  Meer weten: kom eens langs op het kantoortje van Duurzaam Tilburg in de Hall of Fame (www.dehalloffame.nl)

 11. Leo avatar
  Leo

  Dag Paul

  Over de omzet die je als ondernemer maakt moet je belasting betalen. Het systeem van de bruto toegevoegde waarde komt er in het kort op neer, dat je belasting betaalt over de waarde, die je toevoegt. Dat is toch vreemd? Het is volgens mij onder meer te wijten aan het BTW-systeem (dat loonkosten kunstmatig opdrijft), dat het vaak goedkoper is om een kapot apparaat te vervangen dan het te laten repareren.
  Daarom pleit ik er voor om het BTW-stelsel af te schaffen.

 12. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  Beste Leo,

  Als starter krijg ik de eerste drie jaar voor de eerste 9.000 euro die ik bruto verdien vrijstelling van loonbelasting, mooi voordeeltje lijkt me toch?

  Of je iets laat repareren danwel nieuw koopt: in beide gevallen betaal je BTW. Bij bepaalde diensten (de kapper, ik dacht fietsenmaker en nog een paar waar ik zo gauw niet op kom) is het tarief zelfs 6% ipv 19%. Dus je redenering gaat toch echt mank en het BTW-tarief werkt soms dus in het voordeel van reparatie ipv nieuwe productie: geen pruik maar bij laten knippen, al doe ik dat zelf. Dat levert ook waarde op, maar die zit niet in het BNP omdat er geen geldstroom aan te pas komt: d

 13. De BuitenBurgemeeste avatar
  De BuitenBurgemeeste

  BTW=BomenTerugplaatsenWanneer

  einde discussie