Geplaatst

“Activist Henk Kuiper moet huis uit”

Sorry webmaster, voor deze tijdelijke overproductie. Straks hou ik me weer heel koest. Ik neem aan dat er begrip is voor de omstandigheden. “Activist Henk Kuiper moet huis uit”, zo was nu zelfs de kop op de website van het Brabants Dagblad!
Alsof dat zelfs mijn beroep is: “activist”. Hierbij voor alle duidelijkheid en als apart stukje een beknopt overzicht van de jarenlange acties van de echte activisten:

Ondanks duidelijke veroordelingen zelfs door de Reclame Code Commissie (“misleidend”, “niet meer op deze wijze reclame maken”) doorgaan met de meervoudig veroordeelde reclamepraktijken van niet meer als reclame herkenbare reclame, betaalde reclame in de vorm van ‘nieuws’ enzovoort.

De veroordelingen naar de bevolking niet eens bekend maken. En gemeentelijke samenwerking juist met de reclamecriminelen. Hun meervoudig veroordeelde, maar o zo lucratieve reclamepraktijken juist extra bevorderen en stimuleren. En ten aanzien van mij als degene die over de reclamepraktijken aan de bel had getrokken juist allerlei sabotageacties, sancties en rare beeldvorming.

Na de door mij als ‘Groene Sinterklaas’ verspreide brievenbussticker “geen reclame” en het daaraan gekoppelde pleidooi voor meer natuur in de directe woonomgeving de megareactie zelfs van ‘Tilburg Moderne Industriestad’: een grote campagne voor precies het tegenovergestelde: méér reclame en in voorlichting en praktijk buitengewoon ruige acties ten aanzien van de Tilburgse stadsnatuur. En daarbij naar mij zelfs een soort ‘Berufsverbot’ en nog meer sancties, rare beeldvorming, tegenwerking en anti acties.

De nadruk van het begrip ‘Til’ (tilia/lindeboom) verleggen naar ‘Moderne Industriestad en op het hoogtepunt van die campagne de Lindeboom ook letterlijk omlaag halen. Met geen pen meer te beschrijven acties om daaraan voorafgaand en vooral daarna alle uitingen, lezingen, publicaties en initiatieven van mij dood te zwijgen en te saboteren en mij neer te zetten als “activist”, “absoluut niet deskundig” enzovoort.

Na mijn boek ‘Tilburg vijf eeuwen rond een heilige Linde’ beginnend en eindigend met “Til” en ‘leg de nadruk weer op ‘til’ de campagne T, de reclamereactie waarbij nu de aandacht van ‘til’ werd verlegd naar alleen nog maar de T.

Mijn constateringen en onthullingen van in wezen nog steeds “Oudste Vrijheidsboom van het land” in het Brabants Dagblad zelfs vertalen met “boom was pro-Duits” en vervolgens werkelijk tot in het absurde alle pogingen van mij saboteren ter correctie van al dit soort krankzinnige Lindevoorlichting. Mijn boek weren in de leeszaal van het Archief, de schappen van de VVV, het Stadsmuseum, Informatiecentrum enzovoort.
En wat ik ‘levend verleden’ noemde met allerlei manoeuvres en ingrepen wissen zelfs uit de latere gemeentelijke geschiedschrijving ‘Stad met een levend verleden’.
Zelfs op het allerlaatst in dat boek een per ongeluk nog gehandhaafde noot gewoon wissen (zie hoofdstuk 6 de verdwenen voetnoot 139 bij terloops in de tekst toch nog genoemde betalingen voor de Lindeboom, exact en met precieze bron allemaal te vinden in mijn boek!). En vergelijkbare praktijken en acties naar mij op allerlei terreinen in de aanverwante sfeer wat betreft mijn inspanningen voor stadsnatuur in het algemeen, de kwaliteit van de openbare groen ruimte, Tilburgs groene cultuurhistorie en nog letterlijk levende verleden.

Als eerste stad in Nederland zich inlaten met de zeer dubieuze en zeer omstreden reclamestrategie van “citybranding”, ofwel “de stad een ziel en een identiteit geven”, de bevolking daaraan blootstellen en daarvoor als proefkonijn gebruiken. In dat kader en in die context de Lindeboom omlaag halen en vervangen door commerciële surrogaten in de sfeer van ‘symbool’, ‘ziel’ en ‘identiteit als ‘T’, ‘Moderne Industriestad’ en heel duidelijk ook een aan de bevolking te slijten product als bijvoorbeeld Schrobbelèr. En van de misschien wel meest deskundige in Tilburg wat betreft kennis, herkennen en signaleren van dit soort ruige reclamepraktijken gewoon doen alsof die man paranoia is, zo niet “schizofreen”, “knettergek” enzovoort.

voor overzicht per onderwerp van eerdere stukjes (met links) op de oude site
zie weblogoverzicht: A tot G , G tot M, M tot S en T tot Z.