Geplaatst

Compliment van Cees Censuur

Ik heb zojuist (vanmiddag) een geweldig compliment ontvangen. De inkt van de nieuwste Tilburgse Koerier is nog niet opgedroogd, of onze aanstaande stadsdichter Cees van Raak reageert al in het openbaar op mijn column. Daarmee verbreekt hij het record van burgemeester Ruud Vreeman tijdens een discussie over de mall op een donderdagavond in september vorig jaar in De Nwe Vorst.

Voor wie de discussie vooralsnog heeft gemist:

‘Makkelijk om te zeggen dat jij, Aldert van der Burg, het werk niet verwijderd of toegedekt had’, schrijft Cees Censuur in zijn stukje van vandaag. Welnu, ten eerste had ik in mijn column zelf al geconstateerd dat ik misschien makkelijk praten heb en ten tweede zou ik me eerst eens hebben verdiept in majesteitsschennis voordat iemand mij oproept om een bewerkte foto van Beatrix te verwijderen. Want ik vind het nogal wat. Wordt iemand nog wel eens voor dit ‘vergrijp’ veroordeeld? Wat zegt Wikipedia bijvoorbeeld?

‘Vaak echter volgt geen veroordeling, meestal omdat het grondwettelijke recht op vrije meningsuiting door de rechter zwaarder wordt gewogen dan de belediging. Het Europees Hof voor de mensenrechten bepaalde bovendien in 1992 dat ‘de grens van toegestane kritiek ruimer is als het gaat om de regering dan bij een gewone burger’. Een aangeklaagde kan aanvoeren dat deze uitspraak ook voor het staatshoofd, dat deel uitmaakt van de regering, geldt.’ (http://nl.wikipedia.org/wiki/Majesteitsschennis)

‘Ik heb niet opgeroepen tot censuur’, schrijft Van Raak. Dat heeft hij duidelijk wel. En als hij dat niet heeft gedaan, waarom dient hij dan geen verzoek tot rectificatie bij de hoofdredactie van de Koerier in? Waarom komt hij niet verder dan een ontkenning in een lullig stukje op een website? Van Raak zei dinsdagavond letterlijk tegen me: “Het kunstwerk is op mijn instigatie verwijderd.” Natuurlijk, Van Raak paste zelf geen censuur toe, want uiteindelijk nam Zeus Hoenderop van Kunstpodium T het besluit om het kunstwerk weg te halen. Maar Van Raak heeft wel degelijk tot censuur opgeroepen. En maar kletsen dat hij tegen elke vorm van dit fenomeen is. Cees toch!

Tot slot: wat ontzettend zielig van Van Raak om mijn gereformeerde afkomst bij zijn punt te betrekken. Wat benepen! Echt een zwaktebod. Dit zegt meer over zijn (gebrek aan) niveau dan over mij. Ik denk dat de meeste lezers van TilburgZ wel zo intelligent zijn om dat te snappen. Want wat heeft mijn afkomst te maken met mijn standpunt over dit geval van censuur? Cees had trouwens ook andersom redeneren: ‘ondanks zijn gereformeerde afkomst verwerpt Van der Burg het toepassen van censuur.’ En als ik atheïstisch was opgevoed, dan zou ik exact dezelfde column hebben geschreven. Natuurlijk, je bent (deels) altijd het product van je opvoeding, maar ik heb inmiddels ook veel zaken die ik in mijn jeugd heb meegekregen, al lang achter me gelaten. Wat dat betreft ben ik net een gewone mens.

Deze man is dus de komende twee jaar onze stadsdichter. Gemeente Tilburg, van harte gefeliciteerd! We zullen het ermee moeten doen. Maar ja, elke stad krijgt de stadsdichter die zij verdient. En in Tilburg is dat dus Cees Censuur.

Reageren? Gooi maar op die bal: ajvdburg1@gmail.com.

Reacties 

Beste Aldert,
Nu de eerste tranen om mijn schoonvader zijn gedroogd, lees ik in de Koerier jouw stuk over sensuur. Nieuwsgierig geworden,…ga ik kijken op TilburgZ en lees de reactie van Cees van Raak.
Ik vraag me 1 ding af: stel je voor dat de kunstenaar er een ander willekeurig, onbekend hoofd op gezet had, was er dan ook zoveel comotie over ontstaan?
Waarschijnlijk niet, maar ik kan je vertellen als mijn hoofd erboven had gestaan zonder mijn toestemming, had ik er alles aan gedaan om het portret zo snel mogelijk te vernietigen!
En nee, niet vanwege die errectie, wat kan mij dat nu schelen, maar ik vind het gewoon niet kunnen dat men mijn hoofd gebruikt zonder mijn toestemming.
Dat er dan geroepen wordt dat het majesteitsschennis is, is natuurlijk onzin. Daar draait het gewoon niet om, het gaat erom dat je een beeltenis gebruikt van iemand, zonder de toestemming van die persoon. En dat geldt voor iedereen: van koning Beatrix tot MJ.
Eigenlijk had Cees van Raak tegen de kunstenaar moeten zeggen: “Goh, lekker goedkoop om als trekpleister voor je kunst de portretten van bekende aardbewoners te gebruiken”. Dat was misschien wel iets te principieel, niet?
Waar ligt dan de grens? Als de kunstenaar die portretten had gemaakt met een onbekend iemand, dan hadden we er met z’n allen misschien wel om gelachen????
Mooie grens! Maar niet heus!
Groeten van Renee

Hallo heer Aldert.
 
Gooi maar op die bal. Welnu, ik heb uw column over “het dorp” gelezen met zoals gewoonlijk veel interesse. Hier gaat nu de journalistieke correctheid wederom gelden. Het staat u als columnist vrij uw gedachtegang in een column te ventileren. Ik ben daar voor. U geeft echter anderen de gelegenheid en vrijheid daar anders over te denken. Zo hoort dat ook. Hoe het niet moet heeft de geachte hoofdredacteur van het “dorpse krantje” Het Brabantsdagblad, enige tijd geleden laten merken, en helaas Tom Pijnenburg, voor wie ik zeker veel respect heb ook. Mensen moeten in alle vrijheid hun mening, voorzover niet onnodig beledigend en krenkend, kunnen ventileren. Iets anders is het met het staatshoofd. Ik ben een fanatiek republikein, en van mij mag de hele Koninklijke familie richting Mozambique, om nooit meer terug te komen. Dit kapitaal verslindende constituut past niet meer binnen ons vrije bestel. Echter, respecteer ik de mening van anderen, als zij zeggen dat zij graag een Koningshuis willen behouden. Maar desondanks, vind ik de foto over Beatrix niet kunnen. Zij is beledigend ondanks de uitspraak van de Hoge Raad. Ook deze raad is niet roomser dan de paus. Derhalve heer Aldert, kies ik uit oogpunt van mijn persoonlijke fatsoen voor censuur. Onze fundamentele normen én waarden zijn al genoeg aangetast. En het dorp Tilburg? was het maar een dorp. Maar dat is het zelfs mijns inziens niet. Het is zelfs nog niet eens een gat!
 
Vriendelijke groet, Will Gunther.

Het is wel duidelijk dat we het met Koos van Raak als stadsdichter mooie tijden worden. Waar de vorige dichters zich enkel probeerden te onderscheiden met hun dichtkunst, schaakt ons Cees op meerdere borden. Een heuse voorvechter van de monarchie zal hij worden. Een echte Kees. Het stadsdichterschap verdiept hij moeiteloos met een functie als paleiswacht. Maar sta er ook niet van te kijken als Kees als kruisridder van Rome gaat uitvaren tegen de andersdenkenden. En dan is hij formeel nog niet eens begonnen aan zijn loodzware taak het culturele erfgoed van Tilburg in rijmverzen te gieten.

Nee, dat belooft nog heel wat voor Cees’ inauguratie donderdag 30 augustus in het Stadhuis. Kees ligt er nu al wakker van. Het idee dat het Hare majesteit behaagt dat Hij stadsdichter wordt! Een bode met dienblad met daarop een brief. Het zenuwachtige gefluister. Het zal toch niet? Koos die met trillende handen het papier openvouwt. Ja hoor, briefpapier met een kroontje. Een heus gelukstelegram van ZKH! Onze nieuwbakken dichtburgemeester zakt in elkaar. Bovenop de kinderdichter.

Ja, het worden mooie tijden met Co de Raak.

Erik Hannema

“Majesteitsschennis: OPZETTELIJKE belediging van de majesteit, volgens de wetsartikelen 111 en 112 van het strafboek van strafrecht.”
Overigens stammen de wetsartikelen al uit 1881. Als de kunstenaar dit niet beoogde, dan is het dus geen majesteitsschennis maar gewoon een manier om met bekende hoofden publiek te trekken.
Wat ik me afvraag in deze is het volgende:
Zelden werd iemand veroordeeld voor majesteitsschennis. De mensen die bv de rookbom gooiden bij het huwelijk van Beatrix en Claus, werden veroordeeld voor het overtreden van de vuurwerkwet, niet vanwege majesteitsschennis. Nee, Beatrix was toen immers nog geen majesteit.
Een uitzondering was er in 2007, toen een man koningin Beatrix een niet zo flateuze benaming gaf. Hij werd wel veroordeeld voor majesteitsschennis. Toen zat HM Beatrix al wel op de troon.
Hoe het komt dat er zo weinig veroordelingen zijn vanwege majesteitsschennis? Omdat de rechterlijke macht het recht op vrije meningsuiting hoger inschat dan de belediging. Want wat is nu bedoeld als belediging en wat niet? Je kan je nu eenmaal niet als God opstellen en inschatten hoe iemand iets bedoelt, tenzij je de verdachte van majesteitsschennis vraagt. Waar ligt de grens tussen humor en belediging? Ik denk dat het een interessante discussie zou opleveren.
Boeiend is het wel om te zien dat de mensen om wie het bij majesteitsschennis draait, zwijgen en dat het volk voor hen opkomt.
Kunnen zij dan niet voor zichzelf opkomen?
O jawel, maar zij verkiezen dan weer andere wegen zoals een bepaalde sensuur, bv de mediacode.
De foto van HM Beatrix kan dus niet, maar het hoofd van MJ of Obama wel? Daar hoor je niemand over.

Groeten, Renee

Cees wierp niet alleen een balletje op over beatrix. nee toen de koningin was verwijdert, wees hij naar obama, en dat was belediging van een bevriend staatshoofd.

grreets Antoine Timmermans

Hi Aldert, ik zal even de directe aanleiding van het liberated anus van de koningin effe toelichten, het ging mij niet om de erectie, maar haar anus, das nog onontgonnen gebied.
Mijn bea in haar blootje, heb ik in 2003 gemaakt omdat bij monde van rudi fuchs, en de expo in het stedelijk te amsterdam, waar erotische kunst en agresieve kunst in nederland gewoon weg was weggelaten met de mededeling dat dat in nederland niet bestond. Kijk als het aan onze koningin ligt zijn we allemaal nette kunstenaars, en zou een erectie of anus nog niet bij ons opkomen
 
met vriendelijke groet antoine Timmermans aka Cybersissy, bevrijder van bipsen

Hallo heer Aldert.
 
Laat ik nu eens op de site van KunstpodiumT gekeken hebben, en wat zie ik? alleen maar vuiligheid. Een “vent” in lederen kleding met nylonkousen, jarretellegordel en staande op damesschoenen. De Tparade was hier nog “netjes” bij. Nee, deze gorigheid dient geen enkele zaak, en wordt kennelijk ook nog gesubsidieerd (rose maandag) door de gemeente Tilburg. We hebben het dan nog niet over die kerel met zijn benen ingetrokken en zijn anus in zicht. Moet dit kunst heten? Hier is of zijn gewoon vieze zielige kereltjes bezig die geen zin hebben om op fatsoenlijke wijze hun kost te verdienen. Zij moeten mijns inziens eens onderzocht worden in het Pieterbaan centrum op hun geestelijke gesteldheid. En MJ? ook zo een zielig geval, waar je beter over kunt zwijgen dan praten. Obama dan? Wel ja, een bevriend staatshoofd. Van wie dan wel? Van die Nederlandse politieke kliek? Ik respecteer Obama, maar hij woont ver van mijn bed. Persoonlijk beledig ik geen staatshoofden.
Overigens heer Aldert, ik heb de RVD gevraagd een onderzoek in te stellen naar de foto’s van Beatrix en Obama, en gevraagd een oordeel te vellen over de toelaatbaarheid van e.e.a. Het aan mij gegeven antwoord zal voor deze “kunstprutser” niet leuk zijn. Er komt dan duidelijkheid over de toelaatbaarheid van dit soort onbenullige fratsen.
Overigens kun je aan de reacties van deze kunstenaar zien hoe het met zijn geestelijke gezondheid gesteld is. aka Cyberissy, grreets en het “liberated anus van de koningin” enz. enz. Wat moet je nu met zo een kerel?
 
Vriendelijke groet, Will Gunther.

Shit Aldert,

Deze manier van reageren is toch knap ingewikkeld. De diverse reacties beslaan zoveel verschillende ethische en morele vlakken dat je afvraagt of ze wel iets toevoegen? Waarvoor zijn wij op deze aarde? De catechismus was al knap verwarrend en toen hadden we het niet eens over anussen en erecties, terwijl daar dus eigenlijk volgens de kunstjesmakert net het wezen van het zijn ligt. Zelfs een stuk dichter bij de anus dan bij de erectie, terwijl daar evolutietechnisch toch best iets wetenschappelijks tegen in te brengen is,..lijkt me. Maar wie ben ik,.? Laat ik de meeste puntjes, de puntjes laten en ieder zijnne meug (Tilburgs voor wens, schuine streep behoefte) laten omarmen.  Het gemaakte puntje is een aangename discussie met verschillende en uiteenlopende standpunten, waar je je in kunt vinden of juist niet, maar wel op ‘speaking terms'(Hietdahzo) blijft. Volgens mij was dat je ‘point to make’ en als de webmaster alhier dat nu nog niet begrijpt, begrijpt ie het nooit meer. Daar doen erecties met Majestueuze kopjes of meer belangrijke anussen met Majestueuze kopjes ook niets meer aan af, dunkt me.

Morgen gezond weer op en voor de kunstenaar; spertie schijnt wel te helpen.

Theo

Beste Aldert,

Mijn vriendin adviseerde mij om geen reactie op TilburgZ te plaatsen. Vanwege al die letseladvocaten die daar een slaatje zouden proberen uit te slaan.
Daarom heb ik dit huzarenstukje maar op Tilburg Virtueel (www.tilburgvirtueel.nl) gezet.

Met vriendelijke groet,
Shoarma is döner dan Kebab