Geplaatst

Een beschamend schouwspel

Met frisse tegenzin loop ik deze woensdagavond het stadhuis binnen. Ik had me met mijn VIP-kaart in het Willem II-stadion kunnen laten fêteren ter gelegenheid van de wedstrijd Nederland-Argentinië, die daar op een groot scherm wordt vertoond. Met veel eten en drinken enzo. Maar de plicht roept. Een debat over het initiatiefvoorstel van de drie grote oppositiepartijen SP, LST en VVD in de commissie Fysiek gaat natuurlijk voor.

In de raadzaal neem ik plaats op de perstribune. Het uur van de waarheid is aangebroken; vanavond komen we te weten wat de belofte van Jan Hamming waard is geweest. De PvdA-wethouder zegde in april bij de presentatie van het Algemeen Beleidsplan toe dat de coalitie ideeën van de oppositie serieus zal nemen.

In het voorstel van SP, LST en VVD gaat de Heuvel op werkdagen ’s ochtends tussen 7 en 11 open voor autoverkeer in twee richtingen en blijft het tweerichtingsverkeer op de Spoorlaan, Paleisring, Schouwburgring en Noordhoekring gehandhaafd. Het college wil op deze cityring echter eenrichtingsverkeer voor auto’s invoeren.

Met verve licht Roel Lauwerier (VVD) het initiatiefvoorstel toe. "In het plan van het college rijden er 44.000 auto’s per etmaal door de achtertuin van de wijk Theresia." Ten noorden van het station wordt namelijk de Noordlaan aangelegd. "Oud-Noord wordt te zeer belast", waarschuwt Lauwerier. "Ook andere wijken rond het centrum zijn de klos, terwijl het nu juist de bedoeling was om de woonwijken te ontlasten."

Dan krijgt PvdA-raadslid Tine van de Weyer het woord. Ze noemt het ‘wonderlijk’ dat een raadsbesluit uit 2003 ‘op een verkapte manier’ weer ter discussie wordt gesteld. Ruim twee jaar geleden stemde immers bijna de voltallige raad in met het voorstel van het college. "Vreemd dat drie totaal verschillende partijen elkaar in dit voorstel hebben gevonden", vervolgt Van de Weyer. Wat een gelul, denk ik meteen verontwaardigd. Ik ben ook totaal anders dan bepaalde mensen, maar dat wil niet zeggen dat ik het met hen over bepaalde dingen niet hartgrondig eens kan zijn. Na nog wat flauwekul te hebben verkondigd over SP, LST en VVD die met het voorstel in de publiciteit zouden willen scoren, komt Van de Weyer met de geweldige opmerking: "Zo, en nu over de inhoud." Her en der klinkt in de raadzaal een cynisch lachje.

Het idee om eenrichtingsverkeer op de cityring in te stellen noemt Van de Weyer onderdeel van ‘een ingenieus netwerk van wonen, werken en recreatie’. "Als we in het oude sjabloon blijven hangen, missen we de boot. Denk groots, denk Tilburgs." Ik vraag me af of ‘groots denken’ niet tegenstrijdig is met ‘Tilburgs denken’. Mijn gevoel is dat Tilburgers juist hechten aan de kleinschaligheid van hun stad. Dus dit is de PvdA die zichzelf altijd op de borst klopt, omdat ze tegenwoordig zo goed weet wat er onder de bevolking leeft.

SP-fractievoorzitter Johan van den Hout komt met een prima betoog waarin hij uitlegt dat zijn partij met dit initiatiefvoorstel ‘grote risico’s’ heeft genomen. Hij ging in zee met LST en VVD en had daarom heel wat uit te leggen aan zijn achterban en sympathisanten. "Een ander risico is dat ons voorstel wordt aangenomen en het plan faalt." Verder wijst hij erop dat niets makkelijker voor de oppositie is dan problemen bij de uitvoering van het collegeplan af te wachten. Dat zou haar inderdaad in de kaart spelen. Volgens Van den Hout is het wel degelijk mogelijk om op de Spoorlaan de huidige situatie voor het autoverkeer te handhaven én vrij liggende fietspaden aan te leggen. "Dat staat in een nota van het college over de Spoorlaan uit 1995", beweert hij. Da’s ook fraai, denk ik. Gisteren probeerde GroenLinks-wethouder Gon Mevis mij nog het tegenovergestelde wijs te maken. Heeft iedereen in De Tilburgse Koerier kunnen lezen.

Marcel Degen (Algemeen Belang) noemt het idee van de oppositie ‘een onzalig plan’. "En de VVD is een rupsje-nooit-genoeg: als de Heuvel van 7 tot 11 opengaat, zal ze steeds proberen er een uur bij te krijgen, van 7 tot 12 enzovoorts." "Daar ben je toch zelf bij?", bromt SP-raadslid Bart van de Camp terecht, die tijdens deze vergadering naast mij zit. Degen erkent wel dat de drie oppositiepartijen een punt hebben als het gaat om de verkeersdruk op de wijken rondom de binnenstad.

Verantwoordelijk CDA-wethouder Els Aarts komt nog eens met de dooddoener dat de gemeente er nog veel werk aan heeft om aan de bevolking uit te leggen wat het collegeplan precies inhoudt. "We moeten niet de indruk wekken dat we miljoenen aan een overbodig plan uitgeven."

In de tweede termijn constateert Lauwerier dat coalitie en oppositie hun zorgen over leefbaarheid en luchtkwaliteit delen. "En ik heb nog geen enkele maatregel gezien om Oud-Noord, de Bomenbuurt enzovoorts te ontlasten. De PvdA riep in verkiezingstijd dat de Noordlaan geen verkeersriool mag worden. Maar dat is met 44.000 auto’s per dag wel het geval."

Van den Hout constateert dat de coalitie op het initiatiefvoorstel inhakt ‘zonder ook maar op de inhoud in te gaan’. Hij heeft volkomen gelijk. De vergadering is uitgelopen op een farce. Hans Smolders (LST) voorspelt dat de afstand tussen burger en politiek door deze gang van zaken alleen maar groter wordt. "Ik weet zeker dat er commissieleden zijn die de cijfers niet hebben gezien." Hij doelt op de doorberekening van het initiatiefvoorstel door verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng, dat ook de gevolgen van het collegeplan becijferde. Daaruit zou blijken dat er in het initiatiefvoorstel minder verkeer door de binnenstad rijdt dan in het plan van het college. Smolders raakt tijdens zijn verhaal nog even op dreef, zoals alleen Smolders dat kan, en deinst er niet voor terug om daar zelfs het uiterlijk van stedenbouwkundige Riek Bakker, brein achter het collegeplan, bij te halen. Moet-ie eigenlijk niet doen. Maar als Smolders dat doet, schiet je toch in de lach.

Vlak voor Nederland-Argentinië komt er een einde aan de vergadering. Ik pak mijn spullen en verlaat het toneel van dit beschamende schouwspel. Op naar het Willem II-stadion! Morgen, maandag 26 juni, wordt het initiatiefvoorstel in de gemeenteraad behandeld, maar zoals het er nu naar uitziet, gaat nog deze zomer de eerste schop in de grond van de cityring en kunnen we over vier jaar gezellig rondjes om de binnenstad rijden.

Foto ©Tom Pijnenburg: Tine van de Weyer, die afgelopen woensdag tijdens het debat in de commissie Fysiek een buitengewoon zwakke indruk maakte

Reacties

2 reacties op “Een beschamend schouwspel”

 1. scherpenzeel avatar
  scherpenzeel

  Aldert,
  ik zou het prettig vinden als je scherp blijft, ook naar je vrienden van de sp. Uit het verslag maak ik op dat vd weijer inderdaad een vreselijk slecht verhaal had, maar de manier waarop vd hout haar wegzet, getuigt van weinig respect voor zijn collega's. Niks vlammend betoog: affakkelen zul je bedoelen. Verder: "de coalitie" zou niet op de inhoud ingaan? SP en Smol moeten leren dat als ze een keer hun zin niet krijgen, ze niet meteen moeten roepen dat er niet naar ze geluisterd wordt. En de media moeten dat niet klakkeloos overnemen. Kortom: blijf scherp!

 2. Aldert van der Burg avatar
  Aldert van der Burg

  Hoi Scherpenzeel, ik blijf inderdaad scherp, ook naar de SP. Lees mijn column van deze week in de Koerier er maar op na…