Geplaatst

Beste Loes,

Bedankt voor je prima brief en je compliment. Ik wil er natuurlijk geen gewoonte van maken om in mijn artikelen met Latijnse uitdrukkingen te strooien. Dit was een eenmalige actie. Bepaalde lezers van De Tilburgse Koerier, zoals jij, zullen best begrijpen wat ‘Quo vadis?’ betekent, maar de meerderheid weet er inderdaad geen raad mee, schat ik zo in. Op dat punt geef ik je gelijk.

Ik begrijp de argumenten in je betoog over de parkeertarievenverordening, maar ik was wel verbaasd dat uitgerekend jij degene bent die deze nu aanvoert. Was jij niet het raadslid dat dinsdagnacht zei dat ‘we de formaliteiten in acht moeten nemen’ en dat ‘anders de gevolgen niet zijn te overzien’? In je bijdrage op deze website bagatelliseer je ineens de hele kwestie. In ieder geval hoor ik je ineens niet meer over ernstige problemen die de gemeente Tilburg kan verwachten. ‘Er werd dus gewoon een democratisch besluit genomen’, schrijf je. Nou, laat dat ‘gewoon’ maar weg, want zo normaal was de hele gang van zaken niet. Het is niet voor niets dat een stemming niet mag worden overgedaan, Loes. Om dan toch op slinkse wijze met een amendement de begroting erdoorheen te jassen, getuigt van een regenteske instelling. Je kunt niet met droge ogen beweren dat dat niet zo is. Is dit nou zo democratisch? Als het zo gewoon is om met een amendement een stemming ongedaan te maken, wat is dan het nut van die stemming geweest? Waarom is er niet gewoon een nieuwe vergadering uitgeschreven met daarin een discussie over een andere manier om de zaak op te lossen? En moet je niet toegeven dat het CDA gigantisch heeft zitten blunderen?

Voor de goede orde: ik respecteer je beslissing om niet uit de vergadering weg te lopen. Ik hoop dat je partijgenoot Frans Puls dat ook doet, want ik zag hem op dat moment driftig in jouw richting gebaren dat jij eveneens moest opstappen. ‘Weglopen in een vergadering is wel heel erg kinderachtig’, stel jij. Maar is het dan niet kinderachtig om op te stappen als René van Diessen van de VVD zijn afscheidsrede in de raad houdt, zoals jouw fractie vorig jaar deed? Maar goed, dit terzijde.

Prima zaak dat je je rug recht hield toen Puls je dinsdagnacht vergeefs instrueerde, maar dat SP, LST, VVD en TSP boos de zaal verlieten, begrijp ik ook heel goed. Want ik heb dinsdagnacht naar een interessante doch nare vertoning zitten kijken. Een heel nare vertoning.

Met vriendelijke groet,

Aldert van der Burg

Reacties

3 reacties op “Reactie op brief Loes Dielissen”

 1. ij... avatar
  ij…

  Beste Aldert,
  Ik bagatelliseer niet, noch blaas de dingen op! En de formaliteiten dienen inderdaad in acht genomen te worden. En dat betekent,dat er geschorst had moeten worden. Daarom heb ik ook tegen het "reparatie" amendement gestemd. Provinciaal toezicht op de begroting is slechts marginaal en dat weet de SP drommels goed. En dat "de gevolgen niet te overzien zijn" wil ik hier graag herhalen: een verordening, die niet op de juiste wijze tot stand komt,is g

 2. Arjen roos, LST avatar
  Arjen roos, LST

  Of: homo homoni lupus

 3. Marjo Frenk avatar
  Marjo Frenk

  Dag Aldert,

  Dat het naar is om om 04.00 'snachts een fout te herstellen ben ik helemaal met je eens. De suggestie dat er hierdoor slinkse en vreemde zaken zijn geschied is geheel en al onjuist. Met dank ook aan Loes Dielissen voor haar bijdrage.Besluiten nemen en het eventueel amenderen van besluiten van bijvoorbeeld het college behoort tot de taak van de gemeenteraad. Een fout herstellen was alleen op deze manier mogelijk; de oppositie wilde dit echter pas een week later doen en hierdoor het gedoe nog lekker een weekje laten doorsudderen. Wat maakt dat jij denkt dat de drie coaltiepartijen zo dom zijn om een onrechtmatig besluit gaan nemen??? Kun je je misschien voorstellen dat jhet de oppositiepartijen vooral goed uitkomt dit soort zaken te roepen?

  Haec Hactenus (genoeg hierover)
  Ook zonder klassieke opleiding te gebruiken via google; latijnse spreuken