Geplaatst

Wat de Koerier niet haalde…

Interessante en minder interessante debatten wisselden elkaar af, afgelopen dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad. Toen het allemaal wat minder spannend was (rond 23.00 uur), werkte ik alvast wat artikelen voor De Tilburgse Koerier uit, inclusief mijn column voor deze krant. En de raadsleden zeker maar denken dat ik driftig hun bijdrage aan de discussie van dat moment noteerde, haha.

Mijn stukje voor de linkerkolom op de voorpagina van de Koerier kon eigenlijk de prullenbak in toen het debat een geheel onverwachte wending nam; over die verrassende ontwikkeling hebt u de afgelopen dagen genoeg in de media kunnen vernemen. M’n moeder zei echter vroeger altijd: "We gooien hier niks weg." Daarom hieronder de column die ik aanvankelijk (dat wil zeggen tot dinsdagnacht 2.10 uur) in de Koerier had willen publiceren.

Geouwehoer

Eindeloos geouwehoer. Dat is de beste samenvatting van de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van afgelopen dinsdagmiddag, -avond en -nacht. De raadsleden hadden tijdens de discussie over de moties en amendementen een onuitputtelijke hoeveelheid energie. De lokale politiek, ambtenarij, journalistiek en een enkeling op de publieke tribune leverden een ware veldslag, want het uithoudingsvermogen werd danig op de proef gesteld. En om nu te zeggen dat we continu naar een sprankelend debat hadden zitten luisteren… mwah, nee. Dieptepunt was misschien wel het oeverloze debat over de motie van Sjef Robben (CDA) met als doel het behouden van afgestudeerden voor de stad door hun een Tilburg-pakket aan te bieden. Robben kon maar niet duidelijk maken wat er in zo’n pakket moet zitten. "Misschien moeten we als raad meer to the point vergaderen, zelfdiscipline betrachten", zo zei Gabe van der Zee (PvdA) in een debat over het leiden van vergaderingen door de burgemeester. En dat is wat raadsleden altijd één-op-één tegen je zeggen: "Wat duurt het lang hè? Dat moet toch korter kunnen." En toch slagen ze daar niet in. Hopelijk is de begrotingsbehandeling van dit jaar aanleiding om er nu ’s eindelijk werk van te maken. Kortere debatten hoeven niet ten koste te gaan van de kwaliteit.

Vergaderingen kort houden, daar heeft Vreeman niet veel mee op, geeft hij eerlijk toe. "Raadsleden zijn volwassen mensen", stelt hij terecht. Ach, die man is 58, die verandert niet meer en dat hebben we te respecteren. Maar er komt een dag dat Tilburg de opvolger van Vreeman verwelkomt. ‘Houdt gemeenteraadsvergaderingen kort’. Wat zou het toch mooi zijn als dit zinnetje in het functieprofiel van deze nieuwe man of vrouw komt te staan.

Aldert van der Burg

Sjef Robben bracht tijdens de begrotingsbehandeling een motie in waarin het idee werd geopperd om afgestudeerden voor de stad te behouden door ze een Tilburg-pakket aan te bieden (foto: Tom Pijnenburg)