Geplaatst

Een jaar in de raad

Eindelijk. Daar was-ie dan: de jubileumuitgave van De Tilburgse Koerier. Met volle overgave hebben we ons op deze extra editie gestort. En het resultaat mag er zijn als ik afga op mijn eigen waarneming en de reacties van anderen, zowel intern als extern.Op één van de pagina’s komen de medewerkers van de Koerier aan het woord. Zo vertel ik dat ik nu in de gelegenheid ben om meer leuke artikelen te schrijven, omdat ik sinds 1 februari 27 in plaats van 25 uur werk. Daardoor kan ik me vanaf aanstaande vrijdag wijden aan een serie portretten, getiteld Een jaar in de raad, van lokale volksvertegenwoordigers die vorig jaar na de gemeenteraadsverkiezingen met het raadswerk zijn begonnen.

Nu komt ongeveer de helft van de 39 raadsleden hiervoor in aanmerking, maar twintig weken lang een interview met een volksvertegenwoordiger op pagina 3 vind ik iets te veel van het goede; één per fractie lijkt me genoeg. Onvermijdelijk gevolg hiervan is dat de eenmansfracties Algemeen Belang, Tilburgse Volkspartij en Tilburgse Senioren Partij niet aan bod komen, want die worden in de raad vertegenwoordigd door oudgedienden. D66 (Ruud van Esch, zie foto Tom Pijnenburg), GroenLinks (Marc Vintges) en de VVD (Cécile Franssen) tellen ieder maar één ‘nieuweling’, dus hier valt weinig te kiezen. Bij PvdA, CDA, SP en Lijst Smolders Tilburg (LST) ligt dat anders. Uiteindelijk was de keuze voor Jan van Esch (PvdA), Charlotte Stalpers (CDA), Marjolein Buijssen (SP) en Peter van den Hoven (LST) behoorlijk arbitrair. Aardig is wel dat deze zeven een gemêleerd gezelschap vormen. Daarbij zijn de dames goed vertegenwoordigd (voor wie dat belangrijk vindt).

Aanstaande vrijdagmorgen vindt de (liberale) aftrap plaats: dan praat ik met Franssen en vervolgens met Van Esch (D66). ’s Middags is Van den Hoven aan de beurt. Met drie interviews op één dag kan ik lekker vooruit werken. Ik hoop dat de lezers van de Koerier een interessante serie gesprekken tegemoet kunnen zien.