Geplaatst

De minderheid aan de macht

Hoera! De politieke rol van het koningshuis moet worden ingeperkt, vindt een meerderheid van invloedrijke bestuurders, topondernemers en politici. Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van de Volkskrant.

We gaan dus de goede kant op. Van de zojuist genoemde bestuurlijke elite is maar liefst 56 procent het geheel of gedeeltelijk eens met de stelling dat de monarchie slechts een ceremoniële rol moet krijgen. Nu zet ik wel mijn vraagtekens bij de representativiteit van het onderzoek, want het aantal geënquêteerden bedroeg slechts 278.

Het verbaast me uiteraard niet dat de meeste steun voor inperking van de macht van de Oranjes onder aanhangers van PvdA en D66 is te vinden. ‘Maar ook veel VVD’ers en CDA’ers zijn daarvoor’, meldde Teletekst gisteren. Nu weet ik niet wat met ‘veel’ wordt bedoeld (30, 40, 50 procent?), maar ook hier geldt: een goede ontwikkeling!

Het is eigenlijk van de gekke dat Bea nog steeds invloed heeft bij onder meer de kabinetsformatie. Dit recht heeft zij bij haar geboorte verworven en ik kan er eerlijk gezegd met mijn verstand niet bij dat zulke praktijken anno 2006 nog steeds mogelijk zijn in een land dat mensen naar alle uithoeken van de wereld stuurt om erop toe te zien dat de verkiezingen aldaar wel eerlijk verlopen.

Ook dicht bij huis – om precies te zijn in Tilburg – verloopt een en ander niet altijd even eerlijk als we het over democratie hebben. Ik heb geen zin om er de komende vier jaar over door te blijven zeuren, maar bedenk wel dat tot 2010 de minderheid aan de macht is in deze stad: PvdA, CDA en GroenLinks verzamelden op 7 maart jongstleden bij elkaar nog geen 47 procent van de stemmen. Toch vormen ze samen een coalitie. Nu kan het wel zo zijn dat de drie partijen door die merkwaardige verdeling van restzetels op een meerderheid in de gemeenteraad uitkomen, maar ik heb daar eerlijk gezegd geen boodschap aan. Het zegt eerder iets over het verdelingssysteem dat mijns inziens niet deugt. Pas geleden stelde ik aan PvdA-lijsttrekker Jan Hamming de vraag wat zijn gevoel is bij een coalitie die minder dan de helft van de Tilburgers vertegenwoordigt. Hij moet nog steeds antwoord geven.