Geplaatst

Een asociale visie

Als je, zoals ik, één of twee columns per week schrijft, kun je zo nu en dan de nodige kritiek verwachten. Daar is ook helemaal niks mis mee, want ik ga graag de discussie aan met mijn lezers. Soms hebben ze uiteraard een punt, een andere keer slaan ze de plank volledig mis. De heer R. van S. uit B.-E. behoort tot die laatste categorie. Hij had veel moeite met mijn column, die op donderdag 10 mei in De Tilburgse Koerier stond. Volledigheidshalve zal ik die nog een keer hier plaatsen. Geniet u vervolgens mee van de e-mailwisseling die daarop tussen hem en mij ontstond.

Allereerst dus de column met de titel Gekrakeel uit De Tilburgse Koerier van 10 mei:

Het telefoontje afgelopen zaterdagmiddag om drie uur overviel mij volkomen. De woordvoerder van Vreeman. Of ik diezelfde middag nog bij de burgemeester langs kon komen. Die wilde graag aan de lezers van de Koerier uitleggen waarom sommige informatie vertrouwelijk moet worden behandeld. Maar dat moest wel meteen gebeuren, want de volgende dag zou hij op vakantie gaan. En zo zat ik een halfuur later bij Vreeman thuis aan de tafel. Aardig huis trouwens, niet supergroot. Als we Hans Smolders moeten geloven, woont iedereen die ook maar iets voorstelt binnen de PvdA in een kast van een huis, maar die mythe kan ik bij deze gerust ontzenuwen. Maar goed, onze burgemeester stak een heel behoorlijk verhaal af over veiligheid en over zijn verantwoordelijkheid, waarvan u het resultaat elders op deze pagina kunt lezen. Vreeman bleef uiterst zakelijk en hoewel hij de afgelopen tijd flink wat kritiek van Smolders over zich heen kreeg, ging hij niet in de tegenaanval. Nu is onze burgervader in zijn lange loopbaan natuurlijk wel een en ander gewend, maar zo beheerst reageren blijft bewonderenswaardig, als je de drek uit de beerput van Smolders nog even op een rijtje zet: ‘Burgemeester Vreeman geeft mij informatie die niet evenwichtig en rationeel is, maar onbetrouwbaar en tendentieus’, ‘Jezelf als daadkrachtige burgemeester willen profileren over de rug van onschuldige Tilburgers, is beneden elk peil’, ‘De scoringsdrang om als daadkrachtige burgemeester in de boeken te komen, is blijkbaar zo groot dat alles geoorloofd is’, ‘Als een bestuurder met veel macht daar niet mee om kan gaan, is het van groot belang dat iemand die machtswellust stopt’ en ‘Waar Tilburgers een hekel aan hebben, is schijndaadkracht van een PvdA-burgemeester’. Het zal je maar gezegd worden.

Te hopen valt dat er nu een einde is gekomen aan het gekrakeel tussen Smolders en Vreeman. Voor journalisten is dit soort affaires altijd wel aardig, maar de burgers willen dat hun stad fatsoenlijk wordt bestuurd. En daar hebben politici minder tijd voor als ze zoveel met elkaar uit te vechten hebben.

Aldert van der Burg

Diezelfde dag nog reageerde R. van S. als volgt:

Geachte directie, redactie,
 
Ja ik richt me maar tot u beide, daar ik in de colofon geen e-mailadres voor de directie kan ontdekken.
Al vele jaren komt uw blad ongevraagd bij mij in de bus en tot voor kort zonder problemen. Kijk we weten allemaal hoe dat loopt, soms lees je erin, bladert het snel door of het verdwijnt ongelezen de container in.
Het blad voldeed aan wat men van een gratis huis aan huis blad mag verwachten.
Doch de laatste tijd en met name de uitgave van 10 mei, gaat wat mij betreft volledig voorbij aan het voor dit soort bladen normale verwachtingspatroon.
Ik zit er niet op te wachten om ongevraagd met politieke meningen van een redactie te worden geconfronteerd. Zou ik dat al willen, dan koop ik bewust een bepaalde krant.
Los daarvan heb ik zelden of nooit een stuk gelezen, waarin de schrijver zo laat blijken door de politiek willens en wetens te zijn misbruikt. Het is te triest voor woorden hoe de heer A van der Burg beschrijft hoe hij bij de burgemeester van Tilburg mocht komen opdraven. Ik zal niet verder op het stuk ingaan, maar het is een echte politiek journalist onwaardig.
Ik heb het toevallig een paar gasten van buiten laten lezen, het beste is u hun commentaar te onthouden.
Als dit de kant is die de Koerier de komende 50 jaar wil opgaan, dan wens ik daar volledig van verschoond te blijven. Ik zou zeggen: schoenmaker blijf bij je leest. Echt de mensen zitten niet op uw eenzijdig gerichte politieke visie te wachten, die verwachten gewoon een no nonsens plaatselijk infoblad en daar bent en dat bewijst u al 50 jaar goed in.
Maar misschien is het een eenmalige fout en deze wordt u dan vergeven, maar als dit werkelijk de nieuwe koers wordt, dan hoop ik dat u alles in het werk zult zetten, dat hij op mijn adres niet meer wordt bezorgt. (Een ja/nee sticker werkt naar mijn weten niet voor een huis-aan-huis blad). Tot slot ik kan me trouwens goed voorstellen, dat indien het wel uw koers wordt, menig opdrachtgever vroeg of laat zich zal gaan afvragen of de Koerier wel het juiste medium is om zijn klanten te bereiken.
Gaarne zie ik de reactie van de directie tegemoet,

Met vriendelijke groet
 
R. van S.

B.-E.

Op dinsdag 15 mei antwoordde ik:

Geachte heer Van S.,

Helaas voor u geen reactie van de directie, maar van de columnist zelf. Wel stuur ik deze e-mail mede namens de directie, die overigens volledig achter mij staat.

Allereerst wil ik u laten weten dat ik me geenszins door de politiek misbruikt voel. Waarom zou een journalist niet op een aanbod voor een interview mogen ingaan? Onze redactie krijgt zoveel tips van mensen die geïnterviewd willen worden. Met de meeste doen we niks, met een klein aantal wel, zoals ook in dit geval. Bovendien hadden de woordvoerder van Vreeman en ik nadrukkelijk met elkaar afgesproken dat wij het verhaal als enige medium zouden brengen. Het zou toch van erg veel arrogantie en luiheid van mijn kant getuigen als ik de uitnodiging niet had aanvaard, terwijl het onderwerp midden in de actualiteit staat. Als Beatrix een landelijke krant belt met de mededeling dat ze nieuws heeft, dan staat er binnen een half uur een journalist bij haar op de stoep. Zo werkt het gewoon. Vreeman is de burgemeester en als die iets te vertellen heeft, is dat nieuws. Nieuws is niet zozeer wat er gezegd wordt, maar vooral door wie.

Als u stelt dat ik een ‘eenzijdig gerichte politieke visie’ heb, plaatst u zichzelf volkomen buiten de realiteit. Ik zie het als mijn taak om alle politieke stromingen in Tilburg kritisch te benaderen. Persoonlijk hang ik geen enkele politieke visie aan. Het is wél zo dat ik als columnist een mening over bepaalde dingen heb. Dat is toegestaan in een vrij land als Nederland, meneer Van S.! En dat betekent dat ik de ene keer kritisch over een linkse partij of politicus schrijf en de andere keer over een rechtse fractie, wethouder of volksvertegenwoordiger. Uw kwalificatie ‘eenzijdig gerichte politieke visie’ neem ik dan ook totaal niet serieus. Van mensen die mijn werk wél goed kennen, hoor ik dan ook dat ik eerlijk en integer te werk ga. Daarnaast laten veel mensen mij weten, mijn column graag te lezen. Dat uw gasten dezelfde mening als u zijn toegedaan, maakt geen indruk op me. Zou het niet kunnen dat ze u gewoon naar de mond wilden praten? Of zijn ze net als u en lezen ze het liefst alleen dingen die in hun eigen straatje passen?

U zegt dat u er niet op zit te wachten om ongevraagd met politieke meningen van een redactie te worden geconfronteerd. Als dat werkelijk het geval is, dan heb ik een eenvoudig doch doeltreffend en goedbedoeld advies voor u: sla mijn column voortaan gewoon over en lees alleen de artikelen die u wel bevallen. Ik wens u daarbij nog vele jaren leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Aldert van der Burg
redacteur/columnist De Tilburgse Koerier

R. van S. reageerde onmiddellijk:

Geachte heer,

De toon van uw reactie zal ik niet serieus nemen. Zal wel het advies opvolgen en mij met betere lectuur bezig houden.
Overigens blijf ik erbij dat een directie als ik die persoonlijk mail, wel het fatsoen of de guts mag hebben mij zelf te antwoorden.
Einde discussie
 
Met vriendelijke groet,

R. van S.

Mijn antwoord van dezelfde dag:

Geachte heer Van S.,

Waarom neemt u de toon van mijn reactie niet serieus? U verwacht toch ook dat ik de toon van uw eerste e-mail serieus neem? U slaat zelf ook een stevige toon aan en ik was er – nu blijkt ten onrechte – ervan uitgegaan dat u dan zelf ook wel tegen een stootje kunt, temeer daar ik binnen de grenzen van het fatsoen ben gebleven.

Tel uw zegeningen en wees blij dat ik uitgebreid de tijd en de moeite heb genomen om u op mijn vrije dinsdagavond uit te leggen wat mijn visie is.

Met vriendelijke groet,

Aldert van der Burg
redacteur/columnist De Tilburgse Koerier

 

Woensdag 16 mei

Geachte heer, 

Het schijnt uitermate moeilijk te zijn om goed te lezen. Ten eerste heb ik mijn mail duidelijk gericht aan de directie en niet aan de redactie, maar zoals uitgelegd ik moest het via uw mailadres doen daar de directie geen adres geeft in de colofon.
 
Ten tweede als u mijn reactie echt goed gelezen had, dan blijkt mijn voornaamste punt van kritiek de koers die het blad inslaat door politiek getinte artikelen te gaan plaatsen. Nogmaals het zal mij om het even zijn wat of hoe u over politiek denkt of schrijft.(vandaar dat ik uw reactie ook niet als relevant beschouw). Mijn punt is en blijft, dat zulks naar mijn mening niet thuis hoort in een blad als de Koerier. Ik wil niet ongevraagd een ander zijn mening in de brievenbus krijgen. Zoals al eerder geschreven, dan neem ik wel een krant of opinieblad. Op deze essentiële vraag dus, moet een in principe veredeld reclameblad (een goed blad op dit gebied overigens) zich op deze weg willen begeven. Op deze vraag aan de directie heb ik dus nog geen begin van een antwoord gekregen. Het staat de directie overigens volkomen vrij om daar niet op de antwoorden, alleen is het dan een kwestie van fatsoen om dat even te laten weten.
 
Het was dus een vraag over de koers en de koers wordt mijns inziens nog altijd bepaald door een directie en heeft niets met persvrijheid etc. te maken.
Goed lezen had u en mij dus een hoop tijd kunnen besparen.
 
Met vriendelijke groet

Maandag 21 mei

 Geachte heer Van S.,

Bij ons is de redactie voor een groot deel verantwoordelijk voor de koers die wordt gevaren, al behoudt de directie natuurlijk altijd het laatste woord. Ik heb eerder bij een blad gewerkt waar een directeur zich heel nadrukkelijk met de inhoud bemoeide, maar dat werkte totaal niet. Andere bladen werken meestal met een hoofdredactie die de koers van de redactie bepaalt, maar die hebben wij niet. Ik zal aan directeur De Beer doorgeven dat u er moeite mee hebt dat hij u niet persoonlijk antwoordt.

De inhoud van uw e-mails verbaast me steeds meer. Het is uw goed recht om te vinden dat politiek getinte artikelen niet in een blad als de Koerier horen, maar ik vind dit een asociale visie en ik zal u uitleggen waarom. Er zullen best veel mensen zijn die belangstelling hebben voor politiek en geopinieerd willen worden, maar Brabants Dagblad niet kunnen betalen en daardoor voor hun nieuwsvoorziening zijn aangewezen op huis-aan-huisbladen. Waar moeten deze mensen heen als wij vandaag zouden besluiten om geen aandacht meer aan politiek te besteden, meneer Van S.? Legt u mij dat eens uit. Verder zouden we in dat geval te veel op dat andere huis-aan-huisblad in deze regio, Stadsnieuws, gaan lijken. Stoppen met politieke berichtgeving en opinie zou voor de Koerier het begin van het einde betekenen. Legt u me dan ook eens uit, meneer Van S., hoe het dan moet met de gemeente, die elke week fors in De Tilburgse Koerier adverteert. Mag die van u ook alleen maar schrijven over wegwerkzaamheden en dergelijke of krijgt zij – als adverteerder – van u permissie om wél over politiek te schrijven? Ik heb er geen moeite mee als u kenbaar maakt niet te zitten wachten op mijn mening. Waar ik wel moeite mee heb, is dat u voor 110.000 huishoudens gaat zitten bepalen dat ze de opinie van een ander niet onder ogen mogen krijgen. Hoe krijgt u het verzonnen?

Overigens ben en blijf ik van mening dat ik in mijn eerste e-mail aan u wel degelijk op een aantal bezwaren van uw kant ben ingegaan (onder meer het ‘misbruik’ door de politiek). Mijn reactie was dus wel degelijk relevant.

Met vriendelijke groet,

Aldert van der Burg
redacteur/columnist De Tilburgse Koerier

Vrijdag 25 mei

Geachte heer,
 
Ben met stomheid geslagen na het lezen van uw bericht.
Ik sta er overigens op dat u mij per omgaande excuses aanbiedt. Ik wens door u niet te worden beschuldigd van het hebben van een asociale visie.
Bied u die niet per omgaande aan, dan zal ik persoonlijk dat aan de heer De Beer mededelen, zodra ik hem hier in het dorp tegenkom.

Tenslotte voor de laatste keer uw politieke visie interesseert mij in het geheel niet en wens daar ook door uw mails niet mee in aanraking te komen.
Los daarvan, het niveau dat u zich t.o.v. van mij meent te mogen aanmeten, gaat wat mij betreft al de perken te buiten.

Gegroet, 
 
R. van S.

 

Geachte heer Van S.,

Nogmaals, het is uw goed recht om te vinden dat politiek getinte artikelen niet in een blad als de Koerier horen. Zoals het ook mijn goed recht is om dat een asociale visie te vinden. Ik heb deze mening duidelijk beargumenteerd.

Ik heb u in mijn mails op generlei wijze met mijn politieke visie in aanraking laten komen. En als het over niveau gaat: u kunt ook behoorlijk uitdelen. En van iemand die kan uitdelen, verwacht ik ook dat hij kan incasseren.

Ik stel voor dat we het hierbij laten met e-mails over en weer sturen, want we komen zo allebei geen steek verder.

Met vriendelijke groet,

Aldert van der Burg

redacteur/columnist De Tilburgse Koerier

 

Zaterdag 26 mei

Ik kan geen excuus van u ontdekken (het is namelijk ook wettelijk niet uw recht om mij van asociaal gedrag te betichten), ergo voel ik mij vrij daar op een gepast moment bij de juiste persoon mijn beklag over te doen.
Ik heb reeds veel eerder laten weten dat wat mij betreft de discussie gesloten is. Fijn dat u dat na te lange tijd ook in ziet.
AUB geen enkele reactie meer.

 

En zo kwam er een einde aan deze discussie. U snapt vast wel dat ik inmiddels ben ondergedoken…

Reacties

15 reacties op “Een asociale visie”

 1. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  da's makkelijk die 26 uur volmaken zo

 2. Teoilburg avatar
  Teoilburg

  RVS uut Berkel Enschede is wel een volhouwerke. RoestVrijStaal. Lijden wij hier aan serieuze hersenverweking of valt het mee en zagen wij dus wel vaker licht gearomatiseerde politiekedingese artikelen in de Tilburgse rondbrengert. Het lichte aroma is niet te vermijden en vaak afhankelijk van de manier van interpredingesen door den beholder (das engels veur lezert)RVS lust Vreeman vermoedelijk niet.
  groeten Theo

 3. Aldert van der Burg avatar
  Aldert van der Burg

  Jacques, dacht je nou echt dat ik dit soort mails in de baas z'n tijd schrijf?

 4. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  nou, Aldert, dat denk ik wel
  maar wel met veel gekheid op een stokje

 5. Aldert van der Burg avatar
  Aldert van der Burg

  Hoe dan ook, dit is wel de laatste keer geweest dat ik zoveel vrije tijd in zo'n malloot investeer, Jacques.

 6. Louis Kouwenhoven avatar
  Louis Kouwenhoven

  Geachte heer Van der Burg, u weet het, ik ben absoluut geen fan van u, maar ik vind dat u hier toch absoluut een punt hebt. Een intolerante, enge man, die R. van S. Weest u maar blij dat hij niet in de oorlog heeft geleefd. Hij zou vast en zeker bij de NSB hebben gezeten.
  Met vriendelijke groet, Louis Kouwenhoven

 7. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  Aldert, groot gelijk
  of je moet er voor betaald worden

 8. Sven avatar
  Sven

  Aldert je weet dat ik graag ook met u de discussie aanga maar aangaande dit sta ik volledig achter u. (dit los van de inhoud)

  Net als Louis vind ik dat u een punt heeft.

  En zeker met de zinnen:
  "Waarom zou een journalist niet op een aanbod voor een interview mogen ingaan?"
  "Ik zie het als mijn taak om alle politieke stromingen in Tilburg kritisch te benaderen."

 9. Hans van den Berk avatar
  Hans van den Berk

  Wan gedoe. Als RoestVrijStaal zo nodig de drexi moet spreken, had hij een flinke vent moeten wezen en een heuse brief op papier moeten schrijven, met een betaalde postzegel erop. Dan krijgt hij ongetwijfeld een antwoord van de dikke deur, waarvan het concept geschreven is door.. juist. Had een hoop gemeel gescheeld.

 10. Bernd Geerkens avatar
  Bernd Geerkens

  Ik vraag me 2 dingen af
  -Is een mailwisseling niet persoonlijk? gaarne reactie
  -Als de mailwisseling in uw nadeel was, had u deze dan ook hier geplaatst? Gaarne even diep in uw hart kijken svp.
  Ik ben sinds het laatste Vreeman artikel uw kritischer gaan bekijken. In deze heeft u gelijk getuige de mailwisseling maar zou graag wel van u een antwoord hier willen zien.

  Alvast bedankt,

 11. Arjen Roos, lst avatar
  Arjen Roos, lst

  Gewoon doorgaan Aldert!

 12. Aldert van der Burg avatar
  Aldert van der Burg

  Dankjewel, Arjen!

 13. Aldert van der Burg avatar
  Aldert van der Burg

  Beste Bernd, dank voor je reactie. Een mailwisseling is uiteraard wel persoonlijk, maar R. van S. wilde een reply van directeur Joost de Beer van De Tilburgse Koerier zelf. En op dit punt kan ik alleen maar Hans van den Berk gelijk geven: waarom schrijft R. van S. geen brief op hoge poten rechtstreeks naar de 'drexi' van de Koerier?
  Je tweede vraag impliceert dat de mailwisseling die ik in deze bijdrage heb beschreven, in mijn voordeel is. Als ik eerlijk, maar dan ook heel eerlijk ben, wist ik voor publicatie van 'Een asociale visie' niet wat anderen van deze kwestie zouden vinden. Ik had dan ook rekening gehouden met heel negatieve reacties, maar het valt me tot nu toe nog mee. Met andere woorden: het is niet aan mij om te zeggen dat de mailwisseling met de heer R. van S. in mijn voordeel uitpakt. Ik moet wel zeggen dat de reacties van mensen hier op deze column mijn vermoedens over R. van S. bevestigen.

 14. Paula Anguita - Geer avatar
  Paula Anguita – Geer

  Haha! Zo'n figuur is eigenlijk om je rot te lachen, als het tegelijkertijd niet zo diep triest was. Ironie en medelijden strijden hier.

  Blijkbaar zijn er nog veel mensen (ik kom ze vaker 'tegen', al dan niet virtueel) die duidelijk zo weinig te doen hebben in hun eigen leven, dat ze alle tijd hebben om anderen daarmee te vervelen. Volgens mij is dit de werkelijke doelgroep van 'Second Life' 😉

  Enfin… een keer is grappig, maar te lang stilstaan bij dit soort geneuzel is uiteindelijk verspilling van tijd en (positieve) energie. Het leven is te mooi daarvoor! 🙂

 15. ruud avatar
  ruud

  well done!
  collega ruud