Geplaatst

Reclameblad van de LST?

Het lijkt er zowaar op dat er na een zomerslaap weer sprake is van debat op TilburgZ. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan Jasper Mikkers, die een aantal interessante bijdragen op deze site plaatste. In zijn laatste column noemt hij De Tilburgse Koerier ‘een reclameblad van de LST’. Ik kan het niet laten om hierop te reageren. De twee stukken die Mikkers vlak daarvoor publiceerde, komen daarbij ook aan de orde.

Allereerst zal ik een kennelijk hardnekkig misverstand uit de wereld helpen: ik ben bij De Tilburgse Koerier werkzaam als journalist en columnist, maar ik ben géén hoofdredacteur.

Ik wil ook heel nadrukkelijk stellen dat Mikkers in zijn column Hans Smolders – Wrok als politieke motivatie absoluut een punt heeft als hij het gebrek aan interne democratie bij de LST aan de kaak stelt. Die opmerking deel ik níet in bij de categorie ‘stoten onder de gordel’, waarover ik het in mijn column in De Tilburgse Koerier van gisteren had. Ook kan ik begrip opbrengen voor de vraagtekens die Mikkers zet bij de motivatie van Smolders om de politiek in te gaan (‘het onrecht dat Pim is aangedaan’). En natuurlijk verdient hij een compliment voor zijn weergaloze, jaloers makende schrijfstijl, zoals hij die vooral etaleert in Raadsvergadering Midi Theater – Shakespeareaans koningsdrama. Nee, daarop is niets aan te merken, op de inhoud van Mikkers echter des te meer.

‘Waarom werd veel van wat Vreeman deed, verguisd en werd hij stelselmatig aan het kruis genageld?’, vraagt Mikkers zich af in zijn laatste column. Ik wil die vraag graag omdraaien: waarom lezen we in zijn bijdragen geen enkel kritisch woord over de burgemeester? De man heeft in het Midi-dossier grof gefaald bij het informeren van de gemeenteraad, waarvan hij overigens nooit zo’n hoge pet op heeft gehad. Zonder overleg met een groot deel van het college werd ook een bepaling toegevoegd aan het huurcontract, waardoor het exploitatierisico bij de gemeente kwam te liggen. Ga zo maar door. Kennelijk mag dat allemaal van Mikkers. We horen hem er in ieder geval niet over. Dát noem ik nou tendentieus.

Dat ik Vreeman ‘stelselmatig aan het kruis heb genageld’, is natuurlijk aperte onzin, maar het moet me wel van het hart dat ik niet graag aan het handje van de macht meeloop. Journalisten moeten kritisch te werk gaan. Niemand is zonder fouten, Vreeman ook niet, en als de burgemeester steken laat vallen, dan mag van de media worden verwacht dat ze dit aan de orde stellen. Aan het einde van de eerste gemeenteraadsvergadering die ik als journalist van de Koerier bijwoonde, op 21 maart 2005, wenste de burgemeester mij veel succes bij het uitvoeren van mijn taak als ‘luis in de pels van de democratie’. Sindsdien heb ik alleen maar geprobeerd om die ‘opdracht’ van Vreeman aan mij naar eer en geweten uit te voeren. Ik vraag me af of die woorden ‘naar eer en geweten’ ook iets betekenen voor Mikkers als hij de rol van politiek columnist op zich neemt.

Het is onzin dat in het artikel Hans Smolders ontkent corruptie in de Koerier van gisteren ‘de beschuldigingen van Smolders aan het adres van de burgemeester breeduit worden geciteerd’. Mikkers moet zich beter laten informeren. Heeft hij het persbericht van Smolders gelezen? Bespaar me het antwoord, ik weet het al. Ik heb de mail van Smolders aan de media flink ingekort en er staan in het uiteindelijke artikel maar twee citaatjes in. Graag bij de feiten blijven, Mikkers!

Aangezien ik, ook in mijn columns, vele malen oprechter ben dan mijn collega op TilburgZ, kom ik er eerlijk voor uit dat ik me achteraf heb afgevraagd of het nu wel verstandig was om in mijn column in de Koerier van gisteren de initiatiefnemers van het pamflet tegen verziekte politiek bij naam en toenaam te noemen. Dat had vermeden kunnen worden. Een les voor de toekomst. En wat is jouw ‘leermoment’, Mikkers?

Mijn collega-columnist schrijft verder: ‘Daarnaast staat het mij volkomen vrij om als privé-persoon en auteur columns te schrijven over afzonderlijke politici. Ik overschrijd daarmee geen enkele grens en zondig tegen geen norm of regel.’ Welnu, wie ben ik om die boodschap in twijfel te trekken? Ook Jasper Mikkers heeft vrijheid van meningsuiting. Maar kom bij mij niet aan met de opmerking dat je de ‘stoten onder de gordel’ in de politiek aan de orde wilt stellen, terwijl je zelf de grootste vuiligheid over een bepaald raadslid op internet kiepert. Mikkers heeft boter op zijn hoofd.

Nu wil hij dat studenten de berichtgeving over Vreeman, Smolders en de LST in De Tilburgse Koerier en Brabants Dagblad onderzoeken. Die laatste krant puilt overigens uit van de negatieve ingezonden brieven over de voormalige chauffeur van Fortuyn. Maar goed, dit terzijde. Mikkers vreest ‘dat het resultaat opzienbarend zal zijn en zal aantonen dat er stelselmatig van tendentieuze en partijdige berichtgeving sprake is geweest’. Ik zou zeggen, kom maar op met dat onderzoek! Ik heb er alle vertrouwen in dat de Koerier goed uit de bus komt. Mikkers: ‘Ik vrees dat zal blijken dat beide bladen in de greep van een merkwaardig soort vreemdelingenhaat zijn geweest: wie van boven de rivieren komt, moeten we niet. Ongeacht wat hij ons brengen kan.’ Grappig, ik kom zelf uit de Randstad. En ik zou iets tegen mensen van boven de rivieren hebben?

Een jaar of drie geleden was ik in woede ontstoken als ik een column zou lezen dat de Koerier volgens de schrijver een reclameblad van de LST is. Nu kan ik er alleen maar om lachen. Ik krijg wel vaker verwijten: de Koerier is een rooie krant, de Koerier is een speelbal van de regenten, Aldert is voor de oppositie, Aldert is voor GroenLinks, Aldert schrijft wel erg graag over de SP, Aldert is te links, Aldert is te rechts. Zo’n beetje alles is wel de revue gepasseerd. Gefundeerde kritiek op mijn werk mag altijd, maar mensen kunnen zich de moeite besparen om mijn integriteit als journalist in twijfel te trekken, en al helemaal als ze dat op basis van één editie doen, zoals Mikkers presteert in zijn laatste bijdrage. Dit soort kritiek zegt blijkbaar altijd meer over de gever dan over de ontvanger.

En dan nog één ding over de LST. In tegenstelling tot mijn collega bij TilburgZ weiger ik deze partij in mijn artikelen te verketteren. “Voor mij is het een normale, lokale partij”, stelde Vreeman nuchter in De Tilburgse Koerier van 22 juni 2006. En ook hier volg ik de burgemeester. Ik zie geen reden om de LST anders dan andere partijen te behandelen. Ik snap dat Mikkers dat vervelend vindt, maar net als hij trek ik mijn eigen plan.

‘Ik ben veel te laat begonnen met het schrijven van columns over de lokale politiek en lokale pers’, schrijft Mikkers. Ik zeg: hij kan er niet te vroeg weer mee stoppen. Want Mikkers komt op mij over als een bange man. Een man die opziet tegen het vertrek van Vreeman en diens kunstminnende college, omdat dat wel eens zou kunnen leiden tot bezuinigingen op het budget voor professionele kunst. Mijn tip aan Mikkers: bezie de politiek in een bredere context. Er speelt in een gemeente meer dan alleen cultuur. En als de sfeer in de Tilburgse politiek al is verziekt, dan is Vreeman absoluut één van degenen die hiervoor medeverantwoordelijkheid draagt. Het vertrek van deze burgemeester kan een eerste aanzet zijn om eventueel verstoorde verhoudingen tussen fracties te verbeteren. Ik wens hem en de rest van de redactie van Cultureel Café Carré veel succes met hun pamflet tegen verziekte politiek, maar geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om het te ondersteunen. De bijdragen van Mikkers hebben me ervan overtuigd dat ik dat niet moet doen.

 

Reactie:

Beste Aldert,

Middels dit mailtje wil ik jou en je team van de Tilburgse Koerier feliciteren met de uitslag van het burgerpanel, waaruit blijkt dat Tilburgers de Koerier heel graag lezen.

Maar liefst 60 % wil graag geinformeerd worden over de gemeenteraadsverkiezingen in de Tilburgse Koerier.
Ik kan me nauwelijks voorstellen dat dit komt omdat de Tilburgse Koerier als reclameblad voor LST gebruikt wordt zoals Jasper Mikkers suggereert en dat alle ondervraagden in dat burgerpanel allemaal LST- aanhang is. Was het maar waar, dan was Lst verzekerd van een monsterzege in 2010!
Ik zie de koppen in het BD al voor voor me: Lst en medewerkers Tilburgse Koerier manipuleren gemeentelijk aparaat. Nee, zo werkt het niet. Godzijdank!

Ik heb je al in een eerdere mail geschreven dat ik je onpartijdigheid op prijs stel en dat je je kritische oog naar ALLE partijen toe niet mag verliezen.

Veel succes verder.

Groeten, Renée