Geplaatst

Meer over de Koerier-enquête (2)

U hebt van mij nog een aantal uitkomsten tegoed van de enquête die op donderdag 22 mei in De Tilburgse Koerier was verschenen. Raadsleden kregen hierin ook nog de ruimte om een toelichting te geven op hun antwoorden. Een aantal van hun opmerkingen zet ik hier even op een rijtje. Als de afzender anoniem was, staat er geen naam achter het citaat. Voor de goede orde: waar het college wordt genoemd, gaat het dus om het oude college van PvdA, CDA en GroenLinks.

"Verslaglegging Tilburgse Koerier ten aanzien van de laatste crisis goed en redelijk objectief. Verslaglegging Brabants Dagblad ten aanzien van crisis schandalig eenzijdig, en niet objectief ten aanzien van het ontstaan van de crisis. College is zelf opgestapt, wat niet hoort in het duale bestel. Dit is een druk op de raad die ongehoord is. Wethouder mag zelf zijn consequenties trekken." 

"De burgers van Tilburg hebben gekozen voor deze raad bij de raadsverkiezingen van 2006. En daar zullen ze het tot 2010 mee moeten doen. Dan krijgen ze de kans om een nieuwe raad te kiezen. Zo werkt de democratie nu eenmaal!" (Loes Dielissen, Tilburgse Volkspartij) 

"De pers doet zijn ding. Dat hoort ook zo. Maar de jus van de redacteur moet de toon maken, anders zal hij gauw thuiszitten. De redacteuren dikken de zaken te veel aan. De afgelopen twee jaar kwam de LST 71 keer in de Koerier voor. Jammer, ik doe mijn ding en wil daar drie keer per jaar op afgerekend worden. Niet door de pers, maar door onze leden en de Tilburgers." 

"Als hoogste orgaan heeft de raad niet zoveel invloed als dat zou moeten." (Patrick van de Wijgert, Lijst Smolders Tilburg) 

"Zie Tilburgse Koerier als een goed alternatief voor de Tilburger om de Tilburgse politiek te volgen (objectiever dan de concurrentie!)." 

"Er is een groot verschil tussen diverse media ten aanzien van objectiviteit en volledigheid van verslaggeving." (Marcel van den Hoven, Algemeen Belang) 

"Hypes en non-issues vragen te veel tijd. Dualisme is een niet ingevoerd en ingevoeld systeem. Monisme viert nog steeds hoogtij. Binnen de politiek is betrouwbaarheid een vreemd fenomeen. Kwaliteit soms ver beneden de maat. Niet de Tilburger is de maat der dingen, maar partijbelang(en). Sfeeronderzoek verdwijnt als sneeuw voor de zon!" 

"B&W zijn bezig met hun eigen hobby’s, niet met het welzijn van de Tilburgers. De discussies in de raad zijn beneden peil. Men luistert niet naar elkaar en men speelt op de man in plaats van op de zaak. De burgemeester leidt de vergadering buitengewoon slecht. De wethouders doen allerlei vage toezeggingen, draaien zich om, doen een plas en alles blijft zoals het was." 

"Voorzitter (Ruud Vreeman, AvdB) mag/moet respectloos gedrag van raadsleden afstraffen. De manier waarop sommige raadsleden het college of andere raadsleden menen te mogen toeschreeuwen, is volslagen doorgeslagen. Deze manier van met anderen omgaan is buitengewoon kwalijk voor de stad en de Tilburgers. Dit geschreeuw en populisme schaden de belangen van de stad." (Paulus Oerlemans, GroenLinks) 

"Momenteel is de sfeer verbeterd. Ik acht het echter van groot belang in ieder geval de basis van ‘goede’ omgangsvormen in ere te herstellen. Het functioneren van de media is van wisselend niveau. Met name TilburgZ en het commentaar in de Koerier onderscheiden zich regelmatig in positieve zin." (Nol van Trier, PvdA) 

"Door te lange vergaderingen blijft er minder tijd voor wijkbezoeken over. De media zijn vaak te veel gericht op incidenten, maar ik zie een positieve ontwikkeling. Ook is er te veel aandacht voor negatieve berichtgeving vanuit een soms kleine minderheid." (Marc Vintges, GroenLinks) 

"Te grote verschillen tussen de media voor één cijfer: Tilburgse Koerier zeer degelijk." (Arjen Roos, Lijst Smolders Tilburg) 

"Helaas is er vanaf het begin (na de verkiezingen) een stelling ingenomen om de oude coalitie in stand te houden en de gehele coalitiebesprekingen bleken een farce. Er werd geen recht gedaan aan de verkiezingsuitslag en partijen stonden direct op scherp en lijnrecht tegenover elkaar. Een nieuwe frisse partij als de LST met een andere kijk op politiek bleek ook een barrière te zijn. College heeft een en ander niet goed kunnen pareren, vandaar mijn relatief lage rapportcijfers voor de burgemeester en de wethouders (gemiddeld een 5,4, AvdB). Dit heeft twee jaar geduurd, dus ik hoop dat er wat van geleerd is en de oppositiepartijen met vaak ook goede ideeën ook eens gehoord worden. De stijging van het aantal schriftelijke vragen aan het college is naar mijn mening ook een gevolg van het slecht horen van de oppositie. Die gebruikt dit prima middel nu vaker om aandacht te vragen voor problemen in de stad." (Peter van den Hoven, Lijst Smolders Tilburg) 

Arjan Pronk (PvdA) vindt de toename van het aantal schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders een negatieve ontwikkeling: "Het kan nooit kwaad goed na te denken over wat je op papier zet", schreef hij hierbij. Verder kon hij geen antwoord geven op de volgende vraag: bent u van oordeel dat de huidige raad zich te veel focust op details in plaats van op het stellen van de kaders? "De raad? Of bepaalde raadsleden?", noteerde hij bij deze vraag. "Het is niet zozeer dat de voltallige raad zich verliest in details. Wel wordt naar mijn mening een te groot deel van de vergadertijd in de raad geclaimd door een klein aantal politieke partijen die niet zozeer vanuit de inhoud, maar vanuit politieke overwegingen agenderen." 

Zo. En dan hou ik nu op over de enquête. De volgende column gaat over iets heel anders, iets veel mooier dan politiek… 

Fotobijschrift: Volgens Marc Vintges van GroenLinks zijn de media in Tilburg vaak te veel gericht op incidenten. Toch ziet hij een positieve ontwikkeling.

Reacties

3 reacties op “Meer over de Koerier-enquête (2)”

 1. www.ilburg.nl avatar
  www.ilburg.nl

  Ik wil Aldert geen veren op daarvoor bestemde plaats toevoegen maar deze raadsenquete brengt meer boven dan de gebruikelijke 'belrondjes' van dat nagenoeg dagelijkse medium bij elk incident. Een aardig uitgangspunt voor de dure externe sfeeronderzoekers waar we ook al even niks meer van hoorden.
  We moeten dat bakkie maar weer eens doen Aldert en zorg dat je geen burnout krijgt zoals de nieuwe columnist van UVT-CWL. Zich voorbij hollende Carlo die niet elke reactie plaatst. Zelfs niet als je de korte sneer afsluit met 'Geintje'. Wetenschap zonder gevoel voor humor kan misschien nog wel. Levensbeschouwing zonder gevoel voor humor is de hond in de pot.
  Trusten, Theo

 2. www.ilburg.nl avatar
  www.ilburg.nl

  Effe gecheckt wat ik eigenlijk wel wist natuurlijk, maar op deze wijze even voor anderen illustreer. Jij snapt de mores van het internetpodium dus ook.
  Morgen gezond weer op,
  Theo

 3. Aldert avatar
  Aldert

  Theo, van jou plaats ik alles. Denk ik. :-)Groeten.