Geplaatst

Cultuur op agenda

Mijn collega Willem Bongaarts heeft de bezuinigingen op cultuur opnieuw op agenda vd raad geplaatst. De vrees dat er vanwege rijksbezuinigingen in 2012 nog veel meer gehakt gaat worden noopt tot maatregelen bij voorbaat. Ik wil graag het debatpodium TilburgZ dat cultuur een warm hart toedraagt gebruiken voor een oproep.

Het is al weer een jaar geleden dat de Tilburgse PvdA-fractie vele culturele instellingen benaderd om van  gedachte te wisselen over de komende Cultuurnota. Bij de bespreking van deze nota is door ons dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en opvattingen over kunst en cultuur zoals die uit het werkveld naar voren kwamen.

De Cultuuragenda voor de komende jaren is in het najaar in de gemeenteraad vastgesteld. Met, zoals we helaas moeten erkennen,  een forse bezuinigingsopdracht.

Nu steeds duidelijker begint te worden hoe groot de bezuinigingen van Rijk en Provincie zijn willen wij graag van het college van B en W, maar ook van U weten wat de gevolgen voor uw organisatie of instelling en/of u persoonlijk zijn.

De vragen aan het College komen aan bod in de vergadering van de commissie Maatschappij van maandag 23 januari 2012.

Wij willen ons goed op het gesprek met de wethouder in de commissie Maatschappij voorbereiden. Daarom vraagt de Tilburgse PvdA-fractie iedere culturele instelling uit Tilburg onderstaande vragen te beantwoorden.

De antwoorden mogen gericht worden aan onze fractiemedewerker Boudewijn Boesveldt  boudewijn@pvdatilburg.nl

 1. Kunt U aangeven hoeveel minder subsidie U van Rijk en/of Provincie en/of gemeente krijgt? Hoe groot is dit percentage op uw totale begroting?
 2. Waar bent u bezorgd over? Wat kan echt niet meer?
 3. Waar bent u optimistisch over? Waar ziet u nog kansen?
 4. Wat betekent dat voor de werkgelegenheid binnen uw organisatie? Voor u als zelfstandige?
 5. Is samenwerking met andere(n) een optie nieuwe wegen in te slaan? Zo ja, kunt u aangeven hoe dat uitgewerkt wordt/is?
 6. Welke rol ziet u voor de gemeente Tilburg?

Wij stellen ons voor naar aanleiding van dit ‘onderzoek’ en de antwoorden van het college een bijeenkomst te beleggen. Wilt u daar aan deelnemen? Laat het ons dan weten.

Namens de Cultuurwerkgroep PvdA Tilburg en de fractie in de raad,

Willem Bongaarts | raadslid PvdA
M: 0647395721

Alle berichten van deze auteur

Reacties

3 reacties op “Cultuur op agenda”

 1. ruevert avatar
  ruevert

  @Tine,
  afgelopen weekend op de radio1 bij Opium spraken een aantal "leiders" van toonaangevende culturele instellingen hun verbazing uit over het gemak waarmee zij funding uit de particuliere sector konden krijgen.
  Dus geen paniek, een omslag in het Nederlandse cultureel denken lost het wel op. Nadeel is wel dat het kaf van het koren wordt gescheiden, maar dat komt de totale cultuursector ten goede.

 2. ruevert avatar
  ruevert

  @Tine,
  buiten de geëffende paden denken, is "not done" in jouw beleving?

 3. ruevert avatar
  ruevert

  @Tine,
  het winterreces is weer voorbij. Reactie wellicht?
  Vandaag Bij Opium(radio2): residentie orkest speelt in de Bijenkorf om de kaartverkoop te bevorderen. Concertgebouw orkest haalt 6 milj. op. Gelders Orkest handhaaft het volledige programma ondanks halvering van de subsidie volgend jaar.
  Wordt het niet tijd voor nuancering in het standpunt van de PVDA in Tilburg.

  Wederom in blijde afwachting van een inhoudelijke reactie!