Geplaatst

De onzichtbare vrouwen

Het Brabants Dagblad is onlangs ism de UvT een onderzoek gestart naar wie in Tilburg de dienst uitmaken. De krant wil een goed beeld krijgen van wat er leeft en speelt in de stad en wie hier de meeste invloed op uitoefenen. In de enquete worden 50 namen van bekende Tilburgers genoemd.

Meest opmerkelijk is dat van deze vijftig namen er drie van vrouwen afkomstig zijn. Dwz dat van de 50% van de beroepsbevolking er in Tilburg kennelijk maar 6% toe doet waar het gaat om voortvarend de stad vooruit te helpen. Dat is ronduit gek.
Er staan bijvoorbeeld  naast vele andere ook namen van wethouders en oudwethouders, van raadsleden en oudsraadsleden tussen, van fractievoorzitters en oudfractievoorzitters.Geen van hen draagt ooit een jurk.

Drie vrouwen…..En dat terwijl er in Tilburg dijken van vrouwen  hun ‘mannetje’ staan: tegen de stroom in, onversaagd in  de hitte van de meest woelige politieke strijdtonelen. Die op een geweldige manier het hoofd koel weten te houden en op een volstrekt integere manier leidend zijn in het maatschappelijke en ethische debat. Eén ervan speelde een weergaloze en zeer overtuigende verbindende hoofdrol in wat Jasper Mikkers elders op deze site het ‘Shakespeariaans Drama’ noemt dat de afgelopen week in Tilburg plaatsvond.

Heel merkwaardig dat voor Brabants Dagblad en UvT vrouwen onzichtbaar zijn. Hun zichtbaarheid en prominente aanwezigheid, hun visie en maatschappelijke stellingname is noodzakelijk voor de nieuwe ethiek die deze stad voor zichzelf zal moeten gaan uitvinden.

Voor wie de BDenquete nog gaat/mag invullen: hoogste tijd voor guerilla actie: Laat zien wie de ‘iron ladies’ van Tilburg zijn en voeg hen bij de ontbrekende namen.

 

Alle berichten van deze auteur