Geplaatst

‘Wij nemen niemand meer aan van 50-plus. Het risico op uitval en de daarbij horende kosten is gewoon te groot.Het tekort aan arbeidskrachten lossen we heel makkelijk op door mensen uit Oost-Europa te halen of het werk naar daar te verplaatsen.” Was getekend Geert Naaykens oudfractievoorzitter en momenteel VVDvoorzitter Tilburg

Bij de presentatie van het rapport Arbeidsmarktverkenning 2015-2020 van de Sociaal Economische Raad Brabant maakte dhr. Naaykens tegenover een zaal vol beleidsmakers rond de arbeidsmarkt in één klap klip en klaar waar de werkgevers van zijn soort naar toe willen: werkloze 50-plussers in de industrie komen niet meer aan de bak en mogen als het aan zijn partij ligt tot hun 67e op een houtje gaan zitten bijten.

Tegelijkertijd lekte een wetsvoorstel uit v.w.b. de sociale zekerheid. Daarin blijkt
dat dit kabinet 100 miljoen wil bezuinigen op de bijstand. Dit betekent dat gezinnen waarvan een lid bijstand ontvangt honderden euro’s per maand zullen gaan inleveren.
De belangrijkste wijziging ten opzichte van het verleden is dat in een gezinssituatie de gezinsleden niet langer individueel recht hebben op bijstand, maar dat een gezin gezamenlijk bijstand dient aan te vragen. Letterlijk staat in de toelichting op het wetsvoorstel: “De bijstand voor het individu binnen deze leefsituatie is daarmee als het ware afgeschaft”.
In het wetsvoorstel worden drie situaties doorberekend.

1. Een gezin waarvan de ouders bijstand ontvangen en het thuiswonende kind verdient meer dan het norminkomen van € 1.300,– bruto. De ouders krijgen geen bijstand meer, want het kind moet voor hen zorgen.

2. Een alleenstaande ouder met een jong volwassen kind, beiden in de bijstand. Nu €1.800 per maand bruto, straks € 1.300,–; het zogenaamde norminkomen.

3. Een gezin met (een) werkende ouder(s) en een thuiswonend meerderjarig kind in de bijstand. Het kind krijgt geen bijstand meer want het inkomen van het gezin ligt boven het norminkomen.
In de toelichting bij het wetsvoorstel wordt uitgegaan van kortingen die oplopen van € 500,- tot € 800,–. bruto per maand.

Je zult maar 50+er zijn.En je zult maar vanaf je achttiende keihard hebben gewerkt in een fabriek van Organon of Naaykens luchttechniek of waar dan ook.
Je zult maar op straat komen te staan omdat lieden als dhr. Naaykens en consorten in het kader van misplaatst maatschappelijk verantwoord ondernemerschap hun bedrijfsvoering in het buitenland voordeliger kunnen uitvoeren.
Of omdat die goedkope Poolse, Roemeense of Bulgaarse ZZP-ers voor minder dan het wettelijk minimumloon voor je willen komen werken.
Naaykens staat algemeen bekend als een van de meest sociale werkgevers in Brabant. Het is daarom dan ook des te schrijnender dat juist uit zijn mond dit soort geluid komt. Want je zult van hem of een van zijn collega’s  maar te horen krijgen dat je van zelangvanzeleven niet meer aan de bak zult komen.
Om vervolgens van dit kabinet te horen krijgen dat je je hand maar moet gaan ophouden bij je inwonende zoon of dochter.En die zal dan wel bekijken of en wanneer moeders een gehaktbal op haar bordje krijgt.

Dan kun je twee dingen doen: je springt van het balkon of je vraagt je kindlief vriendelijk doch dringend om bij de buren te gaan wonen.
Welke keuze je uiteindelijk ook maakt: tenslotte geef je jezelf een klap voor je kop omdat je 2 maart 2011 hebt zitten suffen in het stemhokje en deze rechtse regering aan een meerderheid hebt geholpen. (wat God verhoede)

Reacties

6 reacties op “Het moet eerlijker: leve de VVD !”

 1. geert naaijkens avatar
  geert naaijkens

  Geachte Tiny van de Weyer,
  Ik wil gaarne hierbij reageren op je twitter en het Tilburgz bericht naar aanleiding van het Arbeidsmarkt rapport van de SER Brabant. Je was daar zelf niet bij aanwezig en je hebt dus niet het gehele betoog van mij gehoord. Mijn gehele betoog heeft natuurlijk ook niet in het Brabants Dagblad gestaan.
  Mijn constatering is de volgende.
  Wij hebben eind december 2010 in Tilburg 8.521 werklozen ingeschreven staan, waarvan 4.091 personen > 45 jaar, bijna de helft, terwijl we aan het begin van de crises juist bang waren voor jeugdwerkloosheid. Een van de oorzaken waarom bedrijven oudere personen niet meer vast in dienst willen nemen is het risico dat men bij langdurig verzuim verplicht is 2 jaar door te betalen en daarna in het kader van de poortwachterwet bij een WIA-uitkering ook nog een integratie verplichting heeft. Dat risico wordt nog groter als we straks allemaal tot ons 67 ste gaan werken.
  Datgene wat ik nu juist afgelopen donderdag heb bepleit, zijn maatregelen om te bezien of dat risico op hoge kosten bij langdurig uitval van nieuw aangenomen oudere werklozen kan worden weggenomen.
  Op deze manier kunnen we juist deze werklozen weer aan het arbeidsproces laten deelnemen en kunnen we een arbeidreserve van ca 16.000 Brabanders, die nu ouder zijn dan 45 jaar, maar korter dan 1 jaar werkloos weer inschakelen. Dat dekt ongeveer het tekort aan de beroepsbevolking dat dit rapport voor de komende jaren voorspelt. En dan hoeven we dus nog niet meer mensen uit andere landen hier naar toe te halen.
  Geert Naaijkens

 2. Roelf Turksema avatar
  Roelf Turksema

  Beste Geert,
  we weten allebei dat het Brabants dagblad niet altijd datgene plaatst wat eigenlijk de strekking van het verhaal had moeten zijn.
  Dat krijg je ervan als je mensen in dienst neemt die nieuwe media opleidingen genoten hebben en dat heb je nu eenmaal met commerciële kranten, er moet winst gemaakt worden niet waar? Als ondernemer zal je dat kunnen beamen.
  Ik ben het als ondernemer roerend met je eens dat je ondernemers niet alleen op mag laten draaien voor medisch leed of langdurig uitval.
  Daar zijn we in mijn ogen als maatschappij in zijn geheel verantwoordelijk voor.
  Dat heet solidariteit. Lasten delen, maar ook de lusten.
  Dat moest zonodig verandert, ''ideologische veren'' afschudden weet je nog?
  Je zal nooit alle Brabanders aan het werk krijgen, ze hoeven ook geen vaste baan, gewoon regelmatig werk, als ZZP-er of via een uitzendbureau, geen probleem. En een normaal salaris.
  Wil je in de nabije toekomst nog meer langdurig verzuim dan moet je vooral een overvloed van buitenlandse werknemers binnen halen.
  Sommige mensen leren het echt nooit.

 3. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  Mooie woorden van Geert.
  Helaas blijft het bij woorden. Ouderen krijgen geen ondersteuning meer bij het vinden van een baan. Het kabinet snoeit dat weg. En arbeidsmigranten houd je niet tegen door te zeggen dat je ze niet meer nodig hebt, maar door op te treden tegen onderbetaling en uitbuiting. Dat het kabinet bezuinigd op de arbeidsinspectie helpt dan dus ook niet echt.
  Dus: mooie woorden, nu nog boter bij de vis.

 4. Ruevert: wordt princ avatar
  Ruevert: wordt princ

  @Tine,
  wie de schoen past trekt hem aan. Het blazoen van de PVDA is al jaren geschonden door haar regenteske handelswijze en dito compromissen.

 5. tine avatar
  tine

  Als de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid echt wil dat ouderen langer aan de slag blijven, dan moet hij ook de voorwaarden scheppen die dat mogelijk maken.
  Nog geen tiende van de werkgevers onderneemt serieuze pogingen om mensen ouder dan 55 jaar in dienst te nemen.
  Volgens de cijfers zijn er 250.000 werkzoekenden van 45+. Die willen allemaal stuk voor stuk dolgraag doorwerken tot hun 67e.Ook als het onder hun niveau is of voor een lager salaris Slechts 6% (!) van hen vindt werk.Steun de petitie waarin de overheid wordt opgeroepen maatregelen te treffen. Teveel mensen vallen buiten de boot, verspilling van talent, verspilling van kapitaal.Eeuwig zonde.
  http://petities.nl/petitie/ouderen-45-weer-aan-he

 6. Ruevert: wordt princ avatar
  Ruevert: wordt princ

  @Tine,
  je hebt helemaal gelijk. Helaas is dit weer een voorbeeld van de discrepantie tussen voorgenomen beleid en de werkelijkheid. Op papier zijn alle partijen die de afgelopen tig jaren aan het bewind waren hier mee bezig. Het dossier klopt op papier maar de werkelijkheid en de uitvoering daarvan werken averechts. Per saldo, afhankelijk van de beroepsgroep is iedereen boven de 40 afgeschreven. De betrokkenheid van de ambtenaren is nihil en de empathie t.o.v. de "oudere werknemer" nog minder. Daar zou iets aan moeten gebeuren. Maar regels zijn regels en als die gevolgd worden is alles goed. Het begint bij de basis in een gemeente. Geen generieke oplossingen, maar betrokkenheid en Tailor made. Daar heb jij als raadslid wel iets over te zeggen.