Geplaatst

Schipper naast God & Sacramentskerk

Er zijn soms van die dagen dat je van de ene verbazing in de andere valt. Dan lijken de wonderen ook in 2011 de wereld niet uit te zijn. Helden verdienen bewondering en voor waaghalzerij is moed nodig. Zowel de SP als haar kerkse nieuwjaarsgast luiden vrij en onverveerd een buitengewoon spectaculair 2011 in.

De Tilburgse SP kondigt voor de  nieuwjaarsreceptie (16 januari a.s.) tijdens het dan te houden Politiek Café Buskruit!  twee gasten aan die terugblikken op 2010 en vooruitkijken naar 2011. Eén daarvan is pastoor Harm Schilder die in de uitnodiging overigens als ‘Harm Schipper’ wordt aangekondigd.‘Zo komt Pastoor Harm Schipper, in de volksmond ‘de klokkenluider van Tilburg’ genoemd, vertellen hoe hij 2010 heeft uitgeluid en hoe hij 2011 gaat inluiden.’Gezien de gastopinie van deze schipper naast God die op 8 januari te lezen is in Brabants Dagblad is de pastoor zich al aan het voorbereiden op een heil en zegentoespraak in het Buskruitwalhalla van de ontkerstende SP.  Zijn pastorale boodschap om de ‘vele kwakkelende kerken’ te bezielen: ‘Een jaar lang de monstransen weer uit de kluis halen, oppoetsen, de H. Hostie erin plaatsen (door een priester, niet door een pastorale werker) en een uur in de week Aanbidding houden, de rozenkrans bidden plus biechtgelegenheid bieden. Het zogeheten Heilig Uur.’

Volgens Schilder is de met kunst en vliegwerk prachtig gerenoveerde Hasseltse kerk die momenteel een spilfunctie vervuld in de Hasselt een ‘bureaukerk’ waar een rechtgeaarde katholiek niets in ziet. Deze opmerking alleen al is een regelrechte klap in het gezicht naar zowel de oudere als de jongere wijkbewoners in Hasselt. Dagelijks vieren zij in de voormalige kerk hun sociale cohesie, leggen er een biljartje, kaarten en ontmoeten zij elkaar.  Ook is het een stoot onder de gordel naar al degenen, gelovig katholiek of ongelovige, die zich het vuur uit de sloffen hebben gelopen om dit religieus erfgoed op een verantwoorde en hoogst gewaardeerde manier voor het nageslacht te behouden. En last but not least: een  in deze tijd al te modische kopstoot van een querulant aan de hele Tilburgse bevolking die mee heeft betaald aan de renovatie van dit unieke gebouw.

In een weblog van 5 oktober ( ‘Hedde efkes Lieven Heer’) omschrijft fractievoorzitter Veerle Slegers de katholieke kerk als ‘een archaïsch, in toenemende mate onverzoenlijk instituut dat de menselijkheid in dienst stelt van zichzelf in plaats van andersom’. Pastoor Schilder wordt door de fractievoorzitter van de SP betiteld als ‘een Tilburgse fundamentalist die buurtbewoners tergt doordat hij zijn klokkenspel niet met rust wil laten en  die in dienst is van een bisdom dat liever op z’n geld zit dan de Tilburgse Sacramentskerk met buurtbewoners te delen’.

Of Schilders en Sleegers aan het begin van 2011 elkaar in de Sacramentskerk hebben gevonden ? In zijn opiniestuk in BD wil pastoor Schilders de kerk wel nieuw leven in blazen. Zijn voorstel :‘Doe de deuren van de Sacramentskerk dag en nacht wijd open. Er komt vanzelf volk binnen dat zich niet zo aangepast gedraagt.’Om zich vervolgens af te vragen of de sloopvergunning dan nog steeds in de kast zal blijven liggen….

Het voorstel van  pastoor Schilder om de kerkdeuren wagenwijd open te zetten moet de SP  als muziek in de oren klinken. Het  is een fantastisch antwoord op het pleidooi dat de partij – terecht – al jaren houdt om leegstand tegen te gaan. Ik verwacht dan ook dat er met  een beetje goeie wil van twee kanten  geweldige zaken zullen worden gedaan bij Politiek Buskruit! op 16 januari.

Om het draagvlak voor openstelling van de kerk te vergroten hoop ik dan wel dat de SP naast klokkenluider Harm Schilders ook vele antisloop klokkenluiders uit de Sacramentsparochie zal uitnodigen voor deze nu al historische nieuwjaarsreceptie waar kerk en samenleving elkaar met open armen ontvangen en elkaars creativiteit zullen weten aan te wenden.

De SP die optreedt als katalysator om de geestelijk herder de stem van het volk te laten horen en hem te steunen in zijn oproep om de deuren van de kerk voor de Tilburgers open te zetten. Fractievoorzitter Veerle Slegers beschikt over meer dan voldoende diplomatiek talent om er bij Buskruit! op er op 16 januari een mooi en constructief ‘Heilig Uur’ van te maken.

Alle berichten van deze auteur

Reacties

33 reacties op “Schipper naast God & Sacramentskerk”

 1. Cees avatar
  Cees

  Waren er maar meer katholieke priesters die hun klokkespel met rust lieten.

 2. Renee avatar
  Renee

  Laat ik nu dezelfde gedachte hebben gehad als Cees na het lezen van dit stuk?!

 3. Marg Vlemmix avatar

  Pastoor Schilders heeft Veerle kunnen bekeren, en zo komt men in 2011 nader tot elkaar! Ik vind het een prachtige gedachte om zo het nieuwe jaar in te luiden.

 4. Ruevert: agnost in h avatar
  Ruevert: agnost in h

  Jammer dat deze kerk net zoals Aabe helaas zover verloederd is, dat redding bijna onmogelijk is. Strategie of toeval? Het flagrante voorbeeld in dit dorp is de B. Zwijssenstraat waar een rij van monumentale panden aan het alziende oog van de politiek en ambtenaren zijn ontsnapt en langzaam maar zeker op hun executie wachten. Een van deze mooie panden heeft al jaren geleden de strijd opgegeven en fungeert als een gat in een slecht ondergehouden gebit.  

  En naderhand huilen alle beleidsmakers als wolven in het bos, hoe het mogelijk is dat het stedelijk erfgoed verloren is gegaan.  

  Goed verhaal Tine, maar je moet nog wel leren inhoudelijk in te gaan op de reacties en geen EELT op je ziel…

 5. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  @ Ruevert
  Ik ga graag inhoudelijk in op reacties maar heb die hier tot nu toe niet gezien.

 6. henk avatar
  henk

  Wat lees ik hier nou!!! Ik ga graag inhoudelijk in op reacties!!! ????? Niet te geloven!! Godschipperdesakkerdementeju.

 7. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  @Henk: kom met je inhoudelijke reacties maar wel graag specifiek op bovenstaand thema toegespitst.

 8. henk avatar
  henk

  Godschipperdesakkerdementeju in het kwadraat! Tine, toen specifieke thema's aan bod waren in gemeente en gemeenteraad ben ik gekomen toch met mijn inhoudelijke reacties! En hoe kwamen die bij de raadsleden! Verminkt, amper leesbaar en deels zelfs gewist! En hoe is er verder gereageerd. Ik werd de raadszaal uitgestuurd toen ik naast de mooie reclame en campagneverhaaltjes toch nog aandacht vroeg voor de eigenlijke feiten die dus zelfs uit de stukken al gewist waren. En wat heb ik in deze sfeer in deze gemeente eerder allemaal al meegemaakt. "Kom met je inhoudelijke reacties", schrijf je hier dan. Zelfs mijn vragen over het wissen van inhoudelijke reacties zijn hier door jou gewist. Godschipperdesakkerdementeju!

 9. Arjen Roos avatar
  Arjen Roos

  Humor Tine, maar Schilder wil die kerk gewoon afbreken. Als t kerkbestuur het niet voor elkaar krijgt dan maar met behulp van onaangepaste lieden. Herinner je nog de brand in de Hasseltse kerk. Dat moet in de Sacramentskerk toch ook lukken?

 10. Rob avatar
  Rob

  Waarom geen gebruik maken van deze historische panden? Waarom niet alles en iedereen met respect behandelen. Vele van ons blijven houden van de nostalgie die Tilburg heeft en ooit had. Waarom moet alles modern en moet alles maar gesloopt worden? Tilburgers, ben trots op je stad en laat deze stad niet nog verder afbreken!!! Al de moderne hoogbouw en glazen huizen doen een afbreuk van dat kleine cultuur goed wat we nog in de stad hebben. Nieuwe spoorlaan, weer een facelift van het centrum en ga zo maar door.

  En waarom al die persoonlijke aanvallen? Is dit de insteek voor 2011?

  Geniet van het leven en geniet van je stad!

 11. henk avatar
  henk

  Ik gaf hier amper twee weken geleden een hele keurige en volkomen inhoudelijke reactie op het stukje 'Op een houtje bijten". In mijn ogen een buitengewoon, helder, geestig en lezenswaardig juweeltje. Meer dan een uur had ik er aan zitten werken. En wat gebeurde er! Zelfs de hele column werd van de website gehaald. En op mijn verbazing daarover plaatste Tine hier vervolgens het ene stukje na het andere. "Breaking News" zelfs dat ze na het afleiden van de aandacht prompt ook weer van de website haalde. Een productie die hier sinds de laatste website-vernieuwing ten aanzien van mij niet is toegestaan en tot redactioneel ingrijpen leidde. En dan die stijl en die verborgen boodschappen en suggesties. En die wervende reclamekoppen! "Nieuw", "nieuw", "licht in de duisternis"! Is dit nog wel Tine zelf of is nu zelfs een compleet reclamebureau ingeschakeld met speciale ghostwriters om de aandacht zoveel mogelijk af te leiden en toch maar vooral niet inhoudelijk in te gaan op Henk Kuiper?

  Nee, schrijft Tine: "ik ga graag inhoudelijk in op reacties. Kom met je inhoudeljke reacties." !!!!
  Kan het wat betreft verschil tussen realiteit en gewenste 'reclame' en beeldvorming naar buiten nog zotter?

 12. Veerle Slegers avatar
  Veerle Slegers

  Haha, die Tine.
  Wie de redactie uitnodigt in politiek café Buskruit! is niet aan mij. Buskruit! is weliswaar een SP-initiatief maar bedoeld voor alle Tilburgers.
  En als zichzelf respecterende redactie nodig je, zeker voor een nieuwjaarseditie, spraakmakers uit.
  De keuze voor Harm Schilder vind ik in dat kader wel logisch.
  Dat hij en ik lijnrecht tegenover elkaar staan als het gaat om visies op de samenleving en de mens, is evident.
  Maar een politiek café is bedoeld voor discussie en reflectie over van alles door iedereen met een heldere mening.
  En een politicus moet naar geluiden uit de brede samenleving blijven luisteren.
  Dus laat maar komen, die klokkenluider.
  En Tine, ik kan me ("zeker nu") een boel onderwerpen bedenken die het meer waard zijn om je druk over te maken.
  Het rechtse bezuinigingskarretje waar de PvdA zich samen met GL in de coalitie voor laat spannen door de VVD bijvoorbeeld.

 13. Ruevert: wordt er mo avatar
  Ruevert: wordt er mo

  Het behoud van de schaarse monumenten wordt,gezien de reacties van Tine en Veerle in de politiek ondergeschikt gemaakt aan het eigen/partij belang. Kwestie van prioriteiten. Ten slotte hebben wij geen verantwoording af te leggen aan onze(voor)ouders en aan onze kinderen en hun nazaten. De waan van de dag en die van de politiek heeft definitief nekslag gegeven aan het rationeel denken. Wat is nu de waarde van bos,land en stad. Juist nihil. Allen achter de nihilistische waan die heerst in dit dorp en haar vertegenwoordigers.

 14. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  @Ruevert
  uit je reactie meen ik te mogen concluderen dat je de cursus begrijpend lezen nog steeds niet hebt gevolgd.

  Voor alle duidelijkheid: de voltallige raad wil Sacramentskerk graag behouden voor Tilburg. Bisdom ligt dwars want wenst geen enkele medewerking, gaat niet mee in alternatieve bestemmingen zoals herhaaldelijk door diverse buurtbewoners/college enz. voorgesteld. Bisdom is per definitie uit op sloop/verkoop van de grond voor de hoogstbiedende commerciële marktpartij.

  Je hoeft mij niet te geloven want geloven doe je in de (Sacraments)kerk. Maar vraag het zelf maar na as zondag 16 januari aan meneer pastoor tijdens het politiek café Buskruit! vd SP in Stationsstr 26 dat om 15.00u begint.

 15. Ruevert: wordt er mo avatar
  Ruevert: wordt er mo

  @Tine,
  wat is jouw mening over het (bewust) laten verloederen van het spaarzame gezichtsbepalende erfgoed dat nog rest in dit dorp?
    Voorbeelden ten over, een paar staan in eerdere reacties onder dit item.

 16. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  Ik ben van mening dat je altijd je stinkende best moet doen om zowel industrieel als cultureel erfgoed niet telaten verloederen. Er moet wel geld voor zijn. Dat is er niet altijd want er moet enorm veel gedaan worden met de overheidsportemonnee. Daar moeten dus ook andere partners aan mee willen doen. Dioe moeten zich bewust zijn van maatschappelijke taaken rol Maar zien daar vaak financieel niet veel heil in.Soms zijn er prachtige voorbeelden. In BD vandaag een prachtig voorbeeld: http://bd.nl/nieuws/tilburg-stad/zuidwester-wint-….
  Volgend jaar komt categorie gebouwen jaren zestig aan de beurt die omgetoverd zijn voor nieuw amusement.Het lijkt me dat MIDI als typisch jaren zestig gebouw en voortreffelijk gerestaureerd (ondanks alles) dan hoge ogen zal kunnen gooien als behoud cultureel erfgoed.
  Zullen wij dit samen nomineren?

 17. Arjen Roos avatar
  Arjen Roos

  Niet alle jaren zestig gebouwen hoeven behouden te blijven, Tine. Laat staan voor een paar miljoen te veel verbouwd. Goede voorbeelden van hergebruik vind ik het glasatelier in de kerk van de Hoefstraat en het wijkcentrum in de Hasseltsekerk. Slecht voorbeeld is de stichting ateliers in het Deprezgebouw en het punnikclubje in de Hall of Fame. Sommige gebouwen moeten als historische vergissing gesloopt worden. Maak er een foto van en verstop ze in ons virtuele Stadsmuseum. Of maak er alsnog een beddenzaak van.

 18. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  Het Deprezgebouw is een juweeltje in de Spoorzone. En de prachtige monumentale kwaliteit ervan staat volstrekt los van wie het op enig moment huurt.Als het maar een ordentelijk huurder is die met respect met het gebouw omgaat. Op dit moment zijn dat diverse instellingen waaronder CAST en Stichting Ateliers die er gebruik van maken.
  Idd prima gebruik van historisch religieus erfgoed in Hasseltsekerk en Hoefstraat (dit laatste particulier initiatief)

  Vwb MIDI: dit gebouw past nnatuurlijk naadloos in het thema dat Erfgoed Brabant heeft uitgezet voor 2011 nl.:monumentale gebouwen tot ongeveer 1960 die zijn herbestemd voor amusement en vermaak,zoals bioscopen of feestzalen.Amusement en vermaak hebben we nou wel genoeg gehad, dat heeft zijn prijs (helaas)gekost.Nu zorgen dat we ermee in de prijzen vallen.

 19. Arjen Roos avatar
  Arjen Roos

  Ja, laten we panden gaan verbouwen omdat we er een PRIJSJE mee verdienen. Lees ook: CERCLE: licht in donkere dagen van dezelfde auteur.
  We hadden natuurlijk ook de Schouwburgring bij het oude kunnen laten. Ook zo'n monument uit de jaren zestig, zelfs genoemd naar het amusement.

 20. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  nee,nee, nee en nog eens nee: prijzen binnenhalen kan en mag het doel nooit,never, zijn om erfgoed te bewaren.Een zorgvuldige afweging,een visie ontwikkelen van wat we willen behouden, daar de- spaarzame-algemene middelen voor inzetten, er een goede en maatschappelijk verantwoorde herbesteming aan geven is het enige doel. Als we daar de credits voor krijgen door er een prijs mee binnen te halen. trots zijn op de behaalde resultaten, die prijs uitnutten om nog meer door te pakken op die ambitie die ons bindt nl.: koesteren van wat je hebt opgebouwd in de loop der jaren. Zien op welke manier je de gezamenlijke geschiedenis een tweede leven kunt geven. Duurzaam denken over de gebouwde omgeving en waarderen van historie.
  Een prijs daarmee verwerven is de kroon op het werk van intensief nadenken over wat er moet gebeuren met historisch erfgoed en op welke manier we het opnieuw = soms met een nieuwe invulling – kunnen laten renderen.

 21. Ruevert: wordt er mo avatar
  Ruevert: wordt er mo

  @Tine,
  "Daar moeten dus ook andere partners aan mee willen doen."  
  als ik het goed begrijp, heeft de politiek ondanks haar machtsmiddelen geen enkele invloed op de fysieke uitstraling van dit dorp?   Ik houd het simpel maar hetzelfde zou dus ook voor andere onderdelen waar de politiek bij betrokken is, ook zo kunnen zijn.   Maar laten we het in eerste instantie maar bij de fysieke uitstraling van de stad houden.

 22. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  @Ruevert,
  Machtsmiddelen vd overheid zijn wettelijk vastgesteld,beperkt en zeker niet eindeloos. We leven in een redelijk liberale (maar wat ik vurig hoop ook sociale) samenleving niet in een Sowjetstaat.De overheid heeft feitelijk maar een heel beperkte taak: verstandig omgaan met een deel vd gezamenlijke beurs. Wordt de beurs platter kan ze ook minder uitgeven c.q. sturing geven.De overheid kan niemand verplichten te investeren, hoogstens aandringen/aanspreken.De katholieke kerk laat zich in elk geval niet sturen in bijv.de Sacramentskerk,het onderwerp van dit blog, door de oproep van de overheid tot maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, dat is inmiddels wel duidelijk.

 23. henk avatar
  henk

  De beoogde beeldvorming en profilering in je stukje en reacties (ook elders) is helder. Mooie propaganda voor de politiek, prachtige Tine-promotie. De reclame is duidelijk. Maar kunnen we het aangaande wat je noemt “waarderen van historie”, “cultuurhistorie” en “behoud van cultureel erfgoed” en “gezamenlijke geschiedenis” ook over de realiteit en de werkelijkheid hebben? 
   
  Burgers die een bezorgde brief schreven over de Tilburgse Vrijheidsboom hebben na twee jaar nog steeds geen enkele reactie gekregen. Zelfs niet toen bleek hoe terecht hun bezorgdheid was. Een Tilburger die rond de nota ‘Tilburg boomT er op wees dat oude bomen toch echt een historische en culturele betekenis kunnen hebben maakte mee dat uit zijn brief in de kopieën naar de gemeenteraad hele passages werden gewist. En later bij de ‘Nota Biodiversiteit’ rond aandacht voor cultuurhistorie weer precies hetzelfde! En zelfs de vragen over dit soort praktijken werden hier gewist!!! En dat ging met de reacties onder die column om een uniek stuk Tine. Want het liet voor het nageslacht prachtig zien hoe de politiek anno 2010 reageerde op burgers en belangrijke en fundamentele vragen die ze stelden. Het was niet alleen voor de toekomst maar zelfs nu al een historisch document. “Waarderen van geschiedenis”, roep je hier nu. Maar wat is de realiteit? Wat niet synchroon loopt met de T campagne zelfs al na een paar weken wissen en op de vuilnisbelt gooien.

 24. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  @ Henk,
  Het stukje dat ik wiste was niet meer actueel want zoals eerder gezegd: inzendtermijn was verstreken om speelgoed in te sturen.
  Bovendien stonden er een aantal reacties onder die niets met de actie van doen hadden en een nare en negatieve toon hadden.En die sowieso niet relevant waren voor de oproep die ik deed.
  Als het goed is heb je een backup gemaakt, weet je drommels goed je tekst in een nieuwe column te copy/pasten en publiceer je alsnog je verondersteld geschiedkundig unieke commentaar dat door het verwijderen van mijn column is teloor gegaan..

 25. henk avatar
  henk

  Toe maar. Nog maar weer eens doen alsof ik spoken zie. Doen alsof het door mij bedoelde stukje zelfs nooit bestaan heeft!

 26. henk avatar
  henk

  En het was niet m i j n "geschiedkundig uniek commentaar", maar het commentaar – deels onder pseudoniem – van anderen op mij: hoe er gereageerd werd op keurige en volkomen terechte vragen die ik stelde. En dat is het smerigste: eerst de boel wissen en dan van alles suggereren over wat ik wel niet geschreven zou hebben.

 27. Tom Pijnenburg avatar
  Tom Pijnenburg

  Henk, je hebt je eigen column, doe daar je verhaal. Dring je keutel niet ongevraagd op via andermans columns (keer op keer op keer op keer). Ik kan me de positie van Tine goed indenken.

 28. henk avatar
  henk

  Wie dringt hier keutels op! Moet het nou nog gekker worden!

 29. Meneertje avatar
  Meneertje

  Hihihi het wordt hier steeds leuker.

 30. Meneertje avatar
  Meneertje

  LOL

 31. Tom Pijnenburg avatar
  Tom Pijnenburg

  Henk, je keutel is in ieder geval doorgespoeld, dat doe je met keutels 😉

 32. henk avatar
  henk

  Sorry Tom. Hoe er op mijn keurige en terechte vragen is gereageerd, dat is doorgespoeld, de bewijzen dat niet ik onder Tine’s stukjes onbeschoft reageerde, maar dat er op mij heel onbeschoft werd gereageerd. En die zogenaamde ‘keutel’ van mij was niets anders dan een vraag over gekeutel op het gemeentehuis, ofwel eerdere praktijken daar al in de sfeer van wissen en ausradieren. En die shit wordt dus op deze manier helemaal niet doorgespoeld. Integendeel. Er komt alleen maar nog meer shit boven en het zaakje stinkt nog veel erger dan we al dachten.

 33. henk avatar
  henk

  32 reacties. En van wie kwam de 33ste reactie! Het heilige getal waarover ik schreef rondom de Lindeboom en die goddelijke compositie van Bach! Het is echt een onvoorstelbaar wonder!!!! Zo begint deze column ook: "dan lijken de wonderen ook in 2011 de wereld nog niet uit te zijn". Ergens op een voor ons nauwelijks te bevatten niveau is er gereageerd met een nauwelijks te bevatten reactie nummer 33.