Geplaatst

FLEX EN FLITS

Al vanaf maart 2007 heeft de PvdA in Tilburg aandacht gevraagd voor busvriendelijke verkeersdrempels.

Het CROW (het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) stelt normen vast waaraan verkeersdrempels op OV routes moeten voldoen. Volgens de in 1999 vastgestelde normen blijken vele drempels in Tilburg daar niet aan te beantwoorden.

 

Naast diverse vragen aan het College en agendering over dit onderwerp in de commissie fysiek van juni 2007 over dit onderwerp heeft de PvdA  o.m. een bustocht voor raadsleden over de verschillende te hoge drempels in Tilburg en het buitengebied georganiseerd.Tijdens de commissievergadering van 26 juni heeft de PvdA enkele chauffeurs uitgenodigd om te komen inspreken en beloofde de toenmalige wethouder een plan van aanpak.

 

 

Al deze inspanningen hebben nu eindelijk resultaat met de ingebruikname van de eerste zogenaamde flexdrempel. De drempel zakt bij zwaar vrachtauto’s en bussen naar beneden.Reizigers en chauffeurs van bussen hebben door de flexibele ondergrond minder overlast van de drempel. Ook veroorzaakt het zware verkeer door de flexdrempel minder trillingen. Daarnaast profiteren ook trucks mee. De kosten van de aanleg van de drempel zijn €23.500,-.

Tilburg is niet de eerste gemeente waar dergelijke flexdrempels werden aangelegd. Als bij de evaulatie blijkt dat de ervaringen van zowel de chauffeurs als van de reizigers en van de politiepositief zijn zal de PvdA alles in het werk stellen ook de ruim honderd andere  drempels op busroutes op afzienbare termijn busvriendelijk te maken.
Dat is niet alleen van belang voor het reisgenot van de reizigers maar ook voor de gezondheid van de buschauffeurs die dagelijks ruim 300 maal een verkeersdrempel moeten nemen die in de helft van de gevallen te hoge verkeersdrempel blijkt te zijn met rugklachten en ziekteverzuim als gevolg.

Of verkeersdrempels nodig zijn?

Helaas wel. De klachten van burgers op het meldpunt verkeersveiligheid dat de PvdA in 2008 is gestart (www.veiligverkeertilburg.nl ) zijn voor een substantieel deel gebaseerd op hardrijders. Sommigen menen dat verkeersdrempels overbodig zijn als de Nederlandse overheid net zo zwaar zou straffen voor snelheidsovertredingen als dat in Amerika het geval is. Na een eerste overtreding dubbele boetes, vervolgens rijbewijs afnemen etc. Het blijkt echter dat ondanks de hogere boetes ook in Amerika te hard wordt gereden. Een onlangs gehouden onderzoek van Transportation Alternatives leert dat automobilisten in NewYork – ondanks de zwaardere sancties – de maximumsnelheid negeren. Dat is zeker in NewYork nog niet zo eenvoudig want het verkeer is enorm druk en staat regelmatig vast. Metingen op dertien plekken op wegen waar de limiet 48 km/u. was lieten zien dat 39 procent van de automobilisten de snelheid aan hun cowboylaars lapten met als record een snelheid van 96 km/u).

In de regio Tilburg is de pakkans van hardrijders beperkt want de capaciteit van het mobiel flitsteam is niet al te groot. Mogelijk zou extra capaciteit vrij kunnen komen door net als in Noord-Holland de 3500 vragen die alleen al in deze regio jaarlijks door automobilisten worden gesteld over hun bekeuring via internet af te handelen. Sinds kort gaat in die provincie een procesverbaal vergezeld met een inlogcode waarbij de hardrijder via een website op internet een foto van de overtreding kan bekijken.

Naast de mobiele flitsteams die door gemeentes als verkeershandhavingsmiddel kunnen worden ingezet bepaalt het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) waar (vaste) flitspalen komen te staan. Toen de afgelopen zomer de eerste digitale flitspalen verschenen om effectiever snelheidsduivels bij de kraag te kunnen grijpen heeft de PvdA direct gevraagd wanneer deze digitale flitspalen in Tilburg zouden kunnen worden geplaatst.

Het voordeel van digitale afhandeling wordt bevestigd in het antwoord en komt er op neer dat wanneer overtreders sneller met hun bekeuring geconfronteerd worden voorkomen wordt dat mensen op hetzelfde traject vaker te hard rijden en dat dit de verkeersveiligheid ten goede komt.

Dat daarmee de nieuwe flitspaal er ook snel zal komen is echter nog lang niet zeker want dat  bepaalt de gemeente niet maar het hierbovengenoemde BVOM. Omdat flitspalen een bijzonder kostbare investering zijn worden daarbij strenge criteria aangelegd eer op een traject een flitspaal als handhavingsmiddel verschijnt.

Om in aanmerking te komen moet bijvoorbeeld op objectieve wijze zijn aangetoond dat de verkeersveiligheid in het geding is, d.w.z. op basis van ongevalcijfers en overtredergedrag van weggebruikers. Hoe navrant het ook klinkt: maar dit wil dus niets anders zeggen zeggen dat een x hoeveelheid ongelukken de komst van de flitspaal dichterbij brengt.

In januari 2006 pleitte toenmalig PvdA-kamerlid Aleid Wolfsen al voor celstraffen voor hardrijders die een boete proberen te ontduiken. ‘Een rechter mag dat opleggen in plaats van een boete.’

Vooralsnog zijn verkeersdrempels helaas een noodzakelijk kwaad. Ze zullen zo moeten worden aangelegd dat het openbaar vervoer er geen last van heeft en dat tegelijkertijd de hardrijders onverminderd afgeremd worden.

 

 

 

 

Alle berichten van deze auteur