Geplaatst

Beste raadsvoorstel in 2007

Mijn raadsvoorstel ‘De hangende tuinen van Tilburg’, is landelijk genomineerd als 1 van de 3 beste raadsvoorstellen die in 2006 zijn ingediend. Volgende week wordt de definitieve prijswinaar bekend gemaakt. Ik houd jullie op mijn weblog op Tilburgz op de hoogte…

De verkiezing ‘Het beste initiatiefvoorstel 2007’ is georganiseerd door Raadslid.NU en het Actieprogramma Lokaal Bestuur. Vele raadsleden hebben spannende en originele ideeën om gemeentebeleid te verbeteren, om een speciale doelgroep onder de aandacht te brengen of om de gemeente op de kaart te zetten. De raadsleden die dat lukt door het indienen van een initiatief krijgen vaak alleen in hun eigen gemeente hulde. Raadslid.NU en het Actieprogramma willen dat deze verkiezing raadsleden inspireert om meer initiatieven te nemen door te kijken wat raadsleden in andere gemeenten doen.

Nadat de landelijke vereniging voor raadsleden Raadslid.nu en het Actieprogramma Lokaal Bestuur enkele weken geleden de zoektocht startten naar het beste initiatiefvoorstel van 2007, stroomden de reacties binnen. In totaal werden 30 initiatiefvoorstellen toegezonden. Uit deze inzendingen heeft een vierkoppige jury, bestaande uit Nicoline van den Broek (oud-senator en oud-burgemeester van Heemstede), Victor Eiff (voorzitter Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies), Jaap Paans (voorzitter Vereniging van Griffiers) en Ralph Pans (voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten), drie initiatiefvoorstellen gekozen en genomineerd voor de verkiezing van ‘Het ‘Beste Initiatiefvoorstel van 2007′. De winnaar zal tijdens het landelijke Raadsledencongres op 29 september bekend gemaakt worden.

De initiatiefvoorstellen zijn uitvoerig bestudeerd en beoordeeld op basis van vier criteria: uitvoerbaarheid, financiële onderbouwing, originaliteit en grondige voorbereiding. Bij uitvoerbaarheid werd bekeken in hoeverre het voorstel daadwerkelijk uitvoerbaar is. Slechts enkele van de dertig voorstellen leken in de ogen van de juryleden lastig uitvoerbaar. Ten aanzien van de financiële onderbouwing is het de jury opgevallen dat veel initiatiefvoorstellen een gedegen financiële onderbouwing missen. Het is de mening van de jury dat hier een taak ligt voor de Colleges van B&W om raadsleden meer de ruimte te bieden zich hierbij te laten ondersteunen. Raadsleden dienen hierbij dan wel duidelijk richting aan te geven. Bij originaliteit is niet alleen gekeken naar de originaliteit van het plan, maar ook of het initiatief vernieuwend is en niet slechts voortborduurt op gangbare regelingen of wetgeving. Voorts is gekeken naar de wijze waarop het initiatiefvoorstel is voorbereid. Een aantal initiatiefvoorstellen is grondig voorbereid. Hierbij heeft de jury vooral gelet of in het voorstel alle argumenten en onderdelen, benodigd voor de beoordeling van een initiatiefvoorstel door raadsleden, aanwezig zijn. Komen alle aspecten aan bod? Ook heeft de jury bekeken of voorafgaand aan het voorstel gedegen onderzoek is uitgevoerd.

Uit het jury rapport:

Dit originele initiatiefvoorstel heeft tot doel gehad het stedelijk groen in Tilburg een kwaliteitsimpuls te geven door het effectief en actief bevorderen en stimuleren van de aanleg van (substraat)daktuinen bij bedrijven, kantoren, woningbouwcorporaties en particulieren. Het initiatiefvoorstel is erg origineel, goed uitvoerbaar en goed voorbereid. Het plan kent ambitie omdat het veel verder wil gaan dan de standaard groenvoorziening. Zo brengt het voorstel economische, ecologische en esthetische voordelen met zich mee. Omdat de stad Tilburg veel ambities heeft, vindt de jury het knap dat de indieners erin geslaagd zijn om met hun voorstel bij te dragen aan dit ambitieniveau. Positieve resultaten zijn er reeds geboekt doordat het plan is opgenomen in het groenstructuurplan waardoor het nu structureel geregeld is voor de gehele stad Tilburg. Daarnaast hebben diverse maatschappelijke groeperingen zich volledig achter het plan geschaard, net als de provincie Noord Brabant.

Mijn raadsvoorstel ‘De hangende tuinen van Tilburg’, is landelijk genomineerd als 1 van de 3 beste raadsvoorstellen die in 2006 zijn ingediend. Volgende week wordt de definitieve prijswinaar bekend gemaakt. Ik houd jullie op mijn weblog op Tilburgz op de hoogte…

Alle berichten van deze auteur