Geplaatst

Onder De(n)Uils Vleugels

3 oktober: werkbezoek PvdA Seniorenbeurs

Zaterdag 3 oktober had ook de PvdA weer een informatiestand op de seniorenbeurs. Ditmaal werd deze jaarlijkse beurs voor ouderen gehouden in de splinternieuwe Euroscoop in het Stappegoorgebied. Honderden ouderen kwamen langs voor informatie. Vele gesprekken werden gevoerd en vele suggesties gedaan over wat de PvdA zou moeten opnemen in het verkiezingsprogramma. Daarmee gaat de programmacomissie aan de slag.

 

Maar ook heel gewone en dagelijkse verkeersproblemen werden aan de PvdAdelegatie voorgelegd. Die zijn direct ter hand genomen en de wethouder Verkeer/Vervoer en zijn ambtenaren hebben de afgelopen week al een lijst met vragen voorgelegd gekregen. Sommige zaken zijn zeer snel beantwoord, andere vragen staan nog uit. De naar idee van een mevrouw uit Tilburg Noord te hoge verkeersdrempels vlak achter elkaar op de Haendellaan worden onderzocht, de vraag naar vermeende onveiligheid bij calamiteiten ("Komen we hier wel weg bij brand via Boxdoornerf ?’) is beantwoord en naar de ontsluiting van de Tafelbergstraat/Laarstraat wordt gekeken.Een vraag naar een mogelijkheid om een voetgangersoversteekplaats aan de Lange Witsiebaan aan te leggen is uitgezet.

 

Zeer goedkoop OV voor ouderen en kinderen

Veel senioren waren buitengewoon in hun nopjes over het goedkope Openbaar Vervoer dat er dankzij de PvdA nu in heel Brabant is gekomen. Ofschoon Tilburg eerder de regeling had gratis OV voor 55+ bleek dat nu het OV door de provincie wordt aangestuurd en er gekozen is voor een pilot met zeer goedkoop OV bijzonder veel draagvlak te zijn voor dit nieuwe systeem waarmee 65+ers en 12-ers voor slechts 30 eurocent door heel de provincie kunnen reizen.De senioren lieten omstandig merken hier erg veel plezier van te hebben en dit zeer te waarderen. Hun actieradius is met dit goedkope buskaartje dat een uur lang geldig blijft enorm toegenomen.Ze reizen ermee naar Breda en naar Eindhoven om te winkelen, gaan naar de St. Jan in Den Bosch en naar Zundert naar het bloemcorso, naar tante Jo in Waalwijk en naar Frie van ons Miet in Oosterhout.

Ik word stevig aangemoedigd er toch vooral voor te blijven ijveren dat dit zo moet blijven ook nadat de proef is afgelopen.Dat de proef omgezet moet worden in een vaste service voor de ouderen. Ik ben het roerend met hen eens.Ik had dit wel verwacht en vantevoren poolshoogte genomen bij de provincie hoe het na 1 november als de proef formeel zou eindigen verder zou gaan. Tot mijn grote plezier kon ik hen dan ook vertelllen dat deze einddatum voorlopig is verlengd tot 1 mei 2010.Dat er dan in mei een nieuw wegingsmoment zal plaatsvinden en dat ik in de aanloop daarnaartoe met al mijn PvdAcollega”s in de provincie mijn stinkende best zal gaan doen om het goedkope OV voor ouderen ook na afloop van de proeftijd een blijvend instrument in de provincie te maken.Want een stijging van 38% van busreizigers, dat is me nogal geen resultaat van jewelste.

Zeer goedkoop, vrijwel gratis, OV: we zouden ons als samenleving moeten schamen als we dat onze ouderen zouden ontzeggen. En dat dit zo is vindt ook de(n) oude wijze Uil, ook die vindt het goed:want kijk maar: hij houdt mij onder zijn vleugels………

Tine van de Weyer

woordvoerder verkeer/vervoer PvdA

Alle berichten van deze auteur