Geplaatst

Waarom juist Tilburg in aanmerking zou mogen komen voor gratis openbaar vervoer

Tilburg heeft meer dan welke stad ook in Brabant sinds 1993 met de invoering van het Topticket en sinds 2006 in het nultarief voor 55+ en 12- fors geinvesteerd in het Openbaar Vervoer.Het gevolg is dat het Openbaar Vervoer een grote imagoverbetering heeft gekregen en dat de reizigersaantallen verdrievoudigd zijn.

Van tijdelijk vlak tarief van 1993-1998 (TOPticket ) naar permanent weekend en koopavond vlak tarief vanaf 1999 tot heden en sinds oktober 2006 de belangrijke uitbreiding met het aanbieden van gratis OV voor 55+. Stap voor stap werkt Tilburg zo aan een geleidelijke – en daardoor beheersbare en meetbare – vorm van de invoering van gratis openbaar vervoer voor steeds grotere groepen reizigers.Voor het Topticket reserveerde de gemeente Tilburg zo’n € 650.000 per jaar, terwijl de stad voor de pilot met het GOV € 450.000,- heeft geinvesteerd.
Ervaringen zijn er dus met het vlakke tarief (z.g. TOPticket) en die zijn zeer gunstig als gesteld kan worden dat ongeveer een kwart van alle gebruikers aangeeft anders de auto te hebben gepakt. Ervaringen zijn er eveneens met gratis openbaar vervoer voor doelgroepen (55+ en 12-): een reusachtige groei van 7 naar 24 % in het openbaar vervoer.Nieuwe gegevens zouden kunnen worden gemeten als Tilburg door de Provincie in staat zou worden gesteld om te kunnen inzetten op gratis openbaar vervoer voor iedereen.De diverse trajecten zoals die ook door de Provincie worden aangegeven zouden dan in één stad een uitstekend beeld kunnen geven welke consequenties de diverse vormen van gratis (of bijna gratis) vervoer met zich meebrengt

Deze jarenlange en zorgvuldig geregisseerde inspanning rechtvaardigt het verzoek van Tilburg om in aanmerking te mogen komen voor de belangrijkste pilot waarbij iedere burger gratis gebruik kan maken van het openbaar vervoer. Het is de meest logische stap op de al 14 jaar geleden ingeslagen weg. Want deze langzame en geleidelijke weg is tevens de beste garantie op de zo gewenste duurzame groei van het openbaar vervoer. Gratis openbaar vervoer voor iedereen in Tilburg: niet alleen als beloning voor het voortvarende beleid van geleidelijke en meetbare invoering maar ook en vooral omdat het een logische en vanzelfsprekende volgende stap is op de ingeslagen en beproefde weg en zo nieuwe gegevens kan opleveren.
Tilburg heeft jarenlang fors geinvesteerd in openbaar vervoer. Het is natuurlijk om die reden mogelijk dat daardoor ‘flankerende maatregelen’ zoals o.m. als voorwaarde worden gesteld in de provinciale criteria tot voor kort wat minder uit de verf zijn gekomen of de aandacht niet hebben gekregen die ze verdienen. Die flankerende maatregelen worden sinds vorig jaar in hoog tempo ontwikkeld want niet alleen wordt binnenkort een transferium met een annex fietstransferium aan de Meijerijbaan geopend maar ook zijn sinds vorig jaar alle fietsparkeerplaatsen gratis toegankelijk en daar waar mogelijk voorzien van bewaking.Dat het BD op 17 oktober weet te melden dat het aantal fietsparkeerders in het afgelopen jaar dan ook is verdubbeld is een gevolg van deze maatregelen en laat zien hoe Tilburg stap voor stap werkt aan integrale maatregelen om de stad op een verantwoorde manier bereikbaar te houden.Wethouder Aarts gaf tijdens de provinciale commissievergadering van 9 oktober aan dat Tilburg het geld niet heeft om de proef voort te zetten. Dat klopt in die zin dat alle financiële middelen die bestemd zijn voor het openbaar vervoer sinds kort in handen zijn van de provincie. Alle maatregelen die gemeentes willen nemen om te investeren in openbaar vervoer moeten door de provincie worden goedgekeurd en die beheert ook de portemonnee.
 
De voortvarendheid waarmee het Tilburgse stadsbestuur de implementatie van het gratis openbaar vervoer ter hand heeft genomen, de opgebouwde knowhow hoe ze het beleid in deze vorm geeft, de waardering van de reizigers die o.m. vorm krijgt in de enorme groei: het rechtvaardigt het verzoek om Tilburg in aanmerking te laten komen voor de provinciale pilot om gratis openbaar vervoer voor iedereen uit te voeren ten zeerste.De stap voor stap methode, volgens het succesvolle model van Hasselt, is de meest duurzame weg om op een verantwoorde manier het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren en met meer kans op langdurig succes dan via de hogedrukpan wanneer in één klap het openbaar vervoer voor iedereen gratis is.

 

Alle berichten van deze auteur

Reacties

Eén reactie op “Waarom juist Tilburg in aanmerking zou mogen komen voor gratis openbaar vervoer”

  1. jacques willemen avatar
    jacques willemen

    bussen staan stil
    de tilburgers kunnen gaan lopen
    ook gratis openbaar vervoer