Geplaatst

KIJK UIT, DAAR RIJDT EEN HUIS………

 

Na 9 jaar gepalaver is voorjaar 2008 het Draaiend Huis van John Körmeling op de Hasseltrotonde in Tilburg dan toch eindelijk gerealiseerd. Het kunstwerk heeft van meet af aan de gemoederen in de zesde stad van het land behoorlijk in beroering gebracht. Een vrijstaand rijtjeshuis dat in 20 uur langs de rand van de rotonde draait moet wachtende automobilisten een vervreemding van de werkelijkheid meegeven.  

 

 

Zo vast als een huis?

Vriend en vijand zijn het erover eens: spraakmakend is het in elk geval: het Draaiend Huis dat John Kormeling in Tilburg realiseerde. De emoties lopen ver uiteen: van internationale  juichkreten tot woedende scheldkanonnades vanuit de Tilburgse burgerij. ‘Het is eigenlijk best zonde van de rotonde’,  kopt het Brabants Dagblad op 12 maart veelzeggend. Afkeer en verbolgenheid over deze ‘geldverslindende nepkunst’ op een ‘mooie’ rotonde. Een rotonde die beter af zou zijn met een fraaie fontein of een rozenperk, met een standbeeld desnoods maar zeker NIET met een ronddraaiende doorzonwoning. Verontwaardiging dat het echt niet kan: een huis als kunstwerk zolang er mensen zijn die geen dak boven hun hoofd hebben, die zorg tekort komen of die vanwege schaarste naar de voedselbank moeten. Hoon voor degenen die het in het publieke debat en in de media opnemen voor het kunstwerk en een verbale of digitale lading pek en veren over zich uitgestort krijgen. Dit kan geen kunstwerk zijn want het is gewoon een huis, en ook nog een dat draait, is dan de leus. Huizen horen niet te draaien. ‘Zo vast als een huis’ is het gezegde en er horen gordijnen in en mensen en meubelen , er moet in gegeten worden, geslapen en gevreeën. Maar een huis dat doelloos rondjes draait op een rotonde: de gemeente Tilburg heeft een klap van de molen gehad toen ze hier de portemonnee voor trok met ‘mijn belastingcenten’.Normaliter zijn het de auto’s die rond de rotonde hun draai proberen te vinden. In Tilburg echter neemt een vrijstaande eengezinswoning het stokje over van de wachtende automobilist. Een dergelijk ongewoon gedrag van een rijtjeshuis dat een toonbeeld van zekerheid placht te zijn roept felle reacties op.

Vitaal scharnier

Het huis oogt open en vriendelijk zoals het een doorzonwoning uit de jaren 60/70 betaamt. Het huis is niet bewoonbaar, maar levensecht en bestaat uit een staalconstructie bekleed met gele baksteenstrips en oranje dakpannen. De ramen zijn van gelaagd glas en voorzien van aluminium kozijnen en het draait op zonne-energie. Het centrale deel van de rotonde zal worden ingezaaid met klaprozen, korenbloemen en margrieten. Het zal een haast arcadisch beeld vormen dat een uitdagend contrast zal zijn met de onnatuurlijkheid van het in kunstgras uitgevoerde tuintje dat meedraait met het huis. In het uitsluitend met een eenvoudige trap gemeubileerde huis speelt niet alleen de vervreemding een rol. Körmeling heeft ook de Tilburgse kermis die een van de grootste in Europa is als inspiratiebron gebruikt en de Efteling een paar kilometer noordwaarts waar jaar in jaar uit miljoenen zich door de fantasiewereld laten betoveren. Het kunstwerk refereert naar het historische lint dat werd doorgeknipt toen de rotonde vijftig jaar geleden werd aangelegd en waardoor Hasseltstraat en Hasseltplein voor eeuwig werden gescheiden. Het Draaiend  Huis  als een vitaal scharnier om een symbolische verbinding te maken.

Tilburg aan de wieg van Sjanghai ?

Intenties genoeg maar eerlijk is eerlijk: het is een raar gezicht. Een uit de rij losgesneden doorzonwoning moederziel allenig op een enorme rotonde. Raar, maar ook erg leuk raar. Humor, maar je moet er wel van houden. Van humor dan. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg is ook in Tilburg net als in veel andere steden in Nederland een bekend gezegde. Als je daarop – geveinsd onschuldig – antwoordt dat een rijtjeshuis toch het toppunt van gewoonheid is zijn de rapen gaar. Niet omdat een doorzonwoning nog steeds een droom van velen is maar omdat dit ogenschijnlijk alledaagse huis een kunstwerk is, nep, namaak van een woning, er als twee druppels water op lijkt maar niet is om in te wonen. Hoewel Tilburg zich met het Draaiend Huis weliswaar op de (internationale)kunstkaart heeft gezet en Körmelings eerste idee voor Tilburg, een vuurrode achtbaan met een aantal typisch Nederlandse huizen eraan in opdracht van de Rijksbouwmeester in de komende jaren in Sjanghai wordt uitgevoerd als Nederlands paviljoen voor de wereldtentoonsteliing in 2010, (of hoe Tilburg aan de wieg van Sjanghai staat….): de getergde bevolking spreekt over verkwisting van gemeenschapsgeld.

Desoriëntatie

Het is interessant te speculeren welke mechanismes spelen als de gemoederen zo hoog oplopen en vergelijkingen te maken. Want wanneer onverhoopt de lokale voetbalclub waarvoor miljoenen in de huisvesting zijn geïnvesteerd zal degraderen zal er naar verwachting minder gekrakeel zijn dan nu het geval is met het Draaiend Huis. Wat is er toch aan de hand waardoor kunst zo harteloos, vijandig haast, wordt ontvangen ?Ligt het aan de communicatie en moet een kunstwerk in het voortraject regelmatig via een slimme marketingstrategie gelanceerd worden ? Is de kunstwereld te elitair voor ‘de gewone man in de straat’ ? Het lijkt er op dat de turbulente tijd waarin we leven de intolerantie t.o.v. van het vreemde, het ongekende, het ongewone, dus ook van vernieuwende kunst, doet toenemen.  Dankzij een globaliserende wereld komen zekerheden op losse schroeven te staan. Kunst die desoriënteert – en in het geval van het Draaiend Huis vrijwel letterlijk op drift geslagen lijkt te zijn – bevestigt het onbehagen in een woelige – want veranderlijke – maatschappij.Het meest waarschijnlijke is dat dergelijke ironische en enigszins vervreemdende kunst in vrijwel elke stad of dorp op min of meer vergelijkbare verontwaardiging kan rekenen.

Vakmanschap of kunstenaarschap?

Sowieso is kunst de gemakkelijke stok die voor het grijpen ligt als burgers het overheidsbeleid menen te moeten afkeuren en fungeert ze als glijmiddel voor groter en dieper ongenoegen. Dat een overheid meent te kunnen bepalen waar we naar kijken, hoe we wonen en werken: het nieuwe ego wil dit zelf kunnen uitmaken: ‘Niemand dicteert mij wat er op de stoep wordt gezet en waarvan de overheid beweert dat het kunst is. Dat maak ik altijd zelf nog wel uit’. De gramschap en agressie waar kunst het slachtoffer van  is zijn tekenen van een regenerende samenleving. En al was en is de doorzonwoning in zijn vorm de droom van menig pasgehuwd stelletje: het huis provocatief vermomd als kunstwerk ergert en die ergernis geldt ook het veronderstelde dedain waarmee de kunstwereld ‘ zoiets lelijks’ mag wegzetten.  Minstens de schijn wordt gewekt dat hoe nondescripter het kunstwerk, hoe ongevaarlijker, des te groter de publieke waardering. Dan kan de kwaliteit van het marmer, het fraaie patina, de vrolijke glazuurlaag, het prachtige borstelwerk of die grandioze bouchardeertechniek geprezen worden. Het vakmanschap geniet in sommige contreien beduidend meer aanzien dan het kunstenaarschap.

Santaclaus

In Rotterdam wordt sinds 2004 gesteggeld over Paul McCarthy’s omstreden beeld Santaclaus, beter bekend als ‘Kabouter Buttplug’. Toen in november 2004 de felste discussies hierover in de gemeenteraad werden gevoerd verscheen in NRC een opiniestuk van twee politici uit de hoek van de Christen Unie:……… ‘Waarom zou de overheid innovatieve kunst stimuleren die geen duurzame aansluiting beoogt met een breder publiek?’…… ‘Maar de openbare ruimte is geen expositieruimte voor vernieuwende en experimentele kunst……..’Na de vraagtekens waarom de overheid zo nodig innovatieve kunst wil stimuleren volgt een betoog om meer identiteitsbevestigende kunstwerken te laten verrijzen. ‘Kunstwerken die de geschiedenis levend houden en die de identiteitscrisis waar Nederland mee worstelt kunnen verhelpen’. Kennelijk moet het standbeeld ter meerdere eer en glorie om het verleden recht te doen weer afgestoft: kunst als schaamlap voor de historie, als gedenkteken van helden, opdat wij niet vergeten. In het land dat op het gebied van design met stip op de hoogste sport van de wereldladder staat en dat internationaal aanzien geniet op het gebied van architectuur mag de kunst in het publlieke domen het doen met vertrutting en benepenheid. Juist in tijden waarin burgers zich door het minste of geringste ‘gekwetst’ voelen zullen gemeentebesturen blijk moeten geven van politieke moed en zich niet door conservatisme en regressie laten leiden. Ze zullen  het risico moeten durven nemen dat draagvlak niet van meet af aan vanzelfsprekend is en dat waardering – en gelukkig leert ook dat ons de geschiedenis – langzaam op kousenvoeten kan komen en in de loop der tijd kan ontstaan. Met Santaclaus zal het wellicht goed komen want na vier jaar quarantaine in het museale binnenhof van Boymans zal het 6 meter hoge sculptuur rond Kerstmis geplaatst worden in de omgeving van de Lijnbaan, dat Walhalla van de kooplust, de plek die McCarthy in gedachten had toen hij Santaclaus als commentaar op het consumentisme ontwikkelde.

Doordraaien

En de Rotterdammers weten het nog goed: de consternatie toen het aanvankelijk verguisde beeld ‘ De Verwoeste Stad‘ van Zadkine in 1975 verplaatst moest worden vanwege metrowerkzaamheden: Dat kon niet en dat mocht niet: het bij de onthulling verfoeide beeld had zich in de harten van de Rotterdammers een plaats verworven en na felle protesten werd de garantie gegeven dat het terug zou keren op de  plek waar het stond. Na een maand stond het Draaiend Huis wegens een klein mankement enkele dagen stil. En zowaar: de burgers begonnen te klagen dat het stilstond. ‘Het is wel een raar geval dat draaiend huis maar als het dan moet draaien willen we ook wel zien dat het draait‘, was het commentaar in de krant. Het is het eerste voorzichtige signaal dat het goed gaat komen met de landing van het kunstwerk. Het meest verassende van het huis is dat het soms lijkt of het weg is. De rotonde is zo groot dat je hem van veraf niet in zijn geheel kunt overzien, en dan is het schrikken: het is weg! Het draaiend huis is absoluut geen gewoon huis, het is een Superhuis.

Tine van de Weyer

Bovenstaand artikel is gepubliceerd in het juninummer van BEELDEN, kwartaalblad voor ruimtelijk georiënteerde kunst, jaargang 11, nr.42

 

Alle berichten van deze auteur

Reacties

32 reacties op “KIJK UIT, DAAR RIJDT EEN HUIS………”

 1. GroenLinks-lid avatar
  GroenLinks-lid

  Zucht… gaan we het nou alw

 2. arjen avatar
  arjen

  De auteur van dit artikel ziet blijkbaar zwart voor de ogen. Wat een complete onzin. En dan het beeld van de Verwoeste Stad van Zadkin durven vergelijken met zo'n draaiend huis. Het beeld zou in Rotterdam ooit verguisd en verfoeid zijn? Belachelijk! Rotterdammers van vele generaties hebben het beeld blijvend op hun netvlies en in hun hart. Als kind vierden we in de nabijheid van dat beeld de koninginnedag- en bevrijdingsfeesten, herdenkingen etc. Dat beeld verbeeldt iets; het Draaiend Huis is een slechts een programma-onderdeeltje van het Permanente Tilburgse Feest van het Absurde. En dat in het kwadraat!!

 3. chris avatar
  chris

  Toch is het goed dat Tine (met hoofdletter T) er bij iedereen blijft inwrijven dat het bij uitstek de PvdA is die dit soort dingen bedenkt en uitvoert.
  Volhouden Tine!

 4. bozewolf avatar
  bozewolf

  Kunst ?

  (kwoot)
  K

 5. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @Arjen
  Helaas voor jou Arjen moet ik je melden dat uit de geschiedenis blijkt dat het fantastische beeld van Zadkine dat destijds door de directie van de Bijenkorf aan de stad werd geschonken aanvankelijk weinig genade kreeg in de ogen van de Rotterdammers.
  Maar wellicht was dit nog voor jouw tijd…. 🙂

  'Tijdens de wederopbouw in 1956 kreeg 'het beeld zonder hart' een plaats in het nieuwe centrum bij de Leuvehaven. De reacties waren verdeeld: te macaber om nog mooi te kunnen zijn […] een in hysterische razernij verminkt menselijk lichaam […] moet mijn stad verlamd worden door deze 6 meter hoge bezetene? (de directeur gemeentewerken in 1950).
  (www.cultuurwijs.nl)"

 6. Veerle avatar
  Veerle

  Komrij parafraserend: "Er is geen mooier alibi dan de kunst, geen prachtiger methode om je twijfelachtige produkt een mystieke dimensie te geven. Leer dat een PvdA-raadslid

 7. arjen avatar
  arjen

  Tine, er zal altijd wel sprake zijn van verschil van mening en smaak. Ook het beeld van Zadkin zal wel verzet geoogst hebben. Maar al heel lang is 99% vd Rotterdamse bevolking daar dik tevreden mee.
  Toch gaat elk vergelijk met het draaiend huis op de Hasseltrotonde, verder dan dat, volledig mank. Zoals je eerder aangaf, is er ook volgens jouw een wildgroei van vermeende kunst op rotondes in Nederland (waaronder zelfs social sofa's in de Reeshof). Dus sommige uitingen zullen nooit die brede waardering krijgen.

  Wat een vreemd betoog overigens: alles komt goed met Tilburg.. kijk maar eens om je heen: waar vroeger verzet was, is er nu waardering. Daar praat je werkelijk alles goed mee.

 8. Renee avatar
  Renee

  Vandaag in het BD staat een ingezonder brief van een bezoeker aan Tilburg. Dan lees je ook eens wat een ander ervan vind.

 9. C21H30O2 avatar
  C21H30O2

  Wellicht niet meer actueel, maar ik zal tot in de lengte der dagen de vertroebelde geesten die dit wanstaltige, geldslurpende gedrocht in onze prachtige stad hebben neergekwakt blijven afzeiken! Wat een zinloos idee, terwijl de beschikbare middelen elders hard nodig zijn!

  Maar het trekt toeristen aan; jawel! "Let's visit Tilburg's famous rotating house"… Tuurlijk!

 10. ruevert avatar
  ruevert

  Ook hier weer een "tja" PVD arbeid is volgens mij voor het volk en zorgt dat de minima niet door ambtelijke molens vermorzeld worden. Zorgt voor werk, inkomen en zorg. Dat is haar prioiteit. Overigens geldt dit ook voor de rest van de "linkse" partijen. Zolang jullie met zijn allen bezig zijn met ronddraaiende huizen en lustwaranda's verloochenen jullie allen de basis van jullie partij.
  De klanten van SOZA worden als vuilnis behandeld, daar zou ik mij maar eens druk over maken.

 11. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @ruevert:
  misschien toch vandaag Brabants Dagblad eens doorlezen waarin Tilburg een mooi rapportcijfer krijgt vwb uitvoering WMO. http://www.brabantsdagblad.nl/regios/tilburg woonlasten in Tilburg zijn mede dankzij de PvdA de laagste van heel Nederland.Er zijn in de afgelopen 2 jaar zo'n 4000 arbeidsplaatsen bijgekomen danzij het beleid van dit bestuur.

  en als u kunt aantonen wie in Tilburg als vuilnis wordt behandeld moet u daar vooral melding van maken bij raadsleden. Wel graag naam en rugnummer erbij want anders blijven het slechts ongefundeerde kreten.

 12. ruevert avatar
  ruevert

  Mooie statistieken, waar jullie blind op varen, maar weerspiegelen de waarheid.Er is helaas een grote discrepantie tussen de gewenste waarheid en de realiteit. Daar is maar een mogelijkheid voor de politiek: kom uit de ivoren toren en aanschouw de realiteit. Er bestaat meer dan papieren ge

 13. ruevert avatar
  ruevert

  @tiny
  zo hoort het toch op deze site. Sorry voor het gebrekkige Nederlands. Te snel en niet effe nadenken over hetgeen geschreven is. De inhoud klopt maar… Overigens ben ik niet gebonden aan een politiek partij of voorkeur. Ik ben een Tilburger, die zich ernstige zorgen maakt over wat zich er zoal afspeelt in dit dorp op allerlei gebied.

 14. Hein van der Schoot avatar
  Hein van der Schoot
 15. ruevert avatar
  ruevert

  @ Hein,
  dat is nu weer een voorbeeld dat de politieke realiteit en de werkelijkheid niet meer met elkaar sporen.
  En Vuilnis zal ik nuanceren naar nummer, maar ik zie het verschil niet

 16. arjen avatar
  arjen

  @ Tine: "Er zijn in de afgelopen 2 jaar zo'n 4000 arbeidsplaatsen bijgekomen danzij het beleid van dit bestuur"

  Dromen zijn bedrog Tine. Er zijn er 2300 banen bij gekomen DANKZIJ HET BEDRIJFSLEVEN en dat ondanks het beleid.

 17. ruevert avatar
  ruevert

  @tine,
  Gedurende geruime tijd frequenteer ik deze site om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in dit dorp.
  Hoe snel jij reageert op de jouw partij ongevallige opmerkingen van Arjan, Veerle, Loes en etc. is bewonderenswaardig.
  Echter als een bezorgde burger zijn zorgen uit, kom je alleen maar met de gebruikelijke politieke palov reactie en reageert verder niet op het vervolg van de discussie.
  Wellicht is het niet de bedoeling dat een eenvoudige burger zich druk maakt over het bestuur in zijn stad. Maar dan moet je lid worden van de KVP en dan gaan we met zijn allen weer luisteren naar de pastoor en burgemeester. Die tijden zijn voorbij. Zeker voor de Pvda'er is dit een vreemde gedachte. Of is de PVDA opgeschoven naar het gedachtegoed van het CDA; lak aan iedereen, wij weten wat goed is voor het voetvolk. Dan hebben we de pastoor ingewisseld voor…

 18. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @ Arjen

  en wie o wie zou de bedrijven hebben aangemoedigd zich in Tilburg te vestigen? Wie zorgt ervoor dat economische zaken in Tilburg een voet aan de grond krijgen? Haalt de bedrijven van buiten naar binnen ?

  @Hein

  Vraag Henk maar eens wat ik probeer om hem meer voet aan de grond te laten krijgen.Daar ga ik op dit weblog niet op in. Henk is een fantastische man, die beslist kwaliteiten heeft en die Tilburg moet koesteren. De vraag is in welke vorm dat zijn knowhow het best geborgd kan worden voor de stad.

  @ruevert

  merkwaardig dat je de zesde stad in het land die zich de snelste stijger op de economische ladder blijkt te zijn meent met 'dorp' te moeten betitelen.Tilburg is geen dorp, is een stad met een geweldige potentie,met een vooruitstrevend

 19. arjen avatar
  arjen

  tine van de weyer geplaatst: 08-07-2008
  Wie zorgt ervoor dat economische zaken in Tilburg een voet aan de grond krijgen?

  Echt weer schaterlachen Tine. Pas geleden kwam er nog een brandbrief van het Tilburgse bedrijfsleven over de afdeling Economie van de gemeente die totaal niet functioneerde. Gevolgd door schriftelijke vragen van het CDA, weet je nog? Het CDA dus dat daarmee nog eens een trap na gaf tegen voormalig wethouder Economie Hans Janssen.

 20. ruevert avatar
  ruevert

  Als mensen als Henk Kuiper hun waarde nog steeds moeten bewijzen is dat het failliet van de politiek. Hoe lang is die bevlogen bioloog niet bezig met Tilburg. Als Politiek pik je daar toch de vruchten van. Maar JA de ambtenaren en de stukken die jullie krijgen betogen het tegendeel. Raad, ook in dit geval de stukken die jullie lezen zijn niet altijd realistisch.
  En als je als raad niet boven het niveau van een dorpsraad uitstijgt en alle signalen op allerlei gebied op basis van de aangeleverde stukken ontkent, geen contact meer hebt met de realiteit, dan ben je gewoon onderdeel van een dorp waar projectontwikkelaars en slimme lieden bepalen wat jullie moeten zeggen en doen.
  Lees maar de reactie op "niets nieuws onder de zon"

 21. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @Arjen
  lullig toch h

 22. arjen avatar
  arjen

  Wat de laatste reactie van je betreft, ben ik het met je eens Tine.

 23. ruevert avatar
  ruevert

  @Tine,
  toch jammer dat je de ingeburgerde politieke reflex van ontkennen en wegwuiven hoog in het vaandel hebt staan. Serieuze problemen niet aanpakken en een duidelijk standpunt op triviale onderdelen van het beleid. En dan nog verbaasd zijn dat de kiezer, jullie broodheer, zijn toevlucht zoekt bij de SP en LST. Een raad kom uit de toren van zelfgenoegzaamheid en bekommer je over de werkelijke problemen in de stad. Een draaiend huis is exponent van hoe ver de PVD Arbeid is afgedwaald van de man in de straat. Of ga op deze weg door en de gewone man/vrouw kiest dan gewoon voor SP of LST

 24. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @ruevert

  lees vwb het huis en de geschiedenis ervan mijn column : ach een mooie vrouw….

 25. C21H30O2T avatar
  C21H30O2T

  Reuvert zegt -terecht- waar het op staat! En als Reuvert zegt dat er mensen als vuilnis worden behandeld bij SOZA, kan ik Tine van de Weyer desgewenst ook nog van wat andere voorbeeldjes voorzien als het gaat om hoe de overheid (met de PvdA aan het roer) haar burgers als vuilnis behandeld!

  "…en als u kunt aantonen wie in Tilburg als vuilnis wordt behandeld moet u daar vooral melding van maken bij raadsleden. Wel graag naam en rugnummer erbij want anders blijven het slechts ongefundeerde kreten."

  Alsof u er vervolgens iets aan zult doen zeker?! Vind u het erg als ik een rondje oversla? Ik geloof niet zo heel erg meer in de PvdA…

  Heeft wat te maken met zaken zoals een onderzoek naar deelname aan de "nieuwe oorlog", volledige medewerking aan de EU bij het op ondemocratische wijze invoeren van de EU-grondwet (welke naam het werkje ook mag hebben), meewerken aan volstrekt inhumanitair (ja Mw. de Weyer; u leest het goed) zorgsysteem waarbinnen de farmaceutische industrie door de overheid wordt gefaciliteerd over de rug van het volk exorbitante winsten te maken.

  Jullie schermen met papieren feiten, statistieken en rapportcijfers. Als het met 60% goed gaat wordt de 40% die in de ellende zit gewoon vergeten, want "we hadden een voldoende"!

  Bovendien mag Reuvert schrijven wat hij wil en is het aan hem naam en rugnummer te vermelden, niet aan u hem hiertoe te verplichten. Ook al kiest hij hier niet voor, lijkt het me toch een klein beetje ongepast om zijn relaas af te doen als "loze kreten".

  Illuistreert desalniettemin op kostelijke wijze hoe door de PvdA naar de burger wordt geluisterd. Reuvert maakt zich terecht zorgen, maar uw reactie verzandt in onzin als Tilburg's geweldige groei op de economische ladder: opvallend genoeg betekend dat tegenwoordig geenszins dat het met de gewone man ook beter gaat!!

 26. ruevert avatar
  ruevert

  @ Tine,
  ik heb het gelezen en van commentaar voorzien. Maar helaas wordt mijn verhaal extra bevestigd. Jullie doen het bijna raadsbreed

 27. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Wat een commotie als je een inhoudelijk artikel op dit weblog publiceert welk eerder in een landelijk blad is verschenen……. Werkelijk alles wordt uit de kast gehaald: Het varieert van oorlogen in Irak, tot Tilburgers die volgens bloggers in de lokale kliko terechtkomen tot weet ik wat al niet.

  In het algemeen doet Tilburg het als stad in vegelijking met de meeste andere steden in mijn ogen uitstekend. De stad kent verhoudingsgewijs minder werkeloosheid dan veel andere steden, heeft de achterstand van een verloren gegaan textielverleden op een geweldige manier weten in te halen en trekt zich als een soort Baron van Munchhausen aan de eigen haren uit het moeras omhoog. In de 38 jaar dat ik me nu inwoner van deze stad mag noemen heb ik dat van het begin af mee mogen maken. Toen ik hier in 1970 aankwam zag ik links en rechts de fabrieken gesloopt worden, woonde ik in de arbeiderswijken overal in de stad, en zag ik in de loop der jaren hoe de stad op een wonderbaarlijke manier als een feniks uit de as wist te herrijzen, hoe ze een nieuwe dynamiek heeft gevonden, nieuwe sporen heeft uitgezet om de economie en de cultuur een vitaal elan te geven, nieuwe Tilburgers aan zich heeft weten te binden. Arm en rijk,uit allerlei werelddelen,jong en oud, een stad met een rijkdom aan culturele diversiteit, Met Fuji, Epson en Versteijnen en andere logistieke (en buitenlandse) bedrijven die zich hier willen vestigen en waardoor Tilburg zich met recht het kloppend hart van werkend Brabant mag noemen.

  Ik tel mijn zegeningen in deze stad met al haar kansen en mogelijkhedenen en met haar geweldige culturele en sociale voorzieningen te mogen wonen en werken. Dit zeg ik niet als raadslid maar gewoon als burger in een stad waar ik voor meer dan 100% in geloof, en waarin ik me na al die jaren van keihard werken om in een moeilijke sector als het cultuurbedrijf het hoofd boven water te houden me beschikbaar heb gesteld voor het openbaar bestuur. Hetgeen ik van ganser harte wil doen, waarbij ik kritiek en discussie nooit of te nimmer uit de weg wil gaan en waarbij ik zo enorm graag een constructieve manier van denken zou willen bevorderen.

  Als het over kunst gaat: er is op jaarbasis een minimaal percentage (

 28. Renee avatar
  Renee

  Een vraagje: wat is het criterium als je iets kunst wil noemen ? IS dat het praatje van de kunstenaar zelf? Of misschien de prijs van het te maken kunstwerk? Of is het smaakafhankelijk?

 29. Hein van der Schoot avatar
  Hein van der Schoot

  T CITYMARKETING

  In Tilburg zijn op een eigenaardige manier de bakens verzet. De Levensboom werd gekapt en nu is dan een ronddraaiend huis het visitekaartje van de stad. Niet de mens en de natuur staan nog centraal, maar materie, kunst en commercie. De manier waarop in Tilburg van bovenaf een anti natuuraanpak wordt gepromoot en aan T city marketing wordt gedaan gaat ver.
  In het aprilnummer van Tilburg Magazine zegt bijvoorbeeld de bedenker van het ronddraaiende huis, K

 30. ruevert avatar
  ruevert

  @Tine,
  met dank aan brokx. Zijn tomeloze, brute, nietsontziende dictatoriale aanpak heeft er voor gezorgd dat dit dorp niet is weggegleden naar een derderangs stad. Johan heeft dat op zijn manier, na een aarzelend begin, voor mijn gevoel verder uitgebouwd. Maar dit ter zijde.
  Het draait niet om een draaiend huis. Het draait om het mandaat dat de politiek al lang kwijt is, brute mannen zoals Brokx konden dit nog op eigen titel enigszins camoufleren. Als het mandaat terug is, keert vanzelf de realiteit terug, wordt zo'n draaiend huis op zijn merites en toegevoegde waarde beoordeeld. En niet meer Art for Art sake,zoals nu het geval is.
  Persoonlijk vind ik het idee/concept wel interessant maar de uitvoering verschrikkelijk.

 31. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @Ruevert

  Ik bespeur in je reactie iets minder venijn dan gebruikelijk. Laat ik dan ook maar met een grapje reageren.
  Als in de 20e eeuw de 'brute, dictatoriale man'(lekkere vent moet dat zijn….:) zo kom je ze niet veel meer tegen in een gemancipeerd land) bepaalde wat goed is voor de stad/samenleving heb je er dan bezwaar tegen dan in de 21e eeuw eventueel een 'charismatische vredelievende vrouw' aan het roer zou komen te staan?

  Of zijn het werkelijk alleen de ijzervreters (die zijn er overigens ook onder vrouwen, neem Thatcher, Merkel enz.)die het vertrouwen van de bevolking kunnen winnen?

 32. Hein van der Schoot avatar
  Hein van der Schoot

  @ ruevert

  Het beste is dat een 'tomeloze, brute, niets ontziende, dictatoriale' leider Tilburg verder opstuuwt in de vaart der volkeren, toch?