Geplaatst

PvdAdoel 10.000 banen 2006-2010: perfect op schema.

In 2006 beloofde de PvdA de Tilburgers een groei van 10.000 banen.
In 2009 komt de verzilvering van die belofte in beeld.In drie jaar zijn er 7.600 banen bijgekomen


Bijzonder is dat in 2009 ondanks de economische crisis de werkgelegenheid in Tilburg is toegenomen met 1.250 banen.
Het blijkt dat met name de gezonds- en welzijnszorg,(650 banen) de bouwnijverheid (450) en het onderwijs (400) de grootste groeiers zijn.Wel zijn flinke dalingen te zien in de industriële werkgelegenheid en in de sector verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening.
De meetperiode loopt van april 2008 tot april 2009 en is uitgevoerd door het team Onderzoek en Informatie van de gemeente Tilburg.

Alle berichten van deze auteur