Geplaatst

PersoonlijkGerichtBericht aan Mark Rutte

Rutte en zijn kabinet plegen kaalslag in de zorg. De PvdA heeft daar schoon genoeg van en gaat in de aanval. Rutte moet afblijven van het Persoonsgebonden Budget (PGB). Mensen die zorg nodig hebben hebben recht op een persoonsgebonden budget (PGB). Zij zijn prima in staat zelf de zorg regelen die zij door ziekte, handicap of ouderdom nodig hebben. Ze krijgen een geldbedrag waarmee zij zorg, hulp of begeleiding kunnen inkopen.

Ondanks zijn eerdere beloften hierover is dit als het aan Rutte ligt straks verleden tijd en krijgen mensen alleen nog een PGB als ze een indicatie hebben voor verblijf in een zorginstelling. Thuis blijven wonen is dan voor veel mensen verleden tijd.

De PvdA verschilt in dit opzicht fundamenteel van mening met Rutte c.s. en staat juist voor zorg dicht bij de mensen. Bij voorkeur bij de mensen thuis of op wijkniveau. Daar waar je je goed voelt én daar waar de zorg het goedkoopste is. Het is vijf voor twaalf: er dient door allen die vinden dat zo echt de verkeerde kant uitgaat een dringende oproep aan Rutte te worden gedaan om zich aan zijn woord te houden en mensen die zorg nodig hebben niet in de kou te laten staan.

Met een Persoonlijk Gericht Bericht (PGB) aan Rutte kunnen burgers laten weten hoe ze over deze bezuiniging denken.  Laat je Persoonlijk Gericht Bericht (PGB) aan Rutte achter op:

www.persoonlijkgerichtbericht.nl

 

Deel je zorgen a.s vrijdag 28 oktober met Job Cohen en Tweede Kamerlid Agnes Wolbert bij het politiek café ’Zorg en Welzijn’ dat PvdA Tilburg op van 17.00-18.30 u organiseert in Café Philip Heuvel 38 Tilburg.

Ook na vrijdag is reageren mogelijk op www.persoonlijkgerichtbericht.nl

 

Dit is wat Mark Rutte wil:

Het kabinet is van mening dat het pgb voor langdurige zorg te duur wordt en vindt dat er minder mensen in aanmerking mogen komen voor een persoonsgebonden budget (pgb).Vanaf 1 januari 2012 kan een pgb alleen nog aangevraagd bij een indicatie voor verblijf in een zorginstelling.

Wie op 1 januari 2012 een pgb heeft zonder verblijfsindicatie kan het pgb  nog tot 1 januari 2014 houden. Daarna is het einde oefening. Dit geldt ook bij een eventuele herindicatie. Het kabinet Rutte is van mening dat in de huidige situatie verantwoorde zorg niet altijd is gegarandeerd.

 

1.

De belangrijkste maatregelen van Rutte c.s. zijn:Veranderingen in het persoonsgebonden budget (pgb) met als doel minder mensen met een pgb ( te duur)

2.

Geen pgb, wel zorg in natura  Dwz: wie geen pgb meer kan aanvragen, heeft recht op zorg in natura. Daarvoor is een  AWBZindicatie nodig zonder Verblijf. Bij zorg in natura bepaalt de zorgaanbieder in overleg hoe en in welke vorm de zorg verleend wordt.

3.

Verantwoordelijkheid  begeleiding van mensen met een handicap of met problemen gaat over naar gemeenten

Dwz: mensen die begeleiding nodig hebben, krijgen die zorg vanaf 1 januari 2013 van de gemeente, via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Het gaat hier om begeleiding van:

 • mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking;
 • ouderen met somatische of psychogeriatrische problematiek;
 • volwassenen met psychiatrische problematiek;
 • jeugdigen met psychiatrische problematiek in combinatie met opvoed- en opgroeiproblemen.

Met één uitzondering:het pgb voor begeleiding blijft behouden tot 1 januari 2014 als iemand een AWBZ-indicatie heeft voor persoonlijke verzorging en/of verpleging én meer of minder zorg/verpleging wil ontvangen.

4.

Aanpassing !Q norm

Zwakbegaafden hebben nu nog recht op AWBZ-zorg als zij naast hun verstandelijke handicap andere medische en/of sociale problemen hebben. Daarbij wordt het IQ gebruikt om het recht op zorg te bepalen. Deze IQ-norm wordt aangepast. Hoe deze maatregel vorm zal krijgen wordt nog uitgezocht.Daarom is invoering ervan uitgesteld tot 1 januari 2013.

5.

Wonen en zorg worden gescheiden.

Vanaf 1 januari 2014 gaan mensen die in een verzorgingshuis verblijven, huur betalen voor woonruimte. Als doekje voor het bloeden wordt de eigen bijdrage lager en is er mogelijk recht op huurtoeslag. Volgens het kabinet stimuleert deze maatregel zorginstellingen meer rekening te houden met de wensen van bewoners.

6.

Tijdstraject en wetgeving pgb

De regels rond het pgb zijn nu nog vastgelegd in een subsidieregeling. Er is  wetgeving voor het pgb in voorbereiding. Halverwege 2012 zal er een  wetsvoorstel naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Dit is wat Job Cohen wil:

 WMO

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (2007) is vastgelegd dat alle mensen met een beperking mee moeten kunnen doen in de samenleving. Het gaat hierbij dan om ondersteuning vanuit gemeenten aan ouderen en mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. De PvdA wil dat de WMO de mogelijkheid biedt om het welzijn van mensen te verbeteren en mensen daadwerkelijk te laten meedoen in de samenleving.

1.

De PvdA vindt het belangrijk dat thuiszorg samenwerkt met andere organisaties in de wijk zodat de mensen die hulp of zorg nodig hebben, steeds dezelfde vertrouwde mensen over de vloer krijgen. Marktwerking stimuleert eerder onderlinge concurrentie dan samenwerking op basis van vertrouwen in elkaar. De PvdA wil dan ook van de verplichte Europese aanbestedingen af en wil de concurrentie tussen zorginstellingen tegengaan.

Het begin is er want de regering heeft in 2010 al moeten toegeven dat Europese aanbesteding van thuiszorg  niet verplicht is.

2.

De Wmo wordt door de PvdA wel eens ‘onze buurtwet’ genoemd, omdat gemeenten via de Wmo kunnen investeren in het opnieuw opbouwen en stimuleren van contacten tussen mensen in de buurt. Het bevorderen van sociale samenhang, van verantwoordelijkheid nemen voor elkaar is daarin erg belangrijk.

3.

De PvdA vindt dat gemeenten via gesprekken bij de mensen thuis moet inventariseren waar cliënten van de Wmo behoefte aan hebben.

4.

In plaats van slechts eenzijdig te indiceren vindt de PvdA dat gemeenten moeten zoeken naar collectieve oplossingen. (Liever een boodschappenbusje waar mensen elkaar ook ontmoeten, dan individuele boodschappenbegeleiding)

5.

De PvdA is voorstander van het ‘Nieuwe Welzijnswerk’, dat de onderlinge verbinding en de eigen kracht van mensen stimuleert.

6.

De PvdA vindt het van belang dat gemeenten meer aandacht besteden aan het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers.

7.

De PvdA wil de menselijke maat terug en heeft er daarom voor gezorgd dat de wijkverpleegkundige weer terug is in de wijk. Deze wijkverpleegkundigen moeten altijd dichtbij zijn en goed contact hebben met de huisarts.

8.

Veel arbeidsgehandicapten moeten aanspraak doen op verschillende regelingen (WAJONG, WSW, AWBZ, WMO) om te kunnen participeren. De PvdA zet zich in om deze regelingen en de daarbij behorende indicatiestellingen zo snel mogelijk te stroomlijnen.

9.

Er moet één loket en indicatiestelling komen, zodat er voor deze mensen eenduidigheid en duidelijkheid komt.

Lees de specifiekePvdA bijdragen over de PGB op deze pagina’s:

http://nu.pvda.nl/berichten/2010/12/Bezuiniging-pgb-blijft-overeind.html

http://nu.pvda.nl/berichten/2010/11/PvdA-voorkomt-korting-PGB.html

http://nu.pvda.nl/berichten/2010/11/Tweedeling-in-zorg-wordt-vergroot.html

 

en laat een bericht voor Rutte achter op:

www.persoonlijkgerichtbericht.nl

 

 

 

Alle berichten van deze auteur

Reacties

7 reacties op “PersoonlijkGerichtBericht aan Mark Rutte”

 1. Ruevert avatar
  Ruevert

  @Tine,  
  een euro kun je maar een keer uitgeven. Wat mij betreft gaat die uiteraard naar de zorg. Dit betekent wel dat die euro afgetrokken wordt van allerlei andere ook gesubsidieerde zaken.Kwestie van prioriteit.

 2. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  Uiteraard @ruevert, kan die euro maar 1x worden uitgegeven. maar volgens de berekeningen die wij hebben gemaakt zijn we met zijn alllen duurder uit met systeem Rutte dan met de voorstellen die wij doen op zorgterrein.

 3. Marg Vlemmix avatar
  Marg Vlemmix

  Daar zijn we mooi klaar mee, dit is de eerste keer dat ik op dit mooie nieuwe en verse tilburg.z kom, en het is meteen alweer goed raak.

  Waarom? Ik ren me een ongeluk, een partner met kanker, een moeder die in het Elizab.Ziekenh. is,en ik ben een fanatieke oppasoma ZONDER dat die enige vergoeding vraagt of ontvangt, maar door dat rennen en vliegen ben ik nu eindelijk weer op mijn streefgewicht, tot de betere tijden misschien ooit nog komen. Niet meer dus als ik dit lees…En echt Tine, ik kreeg een brief van het CIZ, wat moet ik ermee doen, in de map dus maar. Niet iedereen weet hoe het een en ander in zijn werk gaat, ik dus niet, en ik ben niet dom, alleen maar heel erg moe van dat gejengel in den Haag. En sorry, PvdA stem ik niet meer, daar ben ik eerlijk over. Vragen om uitleg te geven heeft geen zin, over een paar weken kan ik wel weer een vrije minuut vinden, het cultuurcafé gaat ook al mijn neus voorbij…grrr….

 4. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Zal ik je veelzeggende reactie op dit weblog kopieëren naar http://www.persoonlijkgerichtbericht.nl ? want daar hoor ie thuis lijkt me.

  en dat je niet om tekst en uitleg van brief CIZ vraagt waar je recht op hebt is doodzonde. Juist iemand die slim is (wat jij bent) weet dat assertiviteit het beste wapen is als er aan je kop wordt gezeikt. Uit die map dus met die brief en laat ze je duidelijk maken waar je recht op hebt.

 5. Ruevert avatar
  Ruevert

  Het CIZ, weet ik uit persoonlijke ervaring, de vlees geworden bureaucratie. Zonder compassie of menselijkheid gaan zij als wilden tekeer. Ongrijpbaar, anoniem en vooral totaal boven de wet verheven. Maar ja het is door de politiek gecreëerd gedrocht.

 6. Tom Pijnenburg avatar
  Tom Pijnenburg

  Heej Ruevert, maak eens een Gravatar aan. Ik wil je wel eens zien.
  https://www.tilburgz.nl/2011/10/29/maak-een-gravatar/

 7. Marg Vlemmix avatar

  Na het weekend zal ik me daar eens in gaan verdiepen…op jouw advies…(overigens bedankt voor het compliment) maar het bericht doorsturen? Nee, ik kan me niet voorstellen dat het iets uit zal halen…..