Geplaatst

Vergroening geluidsschermen Spoor

Op 19 september jl. bracht de commissie Fysiek een inspirerend werkbezoek aan de Spoorzone. Tijdens een wandeling over het Van Gend en Loosterrein werd de commissie door natuurvorser Henk Moller Pillot uitvoerig geïnformeerd over de natuurwaarden van het braakliggende terrein. Helaas werden we toen ook geconfronteerd met flinke verloedering.

Want langs vrijwel het volledige spoor dat dwars door de stad loopt zijn alle geluidsschermen besmeurd met graffiti. Het is geen fraai beeld en het is zeker geen visitekaartje als bezoekers de stad per trein binnenkomen. Maar de verloederde geluidsschermen zijn vooral ook niet bevorderlijk voor de toekomstige herontwikkeling van het gebied. Niemand wil een huis of etage kopen met uitzicht op afgeleefde en ontsierende geluidsschermen.

 

Nu de Spoorzone van industrieterrein moet transformeren naar woon- en werkgebied is hét moment aangebroken met ProRail in gesprek te gaan om de verloedering te keren. Vanuit esthetisch, ecologische en milieutechnisch oogpunt zou daarbij een begroeiing van de geluidsschermen het meest wenselijk zijn. Ook de graffiti wordt daarmee blijvend geweerd. In diverse steden zijn de geluidsschermen langs het spoor al sinds jaar en dag vergroend.

 

Tilburg heeft het als stad zelf het goede voorbeeld gegeven door aan de stadszijde van de geluidsschermen al op zoveel mogelijk plekken beplanting aan te brengen en het wordt tijd dat ook Prorail inziet dat het bedrijf hierin haar verantwoordelijkheid zal moeten nemen. Geld is er bij ProRail genoeg, gezien de 1,1 miljard euro die nog op de plank ligt.

 

Wij stellen u dan ook de volgende vragen:

 • Welke visie hebt u op de hierboven geconstateerde verloedering?
 • Welke bijdrage levert vergroening van de geluidsschermen, via beplanting, in uw ogen aan de leefkwaliteit langs het spoor?
 • Hoe zet u in uw gesprekken met ProRail in op vergroening van de geluidsschermen?

 

Namens de PvdA

Tine van de Weyer

Woordvoerder mobiliteit/groen

 

Alle berichten van deze auteur

Reacties

5 reacties op “Vergroening geluidsschermen Spoor”

 1. Cenk avatar
  Cenk

  Guerilla Gardening!

 2. Paulvan Est avatar
  Paulvan Est

  Dag Tine,

  Elckerliek-ziekenhuis Helmond heeft een met groen bekleedde parkeergarage. Iets voor de ophanden zijnde vernieuwing en vergroting van de fietsparkeercapaciteit op Tilburg-centraal? Bij ontwerp / aanpassingen meenemen, dan kost het niets extra's. Gemeente en Prorail overleggen momenteel over hoe de uitbreiding plaats zal vinden, dus qua timing kan het niet veel beter.

 3. Henk Kuiper avatar
  Henk Kuiper

  Bioloog Moller Pillot wordt hier weliswaar ten tonele gevoerd, maar waar die dan op heeft gewezen? Het doet me weer denken aan wat Moller Pillot met de gemeente meemaakte in de Adviescommissie Stedelijk Groen. Al na een jaar dreigde hij er uit te stappen. Daarna kwam de gemeente zelf al met het besluit om de Commissie op te heffen, maar desondanks wilde het IVN toch nog het signaal afgeven dat ze er met hun vertegenwoordiger Moller Pillot voor die tijd zelf al uitstapten. En niet omdat de Commissie binnenkort toch opgeheven wordt. In het laatste Milieucafé dachten mensen en naar ik hoorde ook de op het podium genodigde Henk Moller Pillot dat het met name daarover zou gaan: waarom uit de Adviescommissie Stedelijk Groen gestapt. Maar dat kwam zelfs helemaal niet aan de orde hoorde ik later, zoals eerder het feit dat Henk Kuiper bij de behandeling van de Nota Biodiversiteit zelfs de raadszaal uit was gestuurd, laat staan de verdere wapenfeiten daar toen omheen. Hoe lang nog blijven we om de echte problemen heen draaien, het publiek voor de gek houden met wat gemier in de marge en de aandacht verder afleiden naar onbeduidende bijzaken?

 4. bertus avatar
  bertus

  wel jammer dat de staat t spoor verkoopt aan prorail ed, hadden ze tog mooi zelf die 1.1 miljard kunnen hebben, voor bijvoorbeeld onderwijs ofzo..

 5. Paulvan Est avatar
  Paulvan Est

  Ja Henk, er valt nog een stad te winnen!