Geplaatst

Er zijn 4 van de 10 huidige fractievoorzitters die geen lijsttrekker zijn geworden maar wel beschikbaar zijn voor een nieuwe termijn in de raad. Het zou een aardige gedachte zijn als zij eens wat meer aandacht kregen en stemmen naar zich zouden toehalen.

De lezers van TilburgZ zullen allemaal wel bewust hun keuze maken en zich niet alleen laten leiden door de volgorde van de lijsten van de deelnemende partijen. Maar zijn de burgers hier ook van op de hoogte? Welke niet-lijsttrekkers genieten (enige) bekendheid bij de kiezer? En zou het niet een leuk idee zijn geweest om een debat te organiseren tussen de nummers 2 van de lijsten? Is dit een kans voor de verkiezingen van 2014 om meer spanning tijdens de verkiezingen te krijgen.

De 3 huidige fractievoorzitters die geen lijsttrekker zijn maar op nummer 2 staan zijn: Veerle Slegers (SP), Roel Lauwerier (VVD) en Ruud van Esch (D66). En dan hebben we nog een 4de fractievoorzitter die op nummer 3 van zijn partij staat: Auke Blaauwbroek (PvdA). Dat is toch zeker geen slecht rijtje. En wellicht mogen we nog de nummer 6 van zijn nieuwe partij meenemen: Marcel van den Hoven (AB/CDA).

Het is bekend dat zittende fractievoorzitters gewend zijn om op het scherpst van de snede hun mening te geven en in het politieke debat al jaren kleur te bekennen. In de raad kan je geen stemming overslaan als je even geen mening hebt. Bij alle besluiten is het enkel Ja of Nee.

Doen we dan de nieuwkomers onder de  partijen niet tekort, omdat zij geen huidige fractievoorzitter hebben en zeker niet de luxe om hem of haar op nummer 2 te plaatsen? Het geeft wel een duidelijk verschil aan! Hoe sterk zijn de nummers 2 van deze lijsten werkelijk?

Tenslotte nog de bijzondere positie van GroenLinks. De huidige fractievoorzitter staat wel op nummer 1 maar keert zeker niet terug in de raad. Dat heeft tot gevolg dat de beoogde toekomstig fractievoorzitter op nummer 2 van de lijst staat: Paulus Oerlemans. En verdient hij dan niet meer steun dan zijn lijsttrekker die alleen wethouder wil worden? De kiezer mag het zeggen. Overigens teken ik hierbij nog aan dat Marjo Frenk weigerde om als plv voorzitter bij het afscheid van Ruud Vreeman namens de hele raad een korte toespraak te houden. Zij kon zich niet verenigen met het raadsbesluit en deed daarom een woordje op eigen titel. Hoe moet dat straks dan als wethouder binnen een collegiaal bestuur van de stad? Joost mag het weten.

Nogmaals een debat van nummers 2 zou wel spannend geweest zijn: Marieke Moorman (zittend wethouder), Erik de Ridder (aankomend wethouder), Veerle Slegers (geen blad voor haar mond), Roel Lauwerier (duidelijker dan Joost), Paulus Oerlemans (hoe groen wil je het hebben), Ruud van Esch (verkiest de inhoud) en 6 redelijk onbekende 3 vrouwen en 3 mannen die zomaar belangrijk zouden kunnen worden voor de stad Tilburg (zeker als de lijsttrekker na een slechte uitslag direct de biezen pakt). Overigens ook nog eens 5 vrouwen van deze 12 kandidaten! Ook voor D66 was het eerst de bedoeling om een vrouwelijke kandidaat op nummer 2 te plaatsen maar de zittende fractie heeft binnen de partij laten zien aan de juiste weg te timmeren en laten we dit na 3 maart met tenminste 6 raadsleden voortzetten.

Laat ik deze laatste weblog als fractievoorzitter besluiten met een toost op de nummers 2! Hoezee!!