Geplaatst

Wij willen geen 12 maanden uitverkoop in de binnenstad

De voorlichtingsavond over de mall is door de hele D66-fractie bezocht. Na enkele presentaties konden de aanwezige raads- en commissieleden vragen stellen over de ontwikkeling. Het is de bedoeling dat de raad zich in oktober uitspreekt over de haalbaarheid van het plan dat daarna verder zal worden onderzocht. Is dat de invloed van de SP binnen het college?

Heeft D66 Tilburg al een (vooringenomen) standpunt over de mall? Nee, we gaan eerst het debat met de burgers en ondernemers van de stad aan en kijken ook naar aangrenzende belangen.

De voorlichtingsavond over de mall is door de hele D66-fractie bezocht. Na enkele presentaties konden de aanwezige raads- en commissieleden vragen stellen over de ontwikkeling. Het is de bedoeling dat de raad zich in oktober uitspreekt over de haalbaarheid van het plan dat daarna verder zal worden onderzocht. Is dat de invloed van de SP binnen het college? De PvdA heeft het plan al omarmd, want anders zou het helemaal niet aan de orde zijn. Over de randvoorwaarden moet dan nog wel een goed debat gevoerd worden. Maar de werkgelegenheidsaspecten zijn voor de PvdA de reddende engel voor het nog steeds niet bekend gemaakte 4000 banenplan. En GroenLinks is niet groot genoeg voor een 3 partijen-meerderheid van het college in de raad en zou zelfs tegen kunnen stemmen zonder dat het plan in gevaar komt. Maar stapt GroenLinks in dat geval ook uit het college? En de VVD laat de eigen wethouder economie niet in de steek. Hij is een voorstander, zo bleek nog eens uit de voorlichting. Dus ligt de bal bij de SP en de plaatselijke leiders zitten nu in het college. Johan’s wil is wet bij de SP, dus kan de SP in de raad voorstemmen en later in het college om hem moverende redenen de voortgang nog altijd blokkeren.

De D66-fractie is klaar voor het debat over de mall. Het commissielid Ben Besselink is goed thuis in de economische ontwikkeling in Midden-Brabant, het fractielid Bram Keijsers kent de principes van de ruimtelijke ordening en het commissielid Peter van Gool ziet de maatschappelijke kant. Dat moet wel een weloverwogen D66-standpunt opleveren. Tijdens de voorlichting hebben we vragen gesteld over het voorliggende plan, de status en de verhouding tussen bestaand en vernieuwend aanbod. Daarnaast zijn we dieper ingegaan op ‘de prijs’ die de ondernemers in de mall voor hun producten gaan rekenen. Mogen we prijsvechters verwachten? Kunnen de andere winkelcentra nog goed concurreren? De projectontwikkelaar richt zich op de bovenkant van de marktsegmenten maar verwijst slechts naar de huurcontracten om ongewenste ontwikkelingen in de toekomst tegen te gaan. En denkt dat de zittende winkeliers in de binnenstad nog wel een buffer hebben…….. hetgeen niet goed kan worden onderbouwd.

Het gerecht dat opgediend werd, heeft inderdaad verder onderzoek nodig. Het is nog vrij smakeloos. De ingrediënten zijn nog niet vastgesteld. En toch moet de raad al in oktober de instemming met de haalbaarheid geven. Dat vereist een concreter inzicht in de criteria die hiervoor moeten gelden. Wat is nog wel acceptabel en wat beslist niet? Waarom zeggen we op dit moment ‘go – no go’?

Heeft D66 Tilburg al een (vooringenomen) standpunt over de mall? Nee, we gaan eerst het debat met de burgers en ondernemers van de stad aan en kijken ook naar aangrenzende belangen. Het lokale Verkiezingsprogramma 2006-2010 biedt weliswaar voldoende aanknopingspunten (meer ondernemen, groei van de stad) maar we gaan een integrale afweging maken. Harde garanties zijn nodig voor de aan te leggen infrastructuur, de gewenste flankerende maatregelen, het veilig stellen van de investeringen in andere projecten (zoals de Spoorzone) en de wensen van burgers die in de voorlichting alleen maar gezien worden als consumenten.

Reacties

4 reacties op “Wij willen geen 12 maanden uitverkoop in de binnenstad”

 1. arjen avatar
  arjen

  @ Ruud schrijft: “De voorlichtingsavond over de mall is door de hele D66-fractie bezocht”

  Zijn jullie nu ook EENsgezind over de mall?

 2. Johan van den Hout avatar
  Johan van den Hout

  Beste Ruud,

  Even niet als wethouder maar als vermeend 'lokale leider van de SP': Ja inderdaad, het is de invloed van de SP in het college dat de raad het laatste woord heeft over de Mall. Althans, dat is de afspraak die we bij de collegeonderhandelingen hebben gemaakt, zoals je weet.
  En nee, ik kan in het college geen voortgang blokkeren, juist omdat het niet aan het college maar aan de raad is om over de Mall een beslissing te nemen.
  Eind oktober beslist de raad of het uberhaupt wel een haalbaarheidsonderzoek wil, en na eventuele (!) voltooiing daarvan beslist de raad of ze daar tevreden mee is. Dan krijgt het college van de raad de opdracht om al dan niet verder te gaan met de Mall. De macht ligt niet bij mij of het college, maar bij de raad, en wat de SP betreft dus bij Veerle. En al ga ik op m'n kop staan, mijn wil is geen wet. Wat dat betreft is het in de politiek niet anders dan thuis…

 3. C21H30O2 avatar
  C21H30O2

  Fabuleus: het eerste bericht op dit blog sinds 06/05/2007!

  Is dat nu de rol van D66 op dit blog en in de maatschappij?

  Wat heeft D66 de afgelopen vijftien jaar eigenlijk voor ons -het volk- gedaan; wat is hun "rol" geweest?

  1994: Paars
  1998: Paars
  2002: oppositie
  2003: Balkenende II
  2006: oppositie

  Dat is drie jaar oppositie in de afgelopen veertien jaar! Heel wat in de pap te brokken gehad dus, maar vooral bijgedragen aan de ontmanteling van sociaal en eerlijk Nederland; de commercialisering en privatisering van de openbare voorzieningen en het creeren van de fijne maatschappij waar we nu in leven: jottem!

  En zie hier: een geweldige bijdrage op Tilburgz.nl betreffende een mal winkelcentrum; alsof het een item van het allergrootste belang betreft. Maar wel even zeveren tegen een partij die zich aanmerkelijk beter inzet om iets te veranderen aan de algehele puinzooi die D66 mede tot stand heeft gebracht. Allerminst een sterk verhaal Ruud!

  Die kan terug in de partykit van D66…

 4. marjofrenk avatar
  marjofrenk

  @Johan vd Hout
  In het vorige college had GroenLinks al afgedwongen dat de raad het laatste woord had over de mall. De keuze voor een referendum op dit moment lijkt ons een ''vlucht voorwaarts'' en een gelegenheidsargument voor partijen die geen keuze kunnen maken of bang zijn voor deze keuze door de raad omdat die weleens niet goed uit zou kunnen vallen.Het was anders geweest als hierover in een eerder stadium (voor het offici