Geplaatst

Partijen die niet kunnen rekenen

In reactie op de rechtse bezuinigingsvoorstellen van VVD geeft PvdA aan dat een zeer lichte stijging van de gemeentelijke belasting al € 4 miljoen oplevert. Maar hoe berekenen de heren Hamming en Blaauwbroek van PvdA dat dan?

In navolging van D66 – de fractie kwam al in november 2009 bij de begrotingsbehandeling met een alternatieve begroting voor 2010 – zijn meer partijen zich nu bewust van noodzakelijke bezuinigingen. D66 slaagde erin om daarbij ook geld vrij te maken voor gewenste investeringen in de stad. En ook om van de Essent-gelden af te blijven. We moeten nu de keuzes maken en niet voor ons uitschuiven door potverteren.

De VVD heeft dus nu ook door dat de coalitie, waarvan zij zelf deel uitmaakt, niet langer de schijn kan ophouden alsof er niets aan de hand is. De voorgestelde ingrepen in de linkse uitgaven zijn zwaar. Dat krijgt direct de hoon van coalitiepartner PvdA. Hoe lang kunnen zij dan nog samen aan het roer blijven? Na de verkiezingen van 3 maart as moet er maar snel een nieuwe coalitie gevormd worden, dunkt me.

Maar het punt dat ik wil maken is de berekening die PvdA ons voorschotelt. Per inwoner 5 cent per dag levert in totaal € 4 miljoen op per jaar. Ik citeer: "Een stuiver per Tilburger per dag levert bijna € 4 miljoen op". Dat gaan we eens narekenen: 30 keer 5 cent is € 1,50 per maand. En 12 keer € 1,50 is voor een jaar € 18,-. Vervolgens hebben we op 200.000 inwoners circa 150.000 meerderjarigen en zo kom ik dan op  afgerond naar boven € 3 miljoen. Of rekent PvdA inclusief alle minderjarigen? Ook dan is het wel ver naar boven afgerond als je rept van € 4 miljoen.

Maar wat is het ECHTE probleem met de rekensom? De gemeente kent helemaal geen persoonsbelastingen!! We hebben belastingen en tarieven. Op deze plaats gaat het over de algemene belasting van de gemeente en dat is de OZB. Ik hoef de Tilburgers niet uit te leggen dat deze belasting wordt berekend over de waarde van het eigen huis. En de belasting voor de burger wordt dan opgelegd per woning (voor huurders zit dat verdisconteerd in de huursom). In Tilburg zijn er ongeveer 90.000 woningen, dan haal je € 4 miljoen op, wanneer je per woning gemiddeld 45 euro per jaar verhoging van de OZB doorvoert. En wie zijn er dan weer de dupe? Juist, de alleenwonenden want die betalen evenveel verhoging als een groot gezin. Dus die rekensom van PvdA over gemiddeld per burger mag wat mij betreft zo de prullenbak in!!

 

Voor de volledigheid een passage op de website van de gemeente: "De onroerend-zaakbelasting die voor woningen en bedrijfspanden geldt is de belangrijkste bron van eigen inkomsten. Andere bronnen van inkomsten zijn de toeristenbelasting, de hondenbelasting en de parkeergelden. De hoogte van de belastingen wordt door de raad vastgesteld. Dat gebeurt ook met de vaststelling van de tarieven die de gemeente aan de burgers vraagt voor bepaalde diensten, zoals parkeren, leges, reinigingsrechten."