Geplaatst

Werkzoekenden naar de spoorzone?

Deze raadsperiode hebben we de functies voor de ontwikkeling van de spoorzone vastgesteld: wonen, werken en ontspannen. Uit de officiële documenten: "De Spoorzone luidt voor de stad een nieuw tijdperk in van transformatie en zal Tilburg een nieuwe stedelijke dimensie geven. Levendigheid, dynamiek, verrassing en experiment bepalen straks het karakter van het gebied." De directeur van Fontys gaf vorige week op het stadhuis aan dat de gemeente nu de kans heeft om te investeren in onderwijs. Het gaat om het behoud van 13.000 studenten. Daarnaast is de centrale ligging van de spoorzone zeer aantrekkelijk voor bepaalde kantoorbedrijven. Een en ander kan levendig worden door de 24-uurs economie en het vestigen van culturele activiteiten.

Tot mijn verwondering heeft de raad vandaag (op 14 december 2009) gekozen voor een werkplein. Dat is een samenwerkingsverband van de Sociale Dienst en het CWI. Zeg maar de Sociale Dienst nieuwe stijl. Dat doet me denken aan de inrichting van Tilburg in de jaren zeventig. Wellicht kunnen ze het bestaande oude gebouw aan het NS-plein nog pimpen. We zien in de toekomst dus veel werkzoekenden naar de spoorzone reizen in plaats van studenten en werknemers in een creatieve en inspirerende studie- en werkomgeving.

Ik vind het vreselijk jammer dat deze raad niet duidelijk een prioriteitenvolgorde aanhoudt. Eerst rondkomen met de grote onderwijsinstellingen en dan de bedrijvigheid er naar toebrengen. Als het stadhuis als katalysator kan werken, dan moet dat maar met een prachtig historisch gebouw (kijk bijvoorbeeld naar Den Haag, maar dan met een degelijke projectraming van de bouwkosten). En dus niet andersom werken. Tot nu toe kiest deze coalitie in de volgorde: parkeerplaatsen, cultuur en  werkplein, Tilburg dome. Het is toch echt niet te hopen dat het adagium is dat wie het eerst komt ook het eerst maalt. De locaties die dan overblijven zullen niet voor het bruisende stadshart zorgen dat wij ervan kunnen en willen maken!

Ook met betrekking tot de nieuwe bedrijventerreinen maakt de meerderheid van de raad (PvdA, CDA, LST en VVD) een "ouderwetse" keuze. Dus bedrijfsvestigingen aan de randen van de stad. We slopen derhalve al het groen op die locaties (het begint met Wijkevoort) en houden weinig natuur meer over. Op de bestaande bedrijventerreinen zullen vervolgens kille plekken ontstaan van bedrijven die door de economische crisis de deuren sluiten.

Conclusie: grote bedrijven weer aan de rand van de stad en met overheidsgeld gefinancierde instellingen op locaties in het centrum (voor onderwijs had ik een uitzondering willen maken want iedere student levert de gemeente volgens recente berekeningen € 25.000,- op). Zo wordt het nooit wat met Tilburg. En ik had zo’n goede hoop dat we het tij gezamenlijk konden keren. Maar aan de andere kant past het wel bij dit college: een toevallig passerende artiest krijgt het bekendste gebouw op de Heuvel aangereikt en omwille van de werkgelegenheid werd een levensgrote mall gepland aan de stadsentree Noord. Inzake de visie op Wijkevoort dacht ik heel even aan de groene mal(l).