Geplaatst

Mijn dochter begrijpt het (ook) – nu de kiezers nog – stem op D66 lijst 7 kandidaat nr. 2

In de raad is de financiële kennis soms ver beneden de maat. Als voormalig Inspecteur der Rijksfinanciën betreur ik dat. Afgelopen maandag hadden we weer eens een rekensom die niet iedereen kon volgen.

Mijn dochter krijgt iedere week geld voor wekelijkse uitgaven op school en de vrije uren daarbuiten. Het gaat om een bedrag van € 10,- dat wij hebben afgesproken voor haar op deze leeftijd. En ze kan er voorbeeldig mee omgaan.

De gemeente heeft ieder jaar een vooraf vastgestelde begroting. Waarom kunnen de (linkse) politici zich nu niet houden aan de hoogte van de uitgaven die we over de pijlers hebben verdeeld?

Een eenvoudig rekenvoorbeeld geeft aan wat ik bedoel. Want u zult nu denken wat heeft zijn dochter te maken met die raadsleden?

Van het wekelijkse bedrag houdt mijn dochter altijd iets over. Het is bijna ondoenlijk om aan het eind van de week het geld precies uitgegeven te hebben aan dingen waarvoor het bedoeld is. En wat gebeurt er dan? Wij vullen het budget weer aan tot € 10,-. En om enige mate van zuinigheid af te dwingen kan mijn dochter het geld dat is overgebleven (variërend van €1.- tot € 6,- in haar spaarpot stoppen). Het spreekwoord luidt dan ook terecht: "een kind kan de was doen". Hier is niets moeilijks aan. We begrijpen dit toch allemaal.

Maar in de raad verwonder ik me over de wijze waarop raadsleden welbewust kiezen voor het benutten van een onderuitputting in het ene jaar door extra te besteden in het nieuwe jaar. De laatste raadsvergadering speelde de volgende kwestie. Bij de tekorten van de financiering van MFA’s die ontstaan in 2010 krijgt de Twern geld dat niet is besteed in 2008 (en bestemd was voor een heel ander doel). Dat geld moet worden terugbetaald en valt gewoonlijk vrij in de eindrekening over 2009. Door de aanwending in 2010 stijgt het (totale) uitgavenniveau van de gemeente, maar dit wil er kennelijk niet in. Ik noem dat potverteren en cadeaus uitdelen zo vlak voor de verkiezingen. Met name de PvdA en GroenLinks hebben hier een handje van. Dit is naar mijn overtuiging niet verantwoord omgaan met belastinggeld met de naderende bezuinigingen in het verschiet. De kiezers kijken er vast wel doorheen. Want ook mijn dochter begrijpt hoe het systeem zou moeten werken!