Geplaatst

Verkiezingen, maar nu landelijk…

Hoe staat D66 Tilburg na een half jaar in de nieuwe raad ervoor? Zijn de landelijke verkiezingen hiervoor een graadmeter? Ik weet het niet, maar ik loop er ook niet voor weg.

Hoe staat D66 Tilburg na een half jaar in de nieuwe raad ervoor? Zijn de landelijke verkiezingen hiervoor een graadmeter? Ik weet het niet, maar ik loop er ook niet voor weg.

D66 kiest ook in Tilburg voor politiek waar burgers iets aan hebben
De zomer heb ik goed kunnen nadenken over de toekomst – onder meer op een van de benkskes die inmiddels op vele plaatsen in de gemeente zijn geplaatst. Hoe gaat mijn fractie het college de komende periode steunen (we zijn immers mede-ondertekenaar van het college-programma)? We steunen de concrete plannen, maar zullen uiterst kritisch op de uitvoering zijn en op onderwerpen buiten het programma een eigen koers volgen. Wat moet er gebeuren om in 2010 echt tevreden te zijn over het gevoerde beleid? Welke vernieuwingen kunnen we nastreven? Op welke manier merken we iets van de politieke aardverschuiving bij de verkiezingen in maart? Dit alles is ieder geval voldoende voer voor de discussie over de Begroting van 2007, waarin het ABC van de coalitie in financiële zin is uitgewerkt. Hopelijk wordt het niet teveel van hetzelfde. Wij zullen bij die begrotingsbehandeling het belang van de Tilburgers voorop stellen en niet in de eerste plaats trachten om zoveel mogelijk lawaai te maken om maar in de krant te komen en uiteindelijk te moeten concluderen daarmee niets te bereiken. Onze politiek is in de eerste plaats constructief. Politiek waar burgers iets aan hebben.

Discussie rond de Cityring teleurstellend
Teleurstellend vond ik het debat over de Cityring (de plannen voor een ring met eenrichtingsverkeer rond het centrum), in die zin dat uiteindelijk door de coalitie werd gewezen op een eerder genomen besluit in 2003, waardoor de handtekeningen voor een referendum in een klap van tafel werden geveegd. Het was teleurstellend omdat door de wethouders de suggestie was gewekt dat er daadwerkelijk ruimte was voor een heroverweging van de Cityring. Achteraf bleek de voor alle Tilburgers georganiseerde discussiebijeenkomst uiteindelijk niet meer te zijn dan een soort verkoopbijeenkomst voor de plannen van het college. D66 steunt het inhoudelijke standpunt van het college. Wij vinden de Cityring een goed plan, maar we zijn tegen het organiseren van schijninspraak. De burgers doorzien dat op een gegeven moment en dat tast het vertrouwen in het bestuur en de politiek aan. Juist daarom steunden wij het voorstel om alsnog een referendum te organiseren. Veel Tilburgers bleken bereid een handtekening te zetten om een referendum af te dwingen. Het is een ingrijpend plan dat eigenlijk al veel eerder aan de Tilburgers voorgelegd had moeten worden.

Kom zelf kijken hoe partijen de partijen kiezen als er een keuze moet worden gemaakt
Bij de begrotingsbehandeling zal D66 wederom inzetten op onderwijs en jeugd, minder regels en minder ambtenaren, een beter milieu, democratisering en aandacht voor de zwakkeren. We durven hierin onze prioriteiten te stellen. Ik kan iedereen aanraden om de begrotingsbehandeling op 6 en 7 november as. eens bij te wonen en de verschillen tussen de partijen zelf te aanschouwen. Niet alleen in woorden, ook in gebaren maken de raadsleden hun standpunten op eigen wijze duidelijk. Tilburg heeft een linkse meerderheid in de raad maar dat wordt niet altijd uitgespeeld. Dus de vraag is nu hoe vernieuwend het armoedebeleid wordt na de inventarisatie van de Task Force.

De peilingen
D66 Tilburg heeft in maart geen winst kunnen boeken maar ook geen zwaar verlies hoeven incasseren. In peilingen doet de partij het al een hele tijd niet meer zo goed. Na de hoogtijdagen van de jaren 90 zijn we beland in de misère van de jaren 00. Met het wisselen van het millennium zijn de kansen voor D66 gekeerd. Gaan we uiteindelijk van de kleinste regeringspartij naar de kleinste oppositiepartij? De schuld ligt natuurlijk geheel bij onszelf. We zijn te lang tegen onze natuur in een regeringspartij geweest met afwijkende prioriteiten als gevolg van vele compromissen. En de PvdA is door de paarse kabinetten ogenschijnlijk een concurrent voor gematigde, linkse kiezers geworden. Ogenschijnlijk want verschillende verworvenheden komen weer gemakkelijk op de tocht te staan als D66 er niet toe doet en de socialisten eieren voor hun geld moeten kiezen. Kies met je verstand! Stem op 22 november toch weer op D66.

D66 is de enige partij die een visie op Europa heeft na het ‘nee’ tegen de Grondwet
Vanmiddag was Alexander Pechtold met enkele kandidaten voor de Tweede Kamer, te weten Kajsa Ollongren, Berend de Vries (onze afdelingsvoorzitter) en Marom Ayoubi, op zijn tour door Brabant naar de Universiteit van Tilburg gekomen. In een zeer levendig debat met een goede opkomst in de aula ging hij in op de Europese kant van D66. Een stem op D66 is een stem op Europa. Eigenlijk hebben kiezers die pro Europa zijn nu een tweede kans om zich uit te spreken na de afwijzing van de Europese Grondwet. D66 staat een groeimodel voor. Wat nu nog niet haalbaar is, kan wel op de langere termijn gerealiseerd worden. Van belang is dat wij onderkennen dat een goede samenwerking met de andere Europese landen het best kan plaatsvinden binnen de Europese Unie die zijn waarde op economisch terrein en bijvoorbeeld voor het milieu zeer zeker bewezen heeft. Nederland moet durven kiezen en verder gaan.

D66 vecht voor het behoud van individuele vrijheden
Op de terugweg kwam ik langs het verkiezingsbord aan de Cobbenhagenlaan. Zelf vind ik de poster van D66 te kleurloos. Dat doet geen recht aan de kandidaten en het program. D66 is namelijk een unieke partij die niet verdient om met minder dan 5 zetels in de Tweede Kamer terug te keren. De stemwijzer is een signaal dat ons program nog steeds heel veel kiezers aanspreekt. Niet omdat we het niet weten (leuke grap van Edwin Evers) maar omdat we onze koers niet bepalen op basis van dogmas en we pal staan voor alle individuele rechten en vrijheden (abortus, euthanasie, homohuwelijk). Nederland blijft wat D66 betreft een liberaal, open en vrijzinnig land in een sterk en sociaal Europa.

Resultaat telt
Ik denk niet dat het nodig is voor de partij om me lokaal ook te laten afbeelden in advertenties of op posters. Ik heb me ook niet kandidaat gesteld, want ik heb me verbonden aan de Tilburgse raad voor de komende jaren. Andere Tilburgse leden van de afdeling hebben zich wel verkiesbaar gesteld. Hans Smolders wil wel weer in beeld. Lijkt hij nu op Moshe Dayan ("Als zijn bui goed is, is hij zeer charmant, maar hij heeft niet genoeg geduld om vol te houden tot hij resultaat heeft.")? Of hebben de grappenmakers niets voor ogen gehad bij het pimpen van zijn poster? (bij de Cobbenhagenlaan heeft Smolders een ooglap aangemeten gekregen) Ik hou het op het laatste.

Reacties

2 reacties op “Verkiezingen, maar nu landelijk…”

 1. Manuela Andries avatar
  Manuela Andries

  Mooi betoog maar ben benieuwd hoe u en ook Alexander Pechtold het kan verkopen dat Thom de Graaff eerst aftreed omdat zijn voorstel omtrent de gekozen burgemeester geen doorgang vindt ( ben er zelf voorstander van om deze demoratisch te laten kiezen), en dan wel zelf op de politieke manier in Nijmegen aan de slag gaat.
  Dit maakt je toch ongeloofwaardig.
  Ergste wa snog wel dat hij zelf zei dat hij er niet op uit was om burgemeester van Nijmegen te worden, hij heeft/had een goede baan, maar hij solliciteert wel.
  Ook raar van de gemeenteraad want die is in 1 klap ongeloofwaaridg, althans de partijen die voor zijn aanstelling stemmen.
  D'66 is voor mij altijd de luis in de pels van de gevestigde orde geweest die regeren niet schuwde, alleen dit is wederom ene staaltje onkunde, mits dit echt eerlijk ,open en betrouwbaar uitgelegd kan worden.

 2. floor denissen avatar
  floor denissen

  heey ruud

  wat leuk, zit ff op internet op school te kijken waar ik op ga stemmen en denk zal eens op jou site kijken. ziet er leuk uit.
  groetjes floor