Geplaatst

Amendement bij Voorstel inzake geluid(hinder) oproepen tot gebed

 

De Raad van de gemeente Tilburg op 16 maart in vergadering bijeen,

Overwegende dat omwonenden van de kerk Heilige Margarita Maria Alacoque en de pastoor van deze kerk niet tot een gemeenschappelijk kader kunnen komen waarbinnen de oproepen tot gebed in de vroege ochtend kunnen plaatsvinden, ondanks allerlei pogingen hiertoe van diverse organisaties en personen;

Overwegende dat het college een einde wil maken aan de gemeten geluidsoverlast door een norm op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Tilburg; dat het desalniettemin altijd de voorkeur verdient dat omwonenden en het parochiebestuur gezamenlijk met een oplossing komen voor de geluidsoverlast; dat de oplossing eigenlijk is gelegen in een fondsenwerving door de betrokken partijen om een minder luide klok te kunnen aanschaffen;

Overwegende dat de gemeenteraad zijn verantwoordelijkheid moet nemen in deze kwestie waarin het parochiebestuur en de burgers niet tot een oplossing van het gerezen conflict kunnen komen, zelfs wanneer hiervoor een bepaling in de APV nodig is terwijl het streven erop gericht is om in deze raadsperiode het aantal regels te verminderen (actie Stofkam);

Overwegende dat het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer ingevolge artikel 2.18 lid c niet van toepassing is voor oproepen tot gebed omdat de Wet openbare manifestaties de gemeenteraad de mogelijkheid biedt om nadere regels te stellen; dat als het besluit niet direct van toepassing is, dan de geluidsnormen van artikel 2.17 niet zonder meer overgenomen mogen worden, want dat is juist de uitzondering die in artikel 2.18 wordt gemaakt;

Overwegende dat het wel logisch is om aansluiting te zoeken bij de indeling van de tijdstippen die in artikel 2.17 worden genoemd, te weten van 23.00 uur tot 07.00 uur als de uren waarop de burgers van hun rust genieten; dat in het genoemde Besluit vanaf 07.00 uur wordt toegestaan dat activiteiten in ruimten, laad- en losactiviteiten en werkverkeer plaatsvinden;

Overwegende dat het college volstrekt onvoldoende motiveert waarom de nacht- en vroege ochtendperiode aan de Ringbaan West in Tilburg zou moeten duren van 23.00 uur tot 08.00 uur; dat in de regel werkenden en schoolkinderen in ieder geval op of omstreeks 08.30 uur op de plaats van bestemming moeten zijn en hiervoor gemiddeld een uur van tevoren uit hun bed zullen zijn; dat de pastoor zijn eerste dienst voor het begin van de werkdag wil houden en derhalve vanaf 07.30 uur hiertoe de mogelijkheid moet hebben; dat de oproep tot gebed vanaf 07.30 uur redelijkerwijs kan plaatsvinden; dat voor vroegere aankondigingen ook moderne communicatie mogelijk is zoals een persoonlijk (sms- of e-mail)bericht aan actieve parochianen.

Besluit,

Artikel 109a als volgt te wijzigen:

Het is verboden om van 23.00 uur tot 07.30 uur door middel van klokgelui dan wel op andere wijze op te roepen tot gebed, in de zin van artikel 10 Wet Openbare Manifestaties, wanneer omwonenden hiervan aantoonbaar geluidsoverlast ondervinden.

 

Ten overvloede,

Gelet op het feit dat het klokgelui aanvangt om 07.15 uur en het nieuwe artikel 109a in het bijzonder voor de huidige kwestie wordt ingevoerd, kan de raad tot het oordeel komen dat de voorgestelde bepaling weinig toevoegt en derhalve beter achterwege kan blijven.

 

vrijdag 13 maart 2009

D66-fractie,

Ruud van Esch

Reacties

17 reacties op “Klokken luiden”

 1. ER avatar
  ER

  Hoi Ruud, wat wil je nu eigenlijk? Het voorstel afschieten? Doe dat dan gewoon, en niet met een gekke constructie, door een amendement in te dienen en daarna in een "ten overvloede" daar weer een streep door te trekken. Als dit niet je strategie is, dan begrijp ik hem kennelijk niet…

 2. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  wat een gelul zeg over een paar kerkklokken.
  ik woon er nog geen 100 meter vanaf en heb er geen last van, en ook de omwonende niet in de korenbloemstraat.
  deze klagers wonen denk ik aan de verkeerde kant van de ringbaan, de elite wijk.
  die zullen wel langer in hun bedje willen blijven liggen.
  daarbij is het mogelijk om de geluidsinstalatie wat zachter te zetten, kijk maar op de toren daar staan grote speakers op.
  maar die klagers komen zeker nooit in de kerk, om er eens een bijdrage in de colectezak te gooien?
  heeft ons gemeente bestuur alleen maar oren voor de verhaaltjes van de elite of ben ik de weg kwijt?
  kijk maar naar de blaak, geen zendmast voor t mobil, ook daar hebben ze het gewonnen.
  verschil moet er zijn?
  jongens een kerk hoort er gewoon bij, dus ook het klokgelui.
  of willen ze alleen nog maar imam's horen blerre in hun minaret?

 3. try avatar
  try

  Nou wat een feest! Na uren, dagen, weken en maanden soubatten is er een consensus bereikt; en wat voor een. Onder geweldige druk van de politiek worden de klokken maar liefst een kwartier later geluid…een kwartier!!
  Ik mag hopen dat pastoor Schilders een uur vroeger begint. Als men zich dan toch druk wil maken over geluidsoverlast, doe dan eens wat aan die helicopters die zonodig 's avonds laat over de stad moeten vliegen.

 4. henk avatar
  henk

  De pastoor moet gewoon de klokken de hele nacht door luiden. En ook overdag permanent blijven luiden. En dan niet

 5. henk avatar
  henk

  Ongevraagd krijgen we hier in Tilburg voortdurend overal het T-logo door onze strot geduwd. Permanente ongevraagde promotie van een materialistische cultuur met oneindig veel meer geluidsoverlast dan een kerkklok. Het logo van de buitengewoon agressieve citybranding waarbij met ruige middelen de bestaande identiteit van Tilburg daadwerkelijk wordt afgebroken en omlaag gehaald om in plaats daarvan als "stadsidentiteit" een totaalpakket neer te zetten van commerci

 6. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  Nou nou mijnheer van Esch,

  stevige spierballentaal gebruikt en een fantastisch resultaat geboekt lees ik in het nieuwsblad.

  15 minuten later luiden !!
  Hebben jullie daar zolang over moeten ouwe hoeren.

  Als ik de pastoor was gaf ik een hengst aan die klokken van jewelste vanaf 07.30 uur.

  Ik ben er achter: D66 is een krachtige partij die staat tenminste ergens voor !!

  D66 Tilburg is nog uit het tijdperk van Thom de Graaf
  veel tam tam weinig daden
  prachtig voorbeeld was toch wel voor een gekozen burgemeester en dan opstappen en vervolgens burgemeestr worden van Nijmegen.

  De fractieleider van D66 zal zondag wel ter communie gaan en pastor schilders in zijn oor fluisteren , ik heb het toch goed voor ekaar je mag luiden maar wel even een kwartiertje wachten !!

 7. Burgermannetje avatar
  Burgermannetje

  Kan iemand mij uitleggen wat ik en andere burgers in onze stad hier voor belang bij hebben. Een kerk heeft klokken en die dingen maken nou eenmaal geluid als ze luiden. Als je daar niet tegen kan, dan moet je er niet naast gaan wonen.

 8. avatar
  Anoniem

  Sjan, je slaat de spijker op z'n kop!

 9. avatar
  Anoniem

  Henk, wat een goed idee, uit protest alle klokkn in Tilburg laten luiden om 7u 's morgens!

 10. try avatar
  try

  @sjan,

  die elite waar jij het telkens over hebt is al lang aan het werk om 7 uur 's ochtends!
  Ik denk eerder dat die langslapers uit Korvel wakker worden van al die 'herrie' 😉

 11. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  T
  a city that moves

  Laten politici liever iets doen tegen de toegenomen heliherrie vanuit Gilze-Rijen. Toch wel merkwaardig h

 12. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  T
  a city that moves

  Laten politici liever iets doen tegen de toegenomen heliherrie vanuit Gilze-Rijen. Toch wel merkwaardig h

 13. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  Groen Links doet mee aan

 14. avatar
  Anoniem

  Toch heeft Sjan wel degelijk een punt Ton. Ik heb in de buurt gewoond, ken dat buurtje goed. zo ook de mensen die er wonen. Het luiden van de klok vond ik heerlijk. Maar het was helaas nooit een wekker voor me, omdat ik op een vroeger tijdstip gewekt werd door dat irrante piepgeluid van een wekker.
  Ik zie het besluit van het college niet als een hetze tegen de katholieke kerk of zijn pastoor.
  Ik zie het college als een stampvoetende kleuter die bij de rechter zijn gelijk niet krijgt en nu de pastoor oplegt dat hij maar liefst 15 MINUTEN later zijn klok mag luiden.
  WAUW, 15 minuten later, da's pas daadkracht! Ik wil wel maar ik durf niet!

 15. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  try, ik ben smorgens om 5 uur wakker van het verkeer dat door de straat baggert, begint om 5.30 uur en om 16.uur weer terug.
  dat zijn autos die over de heuvels vliegen, ik noem het laagvliegers, maar ook vrachtwagens en graafmachines.
  mij hoor je toch ook niet klagen hierover, want dan ga ik gewoon verhuizen.

 16. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  mijn moeder woont pal achter de broekhovense kerk, die mensen slapen er ook gewoon doorheen en hebben geen last van de klokken.
  dat terwijl die meerdere malen per dag flink gerammeld wordt.
  sommige mensen hebben niks te doen, en zitten achter de garaniums zich aan alles te ergeren.
  maar als de gewone burger zich ergens aan ergeren net als mij, dan moeten we toch ook niet zeuren of ouwehoeren.
  de klagers snappen niet waarom deze pastoor zijn klokken weer laat luiden.
  hij wil er alleen zijn parochianen mee wakker schudden, voor meer moraal wat je opsteekt in de kerk.
  geloof jij, dan leef je daar ook naar, dat is het doel van de pastoor.
  de laatste jaren is iedereen in slaap gesukkeld door alle luxe, vandaar de klokken en de slechte economie.
  de slechte economie treft de armste het hartste, ook daarvoor luid hij de klokken, mensen wordt wakker.

 17. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  ja die heli's dat is pas geluidoverlast.
  deze week vloog er een militaire heli over met een jeep aan een kabel onderaan zijn buik.
  wat gebeurt er als die kabel breekt?