Geplaatst

Nieuw enthousiasme

Net zoals de Haagse politici heeft ook de Raad een zomerreces. Ik ben op vakantie geweest en heb de tijd goed gebruikt om de eerste maanden raadswerk te evalueren, maar vooral vooruit te kijken en te werken. Binnenkort zal bijvoorbeeld de begroting van de Gemeente behandeld gaan worden. Een belangrijk moment in het jaar, omdat hier de beleidsvoornemens aan harde euro’s worden gekoppeld.

De D66 fractie zal met name kijken of die onderwerpen die zij van groot belang acht (onderwijs bijvoorbeeld) ook financieel handen en voeten krijgen. We zijn mede-ondertekenaar van het collegeprogramma en volgen het college daarom misschien wel nog wel kritischer. De mooie woorden waar wij ons aan verbonden hebben, moeten omgezet worden in daden. Andere fracties in de oppositie hebben ons wel verweten dat we onze handtekening onder het akkoord hebben gezet. Als je ervan uitgaat dat oppositie en coalitie een wij/zij spel is, kan ik dat begrijpen. De realiteit is echter anders. Een ABC bevat grove lijnen en een aantal concrete afspraken. Met die concrete afspraken waren en zijn wij het eens en tegelijk hebben we ook nog een aantal eigen voorstellen gehonoreerd gezien. Er waren dus geen belemmeringen en we kregen er ook nog iets voor terug. Of beter gezegd: onze kiezer kreeg er wat voor terug. Op andere punten gaan wij – indien we het niet eens zijn met het college – keihard oppositie voeren. Onze politiek is niet gericht op het scoren, maar op de inhoud.

Na de vakantieperiode breekt er ook een nieuw campagneseizoen los. Dat komt iets vroeger dan verwacht, dankzij Minister Verdonk die Nederland in een soort soap liet zien hoe onzorgvuldig zij te werk kan gaan. Al snel vroeg ik mij af hoe ze anonieme asielzoekers behandelt. Mensen waarbij niet een groot deel van de natie meekijkt of ze het wel zorgvuldig doet. Uit een publicatie in het NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag blijkt in ieder geval dat er bij de IND nog een heleboel niet op orde is. Dit is een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van deze Minister.

Maar goed. Op 22 november mogen we naar de stembus. Mijn partij presenteerde vandaag haar programma. Ik ben daar erg tevreden over. We zijn inmiddels een van de weinige partijen die met een serieuze oplossing voor de AOW komt. CDA en de VVD stellen die beslissing uit tot over enkele jaren, omdat ze bang zijn om afgestraft te worden door de kiezer. Ook de PvdA krabbelde een beetje terug door hun plannen uit te stellen tot 2011. D66 kiest voor een structurele oplossing: de komende 24 jaar de AOW-leeftijd ieder jaar met één maand verhogen. De overgang zal geleidelijk zijn zodat iedereen er op kan anticiperen. Ook andere punten heb ik met veel enthousiasme en instemming gelezen. Benieuwd naar de plannen? Klik hier: