Geplaatst

Discussie Sacramentskerk: Behouden!

Tijdens een discussie afgelopen zondag in Zaal 16 waren bijna alle politieke partijen het er over eens: De Sacramentskerk moet behouden blijven voor Tilburg. De bijeenkomst werd door een grote groep bewoners (voornamelijk) uit de wijk Armhoefse Akkers bezocht. Dit onderstreepte de resultaten van een eerder door de Universiteit van Tilburg uitgevoerd onderzoek dat liet zien dat het behoud van de kerk door vrijwel de gehele wijk wordt ondersteund.

door Peter van Gool, raadscommissielid D66

Regierol gemeente

Maar toch is de vraag of de kerk werkelijk behouden kan blijven. Het kerkbestuur, de eigenaar van de kerk, wil dat de kerk gesloopt wordt. En omdat de kerk vooralsnog geen monumentenstatus heeft is het voor de gemeente moeilijk hier een stokje voor te steken. Er zijn echter nog verschillende mogelijkheden om de kerk toch te behouden. D66 Tilburg vindt het van groot belang dat de Sacrementskerk behouden blijft. Voor haar is niet zozeer de monumentale waarde an sich, maar de waarde die de kerk voor een grote groep Tilburgers heeft van belang. Het is een herkenbaar en voor velen ook een dierbaar gebouw. De kerk bepaalt al velen jaren het stadsbeeld van Oostelijk Tilburg. En hoewel het behoud van de Sacramentskerk al in het collegeprogramma genoemd is, zal D66 Tilburg het college oproepen om de regierol in dit proces op zich te nemen.

Plannen

Tijdens de discussie kwam ook de toekomst van de kerk aan de orde. Vele plannen en ideeën werden tijdens de middag gepresenteerd. Naast de discussie over welke functie de kerk moet krijgen, speelt natuurlijk ook de vraag of de kerk haar spits weer moet terugkrijgen en in welke vorm. Enkele buurtbewoners merkten op dat wanneer je het nu over de ‘kerk-zonder-spits’ hebt iedereen weet waar je het over hebt. Maar ondanks dit praktische argument bleek het overgrote deel van de aanwezigen voor een nieuwe spits te zijn.
Voor het geven van een nieuwe bestemming aan de kerk moet goed gekeken worden naar de specifieke wensen in de buurt en de stad. Aan welke voorzieningen is er behoefte? Ook de mogelijkheid om voor een deel appartementen in de kerk te vestigen moet serieus worden overwogen, omdat dit de exploitatie rendabel kan maken. Het plan dat de meeste handen op elkaar kreeg was een plan van dhr. Brink dat in samenspraak met de buurtraad was opgesteld. Dit plan combineert enkele woon- en buurtvoorzieningen in het gebouw.

Reacties

2 reacties op “Discussie Sacramentskerk: Behouden!”

 1. Maurits avatar
  Maurits

  Gewoon gelijk (liever nog gisteren) een monumentenstatus geven. En dit gedeelte van onze geschiedenis behouden!

 2. A.A.F. Stel avatar
  A.A.F. Stel

  Tijdens de laatste fase van de 2e wereldoorlog werden wij door de duitse bezetter gesommeerd ons huis Heile Schoorstraat 3 te verlaten. Dit i.v.m de komende vernietiging van de (spoor)bruggen over het Wilhelmina kanaal. Wij kregen onderdak bij de familie Schrevel aan de Pelgrimsweg. Toen de brug werd opgeblazen zaten beide families in de kelder aan de overkant, in het klooster(?) annex ziekenhuis samen met de zieken en de zusters. Het front naderde en de beschietingen werden steeds veelvuldiger. Omdat in de kerktoren een duitse uitkijk was, werd er juist daarom veelvuldig op de kerk geschoten. Het kruis kwam met een donderende klap neer vlak bij het huis van de Schrevels. Toen het vuurgevecht wat minderde zijn we even gaan kijken.
  De herinneringen daaraan kwamen bij mij onlangs weer boven, toen we op 30 september j.l een bezoek brachten aan Tilburg. Voor mij heeft de kerk dus een hoge emotionele waarde. LATEN STAAN DUS!!!

  A.A.F. Stel (toentertijd 7 jaar)
  Akersloot (N.H.)